Na Žena-in.cz se pravidelně zabýváme zdravotními tématy, která vás zajímají. Poslední dobou se bohužel často skloňuje rakovina pohlavních orgánů, která může ženě zkomplikovat její mateřství. Jednou z možností, jak se i navzdory nemoci pokusit otěhotnět, je možnost zmrazení vlastních vajíček...

Na toto téma jsme si povídali s panem primářem z Centra asistované reprodukce ISCARE IVF MUDr. Jaroslavem Hulvertem. Samotné centrum zahájilo svou činnost už v roce 1995 a úspěšností léčby se řadí po celou dobu své existence mezi přední špičková zařízení.

primář MUDr. Jaroslav Hulvert

 

Pane primáři, za jakých předpokladů může vyléčená ženy po rakovině pohlavních orgánů mít vlastně děti?
Z onkologických onemocnění pohlavních orgánů se u žen v reprodukčním věku nejčastěji vyskytuje rakovina děložního čípku, méně často rakovina vaječníků a vzácně rakovina dělohy či děložní sliznice.

Podle typu nádoru a stadia onemocnění je stanoven odpovídající způsob léčby. U některých časně zachycených nádorů stačí jejich odstranění a ponechání dělohy a vaječníků, v závažnějších případech musí být odstraněn napadený orgán a pacientka následně podstupuje chemoterapii.

Vyléčená žena může mít spontánně vlastní děti za předpokladu ponechání dělohy a alespoň jednoho funkčního vaječníku. V případech nutného odstranění dělohy a ponechání vaječníků nebo dopředu zamražených vajíček či embryí lze zvážit možnost surrogátního (náhradního) mateřství.

V případě odstraněných vaječníků může vyléčená pacientka otěhotnět metodou In vitro maturace s darovanými vajíčky, v některých případech i z vlastních, před onkologickou léčbou zamrazených vajíček.

Proč by si vlastně žena, případně její partner, měli nechat zamrazit zárodečné buňky (spermie, vajíčka)?
Zamrazení zárodečných buněk se provádí za účelem jejich uchování pro budoucí využití. Tento proces dává mužům i ženám do budoucna možnost počít geneticky vlastního potomka.

U mužů se zamrazení spermií doporučuje zejména v případech, kde se plánuje jakákoliv léčba (zejména onkologická), dlouhodobě ohrožující počet a kvalitu spermií. Dále je zamrazení spermií vhodné u mužů pracujících v rizikovém prostředí, kde jsou vystaveny působení chemických látek a radiačního záření.

Dalším důvodem zamrazení bývá opakovaně se zhoršující spermiogram (často z neznámého důvodu) u mužů v reprodukčním věku. Ochrnutí po úraze bývá další indikací ke kryokonzervaci spermií.

U žen se uchování vajíček provádí tzv. rychlým zamrazováním - nitrifikací. Nejčastějšími důvody k vitrifikaci vajíček u žen v reprodukčním věku jsou onemocnění vaječníků nebo onkologická onemocnění a jejich následná léčba, které mohou vést k poškozeni až k odstranění vaječníků nebo poškození vajíček.

 primář MUDr. Jaroslav Hulvert

 

Stále častějším důvodem zamrazování vajíček (oocytů) bývá prostá potřeba odložit plánované mateřství do pozdějšího věku, kdy už by to bylo vzhledem ke kvalitě vajíček velmi obtížné nebo nemožné.
S přibývajícím věkem totiž u žen klesá kvalita a množství vajíček. K výraznému poklesu dochází zejména po 35. roce života ženy a otěhotnění s následným porodem zdravého dítěte po 40. roce života je poměrně vzácné. U těchto žen je obvykle jedinou možností, jak dosáhnout těhotenství, použití darovaných vajíček nebo vlastních vitrifikovaných vajíček z předchozích let.

Jak by měla žena postupovat, pokud se k tomu kroku rozhodne?
Pokud o takovéto možnosti zamrazení svých zárodečných buněk uvažujete, je vhodné se objednat do centra asistované reprodukce, kde by byl celý proces proveden.

