Na nemoci srdce a cév u nás umírá každých devět minut jeden člověk. Mnohdy zbytečně. Mohl by si totiž zachránit zdraví a prodloužit život, kdyby žil zdravěji. Z celosvětových klinických výzkumů totiž vyplývá, že skutečným zlomem ve zlepšení zdravotního stavu populace mohou být změny ve výživě a životním stylu. "U nás má mnoho lidí zvýšenou hladinu cholesterolu, avšak spokojí se s tím, že jim na to lékař předepíše pilulky, a sami se již nijak nesnaží," konstatoval lékař Jan Piťha, vedoucí laboratoře pro výzkum aterosklerózy z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.

Kromě úpravy jídelníčku a celkového životního stylu se obrací pozornost také na rostlinné steroly, látky rostlinného původu, které snižují vstřebávání cholesterolu v lidském těle. „Potraviny obohacené rostlinnými steroly mohou hrát významnou roli ve snižování cholesterolu populace. Na rozdíl od některých potravinových doplňků existují solidní vědecké důkazy o jejich účinnosti, založené na výsledcích zhruba 600 klinických studií,“ vysvětlil Piťha. Podle něj jsou potraviny obohacené steroly také vhodným doplňkem pro pacienty, kteří jsou léčeni farmakologicky, neboť účinky léků a sterolů se sčítají.

Lidé v Česku většinou vědí o cholesterolu dost. Je jim zřejmé, kde se bere - ze živočisných tuků  - a že by ho měli jíst málo. Avšak velmi často nevědí, jak jsou na tom oni sami a navíc nevnímají vysokou hladinu cholesterolu jako nebezpečí, neboť si ji přímo nespojují s rizikem srdečních a cévních onemocnění a hlavně je „nebolí“.

Většina mužů i žen zjistí svoji hladinu cholesterolu v podstatě náhodou – jako součást jiného vyšetření a ne cíleně v rámci preventivních prohlídek.. „I když se v České republice zvýšil počet provedených preventivních prohlídek, pravidelné preventivní vyšetření podstupuje pouze každý pátý občan,“ uvedl lékař Otto Herber, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství.

„Přitom lidé by měli chodit k lékaři „na technickou kontrolu“ pravidelně každé dva roky a především preventivně, a ne pouze tehdy, když jsou již nemocní,“ dodává doktor Herber. Posílení spolupráce a komunikace s pacientem je zásadní předpoklad úspěšného odvrácení kardiovaskulárního onemocnění a také léčby.

Proto se Společnost všeobecného lékařství stala garantem letošního projektu „Flora pro.activ bus 2005“, který má za cíl šířit osvětu v oblasti kardiovaskulárních onemocnění. Od poloviny září do poloviny října bude tým odborníků projíždět města České republiky, kde bude zájemcům nabízet bezplatné měření cholesterolu a výživové poradenství. Součástí akce bude ojedinělý celorepublikový průzkum snídaňových zvyklostí mezi českou populací.

 Proč je třeba starat se o srdce:

 - na nemoci srdce a cév umírá ročně asi 60 tisíc lidí

 - to je v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba dvakrát véce než je průměr západní Evropy.

Reklama