Nejen Irsko dnes ovládne zelená barva.

17. březen je totiž dnem, kdy je vzpomínán a oslavován svatý Patrik.

Ten je znám především jako patron Irska, je ale také patronem kovářů, horníků a bednářů.

Lidé po celém světě ho slaví hudbou, tancem a především popíjením tmavého piva.

Poznávacím znamením příznivců svatého pastýře je zelený trojlístek, Patrikův atribut, namalovaný na obličeji nebo jako ozdoba oblečení.


K populárnímu svátku Den sv. Patrika se po celém světě stále častěji připojují nadšenci razící heslo „Irem na jeden den“. A důvodem přitom nebývá tolik úcta k světci, jako spíše alkohol. Jak říkají Irové, na svatého Patrika musí každý utopit svůj trojlístek, tedy se pořádně opít.

Svatý Patrik, který bývá jmenován také Apoštol Irska, byl mnich a misionář z římské Británie, který působil v 5. století v Irsku.

Podle legendy se Patrik narodil kolem roku 385 v západní Anglii. Během třiceti let jeho působení v Irsku obrátil téměř celou zemi na křesťanství. Založil kolem tří set chrámů a údajně pokřtil na 120 tisíc lidí.

Den svatého Patrika se slaví v předpokládaný den smrti světce a je zároveň nejvýznamnějším irským svátkem. V Irsku a státech s významným irským přistěhovalectvím je Patrikovi zasvěcena řada kostelů, mezi nimi i velký počet katedrál.

Jeho symbolem je zelená barva a jetelový trojlístek, s jehož pomocí údajně vysvětloval princip Svaté Trojice.

Reklama