Svět, který nás obklopuje, se zřejmě neskládá jen z toho, co si lze prohlédnout, ochutnat, osahat, očichat či poslechnout. Kolem nás je toho mnohem víc.

Našich pět smyslů, které využíváme, na to možná ani nestačí.

 

Co se na to podívat jinak ?

Pohledem příčiny a následku – akce a reakce, pohledem karmy.

 

Zkusme si na chvíli představit naše skutky, slova a myšlenky jako takovou frontu, která se za námi vine. Není to nic povzbudivého, že? Na každý skutek se dostane. Mrzuté je, když přijde na řadu něco, co si již nejsme schopni pamatovat. Pak nevíme, proč se nám děje to, co se nám děje.

Dokonce i ve chvíli, když změníme způsob života a myšlení, fronta nikam nezmizí. Prostě musí dojít.

Není nad to, když člověk VÍ PROČ.

 

Každému se častokrát stanou věci, které v mnohých vyvolají otázky, zda osud člověka není nějak propojen s minulostí. Minulostí hodně vzdálenou, a zda opravdu není možné, že člověk jako duchovní podstata jednoduše fyzickou smrtí neumírá a že jeho vědomí (duše) si žije stále jeden život, který si jde kupředu, přičemž sebou nese události minulé i dluhy, které je potřeba splácet. Anebo to tak není. Každopádně pokud jsou to jen náhody, jsou někdy hodně zajímavé.

 

Příkladem může být známý osud dvou státníků a jejich blízkého okolí, kde si „náhody“ opravdu přišly na své.

 

100 let

 

Abraham Lincoln

- nástup politické kariéry 1846

- nástup do úřadu – 1861

- jméno Lincolnova tajemníka je Kennedy

- vrah Lincolna střílí v divadle a je chycen ve skladu

- pachatel se nedožil soudního procesu

- osudný den je pátek

- Lincoln umírá ve Fordově divadle

- Nástupce Lincolna se jmenuje Johnson, narodil se r. 1808 a je Jižan.

                                   

JF Kennedy   

- nástup politické kariéry 1946

- nástup do úřadu – 1961  

- jméno Kennedyho sekretářky je Evelyn Lincoln

- vrah Kennedyho střílí od skladu a je chycen u divadla      

- pachatel se nedožil soudního procesu            

- osudným dnem je pátek
- Kennedy je zasažen ve voze Ford

- nástupce Kennedyho se jmenuje Johnson, narodil se 1908 a je Jižan

 

Na světě je bezesporu obrovská spousta lidí, jejichž osudy, jména i data jsou možná zpětně v přímé souvislosti. Jen o tom nevíme. Za příklad nám posloužili dva státníci, kteří nejsou téměř pro nikoho anonymní.

Možná je život širším pohledem mnohem složitější a možná je toho hodně, co nevíme.

Možná je dobře, že to nevíme.

Možná to dobře není.

Možná, že člověk, který nám dnes třeba hodně ublížil, není nikým jiným než tím, komu jsme někdy dávno hodně ublížili my.

Možná by nebylo k zahození alespoň vědět proč.

Možná často pouze splácíme staré dluhy, které nikam nemizí, dokud je neodžijeme.

Reklama