A jak konkrétně tento proces probíhá?
U mužů je to velmi jednoduché. Po předchozím telefonickém objednání a třídenní pohlavní abstinenci muž v centru odevzdá spermie (buď na místě, nebo za určitých podmínek je může přivézt z domova) a bude mu sestrami odebrána krev. Z dokladů s sebou potřebuje mít průkaz pojištěnce a průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz). Zároveň musí podepsat informovaný souhlas o zamrazeni. Podle počtu a kvality spermii je muž naší embryologickou laboratoří informován, kolikrát by měl spermie odevzdat, aby jich měl zamraženo dostatečné množství. Obvykle se jedná o dvě až tři odevzdání.

U žen je postup trochu náročnější. Po první konzultaci, gynekologickém vyšetření a odběru krve v našem centru, lékař určí dávkování podkožních injekcí, které si žena sama podkožně aplikuje obvykle po dobu jednoho týdne.

 primář MUDr. Jaroslav Hulvert

 

Smysl těchto injekcí je dozrání většího počtu vajíček ve vaječnících.
Při ultrazvukové kontrole, která probíhá 8.–9.den cyklu, lékař určí termín odběru vajíček, který probíhá v krátkodobé celkové narkóze (cca 10 min) 10.–12.den cyklu. Obvykle jsou po dvou hodinách od výkonu ženy propuštěny domů s informací o průběhu výkonu a počtu získaných vajíček. Následující den již mohou být v zaměstnání a pouze si zavolají do laboratoře pro informaci o počtu zamražených vajíček.

Jak dlouho mohou byt zárodečné buňky zamrazeny?
Je opakovaně prokázáno, že doba zamrazení vajíček a spermií nemá vliv na jejich kvalitu. Při zamrazování se počítá s uskladněním na 3 roky. Po uplynutí této doby je možné dobu uložení na žádost opakovaně po roce prodlužovat.

Jsou tyto výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami?
Tyto výkony zdravotní pojišťovny standardně nehradí, nicméně v individuálních případech, zejména u pacientek před onkologickou léčbou, hradí celý přípravný proces před vitrifikací vajíček.

Mají ženy po léčbě neplodnosti vyšší riziko vzniku rakoviny?
V současné době se stále častěji setkáváme s názory, a to nejenom u laické veřejnosti, že by vzrůstající výskyt rakoviny prsu popřípadě vaječníků a děložní sliznice mohl souviset s léčbou neplodnosti, konkrétně s hormonální stimulací vaječníků. Cílem této hormonální stimulace je získat z vaječníků větší množství vajíček a tím zvýšit šanci pacientky na otěhotnění. Tyto hormony (gonadotropiny), které se obvykle aplikují po dobu 7–10 dní, jsou identické s hormony produkovanými podvěskem mozkovým. Vlivem těchto vyšších hladin gonadotropních hormonů dochází současně se zráním většího počtu vajíček i k vzestupu ženského hormonu estradiolu, o kterém se často hovoří v souvislosti s rakovinou prsu. Hladiny estradiolu jsou v průběhu stimulovalného cyklu (tzn. zhruba 3 týdny) v průměru 10 až 15x vyšší ve srovnání s přirozeným cyklem.

Právě na toto zvýšení hladin je někdy poukazováno v souvislosti se zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Otázkou pak zůstává, jak rizikové je pro rakovinu prsu samotné těhotenství, kdy po dobu 10 měsíců dosahují hladiny estrogenů až 50násobných hodnot ve srovnání s netěhotnými ženami. Další zajímavou skutečností je fakt, že u žen v období „přechodu“, kdy dochází v organismu k hormonální dysbalanci, často pozorujeme nastimulování vaječníků vlastními gonadotropiny. Čili obdobný stav, jaký je navozen při stimulaci vaječníků v průběhu léčby neplodnosti.

Stimulace gonadotropiny v souvislosti s léčbou neplodnosti se provádí již přes 30 let, v průběhu kterých vznikly desítky někdy více, někdy méně kvalitních studií, zabývajících se možným vlivem stimulace vaječníků na zvýšené riziko karcinomu prsů, vaječníků a děložní sliznice. Doposud žádná rozsáhlá a kvalitně koncipovaná studie statisticky významně zvýšená rizika neprokázala.

I přes tyto vesměs dobré zprávy je pro pacientky podstupující léčbu neplodnosti vhodné, aby si před vlastní léčbou nechaly sonograficky event. mamograficky vyšetřit prsy.

Kontakt:

Centrum asistované reprodukce ISCARE

Reklama