Příjem tekutin je pro lidský organizmus důležitý ve všech fázích života. Bez dostatku tekutin není možné správné fungování a dobrá kondice organizmu. Pijeme ale dost?

Veškeré metabolické pochody v těle se odehrávají ve vodném prostředí, 60 % organizmu dospělého člověka je tvořeno vodou (cca 42 kg). Nedostatek tekutin snižuje celkovou výkonnost organizmu i výkonnost duševní, může způsobovat únavu, bolesti hlavy, kloubů apod. Absolutní nedostatek tekutin je po několika dnech neslučitelný se životem, smrtelný může být pokles vody v těle o 20 %.

voda

Tekutiny bychom měli dodávat tělu průběžně, po celý den, ne až ve chvíli, kdy cítíme pocit žízně. Jen tak může organizmus hospodařit s tekutinami tak, jak potřebuje. Jednorázové velké dávky tekutin po mnohahodinovém žíznění tělu nepomáhají ani neprospívají, nedokáže je efektivně využít. Pocit žízně se ale při nedostatku tekutin nemusí objevovat vždy. Indikátorem pak může být například tmavší barva moče, horší vyprazdňování, pocit sucha v ústech, bolesti hlavy nebo třeba nepružnost kůže.

Kdy jakou vodu…

Základ pitného režimu by měla vždy a u všech tvořit voda. Ale i jednotlivé druhy vody mají svá specifika, ke kterým je dobré v rámci pitného režimu přihlížet. Vodu je možné kombinovat s dalšími nápoji, nejčastěji s čaji, ředěnými ovocnými a zeleninovými šťávami nebo 100% džusy. Nároky na příjem tekutin, co do množství i složení, se mění v závislosti na životní etapě, aktuálním zdravotním stavu, denním režimu, ročním období.

  • Voda a kojenci

Pokud je dítě výlučně kojeno, není potřeba mu dodávat v prvních šesti měsících života další tekutiny, a to ani v letním období. Nekojeným dětem je možné, po poradě s lékařem, začít podávat malé množství tekutiny po lžičkách po ukončení čtvrtého měsíce života, a to například při vyšší tělesné teplotě, silném pocení, ztrátě chuti k jídlu. Od začátku podávání nemléčných příkrmů se tekutiny již doplňovat musí. Nejvhodnější je kojenecká voda, ze které se připravují i čaje určené pro daný věk. Kojenecká voda má ze všech vod nejpřísnější limity pro nežádoucí látky – dvojnásobně, v některých případech až desetinásobně než voda z vodovodu. Také pramenité a přírodní minerální vody určené pro kojence a přípravu kojenecké stravy musí splňovat limity pro kojeneckou vodu.

  • Voda a děti

Pro děti jsou nejvhodnější kojenecká, pramenitá a slabě, případně středně mineralizovaná voda, které poskytují 100% jistotu kvality, protože požadavky na tyto vody jsou mnohem přísnější než pro pitnou vodu. Vhodné jsou i čaje, případně výrazněji ředěné ovocné a zeleninové šťávy. Velmi obezřetní by rodiče měli být v případě slazených nápojů. Jednak z důvodu možného neúměrného zvýšení příjmu cukru a energie, jednak z důvodu výchovného. Děti si již od batolecího věku utváří základ stravovacích a režimových návyků, a pokud si v tomto období navyknou na sladkou chuť nápojů, budou je vyžadovat stále.

water

  • Voda a lidé středního věku

Základem pitného režimu by měla být pramenitá voda a dále slabě nebo středně mineralizované vody, kombinované s čaji, ředěnými 100% džusy nebo přírodními ovocnými a zeleninovými šťávami. Množství i složení doporučených tekutin je velmi variabilní a závisí na aktuálním zdravotním stavu, ale také na druhu zaměstnání a denním režimu jednotlivce. Lišit se bude například u osob se sedavým zaměstnáním a fyzicky aktivnějších pracujících. Specifické požadavky pak budou mít lidé pracující v horkých či prašných provozech, stejně jako v provozech chladných. V neposlední řadě hraje roli i způsob trávení volného času.

  • Voda a senioři

Vhodné pro seniory jsou pramenité nebo slabě a středně mineralizované vody, doplněné čaji, ředěnými ovocnými a zeleninovými šťávami nebo 100% džusy. Silně mineralizované vody by měli být konzumovány s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Díky časté absenci pocitu žízně, která dělá ze seniorů jednu z nejohroženějších skupin, pokud jde o dehydrataci, je u starých lidí důležité vědomé a řízené pravidelné pití.

Voda a roční období

V létě, kdy je okolní teplota vyšší, máme často větší pocit žízně, více sportujeme, více se potíme, a tím ztrácíme více tekutin. Základem letního pitného režimu by měla být čistá voda a přírodní minerální vody (pro doplnění vypocených a aktivitami spotřebovaných minerálních látek), doplněné ředěnými 100% džusy, ovocnými nebo zeleninovými šťávami. Výhodné jsou také čaje. Podávané nápoje by neměly být příliš studené.

Stejné nároky na pitný režim přináší i zima, kdy trávíme hodně času ve vytápěných a klimatizovaných prostorách a organizmus se dehydratuje. Podobně působí mrazivé povětří. Dostatečný příjem tekutin je proto důležitý v zimě stejně jako v létě. Jediný rozdíl je snad v teplotě podávaných nápojů. V zimě přicházejí více ke slovu nápoje teplé, které zrychlí prokrvení a organizmus se po návratu z chladu do tepla rychleji rozehřeje. Jen pozor na klasické zahřívací nápoje, jako je svařené víno, grog nebo horký punč. V první chvíli nás sice krásně zahřejí, jenže poté se nám působením alkoholu roztáhnou cévy a my, místo toho, abychom si teplo uchovali, ho začneme ztrácet. Tepelné zásoby rychle zmizí a nám je za chvíli ještě větší zima než před vypitím nápoje na zahřátí.

Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka, spolupracovnice AquaLife Institute