Rakovina prsu je rozšířená nemoc, každý rok onemocní v naší zemi 5 500 žen. V našem seriálu na Žena-in se dnes budeme věnovat hlavně prevenci a tomu, jaká existují vyšetření.

V naší republice je 13 komplexních onkologických center, kde je soustředěna špičková onkologická terapie, a k tomu existuje síť onkologií regionálních. Jedno takové centrum najdete v pražské Fakultní nemocnici v Motole. O rakovině prsu jsem si povídala s MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, primářkou Radioterapeuticko - onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Kromě toho pracuje paní primářka jako odborný asistent 2. lékařské fakulty UK na katedře klinické onkologie.

rakovinaPoslední dobou se o rakovině prsu hodně mluví, ženy jsou už poměrně dost informované. Možná ale neví, v čem je rakovina prsu nejzrádnější?

Rakovina prsu nemá žádné předchorobí v tom smyslu, že by existovalo onemocnění, defekt, který by se odstranil, a tím by se zabránilo vzniku nádoru. Kdybychom to přirovnali třeba k onemocnění karcinomem čípku děložního, tak tam mohou být přítomny dysplazie, změny epitelu, které jsou varovným znamením a mohou vést k ošetření léze, ať už částečným odnětím nebo úplnou hysterektomií, potom ženu nádor nepostihne. Toto je u prsu velice obtížné, v podstatě se říká - a to slovo není příliš hezké - že nemoc není preventabilní. Lze tedy v podstatě nalézt až zhoubný nádor.

Když se na nádory nedá přijít předem, je tedy nejdůležitější objevit je co nejdřív?

Ano, cílem je samozřejmě najít ho v co nejčasnějším stadiu, to znamená, když je co nejmenší. Je výborné, když je nádor malý, ale i u takto velmi malých nádorů někdy zjistíme agresivní chování, takže bohužel ani to nemusí být vždycky stoprocentní zárukou bezpečného průběhu, hlavně u žen, které jsou ještě před ukončením menstruace.

Prognóza onemocnění je samozřejmě závislá na včasnosti diagnózy. V čím časnějším stádiu se onemocnění rozpozná, tzn. čím menší je nádor, a nejsou-li postiženy lymfatické uzliny v podpaží, tak ta prognóza je lepší. K tomu slouží preventivní vyšetření, ať už pohmatové, nebo zobrazovacími metodami, na nichž je možné identifikovat i nehmatnou lézi, která je viditelná a potom identifikovatelná pomocí bioptického vyšetření, kdy se odebere vzorek tkáně.

Co by tedy měla každá žena pro sebe dělat, aby se na nádor přišlo včas?

Nejdůležitější pro včasnou diagnózu je, aby žena byla sledovaná. Zdravé ženy, které nemají žádnou genetickou zátěž a jsou nad 45 let věku, se vyšetřují jednak zobrazovacími metodami, ať už je to mamograf nebo ultrazvuk, ale i běžným palpačním vyšetřením, pohmatem. Samozřejmě pokud je v rodině potenciální pacientky výskyt tohoto onemocnění i u jiných žen, u babičky, u maminky nebo u sester, je potřeba, aby žena byla sledovaná od útlého věku. U pacientek, které mají postižení v mladém věku nebo je v rodině zátěž větší, provádí se i genetické vyšetření, jestli v rodině není podklad pro vznik zhoubného onemocnění na genetickém základě.

Komu by ženy měly říct o vyšetření prsu? Svému gynekologovi?

Ano, gynekolog k tomu má určitě nejblíže, protože součástí gynekologického vyšetření by měl být i základní pohled na obě prsa, jejich vyšetření pohmatem, vyšetření i svodné oblasti lymfatických uzlin, a v případě že gynekolog zjistí nejasný palpační nález, měl by jej ověřit také zobrazovací metodou. U žen, které jsou rizikové, kde je rodinné zátěž, by mělo být vyšetření již před 45. rokem věku a měl by být na prvním místě ultrazvuk. U žen nad 45 let je jasně indikovaná každé dva roky mamografie jako screeningové vyšetření.

Ze své zkušenosti můžu říct, že někteří gynekologové vyšetření prsu nenabízejí, člověk se jim musí vnutit.

Já si myslím, že to je individuální, záleží na tom, jak je gynekolog pečlivý. Ale domnívám se, že by to jednoznačně měl provádět. Měla by to být součást vyšetření, a pokud žena přichází ke gynekologovi, mohla by si i sama vyžádat, aby takto vyšetřena byla.

Myslím, že je i dobré, když gynekolog ženám ukáže, kde mají hledat, kam si mají sáhnout. Samy by se pak měly vyšetřovat i doma, je to tak?

