Aqua

Věděli jste, že 22. březen je již od roku 1993 vyhlašován Světovým dnem vody? Zástupci projektu AQUA UNITED 2010 se rozhodli tento den životadárné tekutiny oslavit po svém. Přijďte i vy vystát nejdelší frontu na WC na pražskou Kampu v 15.00 hodin! Zapište se do Guinessovy knihy rekordů!

Proč?

Doprovodná akce projektu AQUA UNITED 2010 je upozorněním na fakt, že 2,5 miliardy lidí na světě nemá odpovídající sanitaci. Podle odhadů umírá denně 4000 dětí na nemoci způsobené tímto problémem. Přes polovinu nemocničních lůžek v rozvojových zemích je obsazeno pacienty, kteří trpí průjmovými onemocněními a tím přetěžují velmi křehký zdravotní systém. Školy v Africe nemají k dispozici bezpečné a odpovídající toalety a až polovina dívek, které přestaly chodit v Africe do školy, nemůže se vzdělávat právě kvůli této situaci.

Světový den vody 2010

Čistá voda pro zdravý svět, to je téma letošního Světového dne vody, který je již od roku 1993 pravidelně vyhlašován OSN vždy 22. března. Hlavním posláním tohoto dne je připomenout si význam vody a nezbytnost ochrany jejích zdrojů. Jako výrobci přírodních pramenitých a minerálních vod a správci cenných pramenů si obzvlášť silně uvědomujeme důležitost tohoto poselství a myšlenku Světového dne vody proto plně podporujeme.

Voda je tím nejcennějším pokladem, co nám dnes příroda dává. Nedostatkem vody dnes trpí téměř 900 milionů lidí a zajištění přístupu k ní je tak jedním z největších problémů současného světa. Žízeň ale překvapivě trápí i ty části planety, kde je vody dostatek.

Reklama