Naším tématem jsou křečové žíly. Proto jsme pro vás připravili zajímavý příběh Pavly, která má problém s křečovými žílami – tento problém se týká mnoha žen. Chceme vám díky Pavle přiblížit rizika tohoto onemocnění a možné řešení. Je jistě mnoho otázek a odpovědí, které vás zajímají, proto jsme oslovili pana primáře, MUDr. Otu Schütze z Žilní kliniky v Praze o rozhovor.

Proč chodí ženy s křečovými žilami k lékaři většinou dost pozdě?
Nemají čas, ale mají strach a obavy  z léčby,  nejsou  dostatečně  informované  nebo  mají zavádějící  informace. Nemají problémy a křečové žíly jim esteticky nevadí.

žíly

Situace se ale postupně vylepšuje díky informacím, že lze  křečové žíly úspěšně a  bezbolestně  ambulantně operovat, bez pobytu  v nemocnici, bez komplikací a  s výborným  kosmetickým výsledkem.

Jak často by měly ženy, které  mají tento problém,  chodit na kontroly? 
Doporučujeme každoroční  kontroly u pacientek, u kterých  po absolvované léčbě  na  naší  Žilní klinice jsou veškeré křečové žíly odstraněny.Díky preventivním kontrolám můžeme zachytit počátky rozvoje nových  křečových  žil  vznikajících  na  základě  vrozené dispozice. V případě problémů či objevení nových  žilek  je možná kontrola  kdykoliv.

Je těhotenství zátěží pro křečové žíly? Může se problém ještě zhoršit? 
Těhotenství  je velkou  zátěží jak pro organizmus, tak  i pro křečové  žíly  u žen, které mají rodinou dispozici  nebo již mají křečové žíly. Těhotenství je dost často  vyvolávajícím  faktorem spíše u druhého a dalších těhotenství. Proto doporučujeme křečových žil se zbavit včas a  především před otěhotněním, neboť těhotenství by mohly křečové žíly značně  zkomplikovat.

Na co by měla žena, která plánuje dítě a řeší tento problém myslet? 
Předně by  měla prozíravě vybrat otce  plánovaného dítěte, jehož genetický fond  není zatížen  křečovými žilami, protože  sejdou-li  se  oba  rodiče  s dispozicí  ke  křečovým žilám je možno počítat  u  dětí  až  90%  jistotu objevení  křečových žil.

Určitě by si neměla naplánovat poslední trimestr  těhotenství na léto, kdy ve vedrech  křečové žíly obtěžují  nejvíce.Jak již bylo napsáno, měla by  každá žena  ještě před těhotenstvím  vyřešit  všechny  stávající  křečové žíly a v případě  známé  dispozice absolvovat preventivní  vyšetření ve specializované žilní ordinaci. 

Prim. MUDr. Ota Schütz

Prim. MUDr. Ota Schütz

Jaké jiné metody kromě operace využíváte? Kdy je vhodná sklerotizace?
Využíváme  v současné době  všechny  dostupné  kvalitní  a prověřené  metody  léčby  křečových žil. Kromě   různých  druhů  operací hlavně katetrizační  laserové a  radiofrekvenční  metody, sklerotizaci a laser  na  mikrovarixy,

Sklerotizace používáme jako metodu  doplňkovou  na  nejmenší  křečové žíly, které již nelze řešit předchozími  metodami, ale většinou  v jejich kombinaci. Sklerotizace je nejvhodnější hlavně na drobné kosmetické problémy s nejmenšími  mikrovarixy.

Patří k onemocnění žilního systému i tzv. metličky nebo hemoroidy? Také tyto problémy řešíte u vás na Žilní klinice?
Křečové žíly jsou způsobeny  nedostatečností pojivové  tkáně. Hemoroidy jako varixy v jiné  lokalitě  než  dolních končetin patří do jedné rodiny. Mimo hemoroidy řešíme veškeré křečové žíly a  žilky i metličky/mikrovarixy/.

Jaká je nejlepší prevence - pokud již křečové žíly někdo má, ale nechce tento problém nechat dojít až k operaci? 
Má-li kdokoliv křečové žíly, měl  by  okamžitě  navštívit  nejbližší  ordinaci,  kde  se  léčbou  křečových žil zabývají. Dále by  měl dbát  pokynů zkušeného lékaře,  který  zhodnotí, zda je již  operace  vhodná či ne. Nejvhodnější prevencí  je eliminovat negativní podpůrné  faktory pro  vznik a rozvoj  křečových žil, což je  nadváha, dlouhé stání či sezení,  užívání hormonální  antikoncepce kombinované  s estrogeny.

Partnerem tématu je Žilní klinika, www.zilniklinika.cz , na otázky v našem rozhovoru odpovídal primář MUDr. Ota Schütz, my mu za odpovědi děkujeme.

Budeme rádi, když naše téma bude inspirací a zamyšlením nad problémy, které vás s žilním systémem trápí.

Děkujeme panu primáři za spolupráci, můžete se těšit na další články.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Naše články:

Reklama