Ano, určitě by měla žena provádět samovyšetření, vyšetřit po jednotlivých kvadrantech obě prsa, prohlédnout si bradavku, všimnout si, jestli není nějaká změna na bradavce, jestli není výtok z bradavky, jestli není přítomen ekzém v okolí bradavky nebo na bradavce, jestli není bradavka vpáčená, jestli nezměnil celý prs svou konfiguraci, svůj tvar. Potom je dobré prsy vyšetřit pohmatem, samozřejmě to lze při sprchování nebo koupání, opět vyšetřit po jednotlivých kvadrantech, a pokud se tam ženě zdá něco jiného, podezřelého, to, co tam při minulém vyšetření necítila, tak by měla vyhledat nejlépe gynekologa, eventuelně při některých chirurgických pracovištích jsou přímo tzv. mamologické poradny, kam se může obrátit a zkonzultovat svůj nález. Každopádně by to neměla ponechat jen tak, říct si: nebolí mě to, nepřekáží mi to, zase se mi nezdá, že by se to až tak dalece tvarově nebo velikostně měnilo, nechám to být. Ten nádor může růst i velmi pomalu, řádově v měsících, tudíž malá změna nemusí být ani ihned pozorovaná, takže je lépe „zbytečně“ podstoupit vyšetření, než to zanedbat. Když si žena v prsu najde bulku, nemusí to být nic vážného, ale taky může, a čím déle to v prsu nechá bez povšimnutí, tím hůř. Takže při prvních příznacích tohoto typu je potřeba vše konzultovat s odborníkem.

Ne všechny útvary, které si ženy v prsu najdou, jsou ale zhoubné. Co vlastně všechno může ženě v prsu vyrůst?

V prsu mohou být cysty, což jsou takové dutiny, které jsou třeba vyplněny serózní nebo hlenovitou tekutinou, které mohou imitovat nádor, může tam být fibroadenom, což je vazivový nádor, mohou tam být útvary v tukové tkáni. Ale zkušený odborník zpravidla mnohdy pohmatem a potom podrobným vyšetřením zobrazovacími metodami pozná, o co se jedná. Pokud si není jist, potom provede biopsii, tzn. odběr podezřelé tkáně na histologické vyšetření, tam už se ten nádor skutečně potvrdí, nebo vyloučí.

Ale všechny útvary v prsu se nevyndávají?

Záleží skutečně na tom, jaký je pohmatový nález, jak jej lékař zhodnotí, kde je uložen, a záleží i na výsledku ultrazvuku nebo mamografu. Pokud je vysloveno podezření na nádor, tak každopádně musí být provedena biopsie, tzn. speciální jehlou se vyjme část tkáně, která se vyšetří histologicky a určí se, jakého původu útvar je. Určitě by takový útvar neměl zůstat bez povšimnutí, každopádně by měl být pečlivě vyšetřen.

Bolí to, když je v prsu nádor?

Nádor prsu nebolí. Bolí teprve tehdy, když někam prorůstá nebo je velmi rozsáhlý, buď prorůstá stěnou hrudní, nebo prorůstá do kůže, nebo utlačuje jiné struktury. Ale pokud nádor roste jenom ve žláze, tak může být velmi dlouho bez jakýchkoliv příznaků.

A proto je to tak zrádné. U ostatních věcí nás většinou bolest upozorní...

Jistě.

Vyšetření na mamografu hradí každé dva roky pojišťovna od věku 45 let. Proč ne dříve?

Je to určeno na základě výsledků velkých mezinárodních studií, kde byly desetitisíce žen, a selektovalo se, od jakého věku je největší výtěžnost tohoto vyšetření. A právě ženy nad 45 let už jsou rizikovými ve vysokém procentu. Pod 45 let byla výtěžnost malá a i u starších pacientek nad 70 let není výtěžnost screeningu adekvátní. Studie napověděly právě to správné věkové rozmezí, kdy má screening význam.

Když by ale žena chtěla sama, tak se může objednat a zaplatit si vyšetření na mamografu?

Může samozřejmě mít provedenu mamografii i v mladším věku. Respektive pokud si vyhmatá bulku nebo nějaký podezřelý nález a lékař jej potvrdí, tak se nejedná již o screening, ale nález, který vyžaduje vyšetření, a i to je potom zadarmo. Před 45 rokem si může žena bez pohmatového nálezu či podezření na nádor vyšetření zaplatit, ale zde by byl spíše na prvním místě indikován ultrazvuk.

Důležité odkazy:

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

foryouPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Reklama