V úterý jsme vám přinesli ve vydání rozhovor s naší kolegyní Jitkou Turkovou, se kterou jsme se bavily o problematice křečových žil a jejím nedávném zákroku, který podstoupila na jednodenní pražské Žilní klinice v Mezibranské. Dnes si budeme na toto téma povídat s odborníkem, s prim. MUDr. Otou Schützem, který jí zákrok prováděl.

fotozily

V úvodu navážeme na rozhovor s naší kolegyní Jitkou. Můžete nám prozradit, jaký konkrétní zákrok podstoupila, a jestli byla vzorná pacientka? :)
U  vaší kolegyně jsme po duplexním sonografickém vyšetření vybrali jako nejvhodnější možnost řešení kombinace operace s nitrožilní metodou katetrizační radiofrekvenční Closure fast. Ke konci operace jsme pak ještě použili laser. Jakmile nemocného dopodrobna seznámíme s možnostmi léčby, výběrem nejvhodnějšího způsobu operace a s celým průběhem léčby, nemůže být  jiný než vzorný pacient.  

s

Pane doktore, co Vás vedlo k tomu, že jste si vybral právě specializaci léčby křečových žil? Má někdo obtíže ve vaší rodině, nebo Vy sám?
Velice zajímavý obor s dynamickým rozvojem a s možnostmi léčby, o kterých se nám v době po promoci ani nezdálo. I přes význačné statické zatížení na operačním sále naštěstí, hlavně díky genetice tyto problémy nemám.

Vaše jednodenní Žilní klinika v Mezibranské začala s ambulantní léčbou křečových žil jako jedna z prvních v republice, a to už v roce 1994. V čem vidíte ten největší rozdíl, oproti léčbě dlouhodobé, kdy se třeba s žílami leželo i týden v nemocnici? Je to díky neustále rostoucí zdravotnické technologii?
S jednodenní chirurgií a ambulantní léčbou křečových žil v celém rozsahu choroby, jsme v  roce 1994 začali první v republice.
Současné možnosti léčby se nedají srovnat s omezenými způsoby před rokem 1989. Je to dáno jak novými  technologiemi  uplatňovanými v diagnostice, kdy cílené vyšetření ultrazvukem  staví  léčbu do  zcela  jiné kategorie a nová  farmaka umožňují rozvoj jednodenní  chirurgie  díky ambulantní anestezii, tak je také velké množství  nových  metod,  z nichž  je  třeba  vyzdvihnout metodu CHIVA. A  jistě  v neposlední řadě jsou to nové, laserové a  radiofrekvenční katetrizační  metody, stále se vyvíjející  k větší  dokonalosti se zlepšujícími se  výsledky  samotné  léčby  křečových  žil.
Proto je možno křečové žíly léčit ambulantně bez pobytu v nemocnici a pracovní neschopnosti, bez bolesti, bez  komplikací a bez recidiv.

Jakou technologii používá vaše klinika?
Používáme všechny v současné době existující metody. Přijde-li nová vhodná metoda, mohu vám slíbit, že ji jistě budeme používat ihned. 

nKdy žena pozná, že už je nejvyšší čas na zákrok? Až když ji žíly bolí? Neměla by přijít už dřív?
Křečové žíly jsou postižením dědičným, proto je vhodné preventivní vyšetření v případě, že někdo z rodičů křečové žíly měl.
Vyšetření by mělo následovat ihned poté, co se na noze objeví první křečové žíly, nebo začnou bolesti a jiné obtíže, obecně křečovými žilami  vyvolávané.

A co tzv. metličky? Jsou už také nebezpečné?
Přímo životu nebezpečné nejsou. Nejsou ani příčinou většiny komplikací, ale jednu komplikaci v rozvinutém stadiu mohou vyvolat, a to je krvácení.
Vhodné je, se jich  zbavit nejen z důvodů kosmetických, ale i z důvodu  zdravotně preventivních.

Dřív se doporučovalo po zákroku s křečovými žílami odpočívat, ležet, mít nohu nahoře, nic nedělat. Vy naopak doporučujete hned pohyb. Tak jak to tedy vlastně je?
Tak, jak to doporučujeme my. Pohyb je vhodný vždy, i následně po operaci.

Jaký máte názor na bolestivé vnitřní křečové žíly? Může je člověk sám rozpoznat a měly by se také léčit?
Je to jeden z mýtů o křečových žilách. Vnitřní křečové žíly neexistují, je systém hlubokých a povrchních žil. Původ bolestí dolních končetin je třeba vždy zjistit vhodným vyšetřením, a poté by měla následovat náležitá léčba.

Jsou vašimi pacienty i muži?
Ano. Muže pravidelně křečové žíly postihují méně často než ženy. A chcete-li zcela konkrétní čísla, tak v našem operačním souboru necelých 10 000 operací je 84% žen a jen 16%  operovaných mužů.

operace

Je známo, že tvorba křečových žil je z velké části dědičná. Tomu se asi předejít nedá. Ale můžeme tuto tvorbu zmírnit. Jaká je prevence a jaké jsou naopak škodlivé faktory?
Vzhledem k tomu, že dědičnost žádným způsobem neošálíme, je nejlepší prevencí včasné vyšetření a případně včasná operace.
Vhodné je vyloučit hlavní škodlivé  faktory, jakými jsou nadváha, statické  zatížení  dlouhým stáním a sezením, nevhodná  hormonální antikoncepce s estrogeny.

Na vaši kliniku je slyšet ze všech stran samá chvála. Skromnost stranou, v čem vidíte hlavní zásluhu? V čem si myslíte, že jste jiní a lepší, než ostatní?
To je ale těžká otázka, a tak bych, jestli je to možné, požádal o pomoc a radu publika.

Tak dobrá, necháme to „na publiku“.
Ještě mi na závěr řekněte, pokud bych se rozhodla k odstranění křečových žil na vaší jednodenní Žilní klinice, co k tomu potřebuji? Stačí zavolat a objednat se?  A jak dlouho trvá takové předvyšetření?

Nejlepší je doporučení někoho, kdo již u nás nějaký zákrok absolvoval, žádné jiné doporučení nepotřebujete. Objednáváme po telefonu na přesný čas vyšetření i operace. Základní, první konzultace trvá 30 minut.

Děkuji za rozhovor, ať se i nadále daří a spokojených pacientů přibývá.

www.zilniklinika.cz
foto: Michal Protivanský

Související článek:

Reklama