Nadace Naše dítě pokračuje v kampani s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“, jejímiž patrony jsou fotbalista Tomáš Rosický s Radkou Kocurovou. Kampaň má za cíl upozornit veřejnost na formy psychického a fyzického týrání dětí a na problematiku komerčního sexuálního zneužívání nezletilých. Kampaní se Nadace Naše dítě snaží o snížení počtu dětí, na kterých je pácháno násilí, a zároveň pomáhat dětem, kterým je ubližováno. 

 

V naší zemi jsou tisíce dětí týrány a zneužívány vlastními rodiči, blízkými z rodiny nebo lidmi ze svého okolí. „Odhaduje se, že až 40 tisíc dětí ročně je v Česku týráno, vloni dokonce u dvaceti dětí skončilo týrání smrtí, je to tragédie, která by se nikdy neměla opakovat,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

 

Ke kampani se každý může připojit zakoupením červené karty s píšťalkou. Červená karta říká STOP násilí páchanému na dětech, podobně jako červená karta za nečistou hru ve fotbale. Na červené kartě Nadace Naše dítě je uvedeno Desatero dětských práv a zároveň i Desatero rodičů. Balíčky s kartou a píšťalkou jsou za 30 Kč prodávány dobrovolníky v pražském Paláci Flora do konce června 2008!! Zakoupením karty s píšťalkou přispíváte na pomoc týraným dětem. Připojit se ke kampani proti týrání dětí můžete pomocí DMS. Zprávu ve tvaru DMS mezera NASEDITE pošlete na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, nadace z této částky obdrží 27 Kč.

Děkujeme za Vaši pomoc a podporu Nadace Naše dítě v boji proti týrání a zneužívání dětí.

Přinášíme Vám rozhovor s oběma patrony kampaně, s Tomášem Rosickým a Radkou Kocurovou.

 

Co Vás vedlo k podpoře kampaně Nadace Naše dítě na ochranu týraných dětí s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu“?

 

Tomáš Rosický:

Psychické i fyzické týrání dětí patří mezi nejhorší věci, které mohou děti potkat, a myslím, že nesmazatelně se do nich zapíšou i do budoucnosti. Přitom všechny děti mají právo na šťastné a radostné dětství, já jsem to štěstí měl a moje dětství byl fotbal, hra, parta kluků s podobným cílem. Sice dřina, ale nic, co by mi ublížilo. Jsem rád, že mě paní Baudyšová v rámci této kampaně oslovila, a chtěl bych vzkázat všem lidem, aby chránili děti a aby si více všímali svého okolí, protože právě jejich soused možná týrá své děti, a my jim můžeme pomoci.

 

 

 

Radka Kocurová:

K týrání dětí patří i sexuální zneužívání a další formy násilí, se kterými v žádném případě nemůžeme souhlasit. Děsí nás, že se počty týraných dětí v České republice i přes snahu všech různých organizací stále zvyšují. Když si uvědomíme, že statistiky vzniknou jen ze skutečně ohlášených případů, jde z toho mráz po zádech, protože o desítkách dětí, které trpí, nemáme ani tušení. Přitom věřím, že se jim dá pomoci. I ten největší tyran žije v blízkosti druhých lidí, kteří před ním mohou varovat a upozornit Policii ČR nebo nadaci na páchané násilí.

 

Ke kampani se každý může připojit zakoupením červené karty s píšťalkou. Červená karta říká stop násilí páchanému na dětech stejně jako červená karta za neférovou hru ve fotbale. Za co a komu byste tuto červenou kartu udělili?

 

Tomáš Rosický:

Myslím, že tomu by každý měl a mohl porozumět. Když se hráč na hřišti zachová hrubě, dostane červenou kartu, případně vyloučení. Symbolicky červená karta Nadace Naše dítě vyřazuje hrubě se chovající jedince ze společnosti. Budu rád, když se každý z nás zapojí a v rámci kampaně zakoupí tuto symbolickou červenou kartu s píšťalkou. Podpořit nadaci v boji proti týrání dětí má rozhodně velký význam. Komu bych červenou kartu udělil? Všem, kteří považují děti za svůj majetek!

 

Radka Kocurová:

Symbolická červená karta obsahuje i důležité informace, jako je například Desatero práv dětí. Myslím, že každé dítě by se s nimi mělo seznámit a přijmout je do svého života. Červenou kartu bych udělila lidem, kteří hrubě zacházejí s bezbrannými dětmi.

 

 

 

Setkali jste se někdy osobně s týraným dítětem nebo s dítětem, kterému bylo ubližováno? Víte, jak týranému dítěti pomoci?

 

Tomáš Rosický, Radka Kocurová:

V případě týraných a jinak ohrožených dětí je důležité, aby se jim dostalo pomoci včas. Problém týrání, zneužívání a zanedbávání dětí bývá složité odhalit především proto, že většina takových případů se odehrává v rodině. Ani jeden z nás jsme se zatím nesetkali s případem týrání dětí v blízkém okolí, ale známe například příběhy dětí z Kuřimi z novin a televize. Jejich osudy nám nejsou lhostejné. Každý by si měl uvědomit, že zdraví a život týraného dítěte můžeme zachránit všímavostí a včasným ohlášením třeba i jen podezření na páchané bezpráví. Ať už na Policii ČR nebo Dětském krizovém centru nebo kontaktování neziskové organizace, například Nadace Naše dítě.

 

Proč jste se rozhodli ke spolupráci právě s touto nadací?

 

Tomáš Rosický, Radka Kocurová:

Nabídka, abychom se stali patrony kampaně „Dejme týrání dětí červenou kartu“ od paní Zuzany Baudyšové z Nadace Naše dítě nás velmi potěšila a okamžitě jsme souhlasili, protože věříme, že se jedná o podporu dobré a důležité myšlenky. Práce a výsledky, které jsou za týmem nadace a její ředitelkou, hovoří samy za sebe, nadace pomáhá již téměř patnáct let a věříme, že nejsme jediní, kdo v Nadaci Naše dítě mají důvěru. Týraných a zavražděných dětí je v České republice stále velmi mnoho, a proto považujeme za nutné, aby se kampaní na toto bezpráví upozornilo a pomohlo dětem, které všímavost a pomocnou ruku potřebují.

 

Více informací naleznete na www.nasedite.cz

 

Reklama