V současné době jsme svědky sílící pandemie obezity, která se nevyhýbá ani dětem. Její rizika nelze podceňovat. Obézním dětem v 70 - 85 % zůstávají kilogramy navíc i v dospělosti, hrozí jim zvýšené riziko závažných onemocnění souvisejících s obezitou, například cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak či vysoký cholesterol. Závažná dětská obezita se navíc rozvíjí již ve velmi útlém věku, účinnou pomoc by proto rodiče neměli dlouho odkládat. Internetový portál www.ZijZdrave.cz Všeobecné zdravotní pojišťovny pro děti i jejich rodiče nyní připravuje on-line rodinou reality show, která jim pomůže zdravěji žít.

obezita dětí

Nepříznivý celospolečenský trend potvrzuje i pediatr a dětský obezitolog MUDr. Zlatko Marinov z Dětské polikliniky FN Motol: „Životní styl rodiny zásadně ovlivňuje návyky jejích členů, a to nejen v oblasti stravování, ale i v přístupu k pohybu. Bohužel životní styl mnoha dnešních rodičů je charakteristický především poklesem pohybové aktivity, což vede nejen ke zvyšování procentuálního podílu dospělých s obezitou a nadváhou, ale také obézních dětí. Téměř denně se ve své motolské ordinaci setkávám s dětmi, jež trápí nejen kila navíc, ale také se u nich začínají rozvíjet zdravotní obtíže dříve typickými pro dospělé, např. předstupeň cukrovky 2. typu nebo vysoký krevní tlak.“

Cílem rodinné reality show na www.ZijZdrave.cz je pomoci dětem i jejich rodičům vyznat se v záplavě, často protichůdných, informací o zásadách vyváženého dětského jídelníčku, podpořit je ve společných pohybových aktivitách a přispět k odstranění vnímání dětské obezity jako dílčího dětského nešvaru, ze kterého dítě stejně „vyroste“. „Zároveň reality show poslouží jako inspirace pro další rodiny, kterým není zdraví a budoucnost jejich dětí lhostejné,“ doplňuje MUDr. Marinov.

Co čeká účastníky reality show?

Dětskému účastníkovi reality show se budou po dobu tří měsíců věnovat odborníci, a to na bázi pravidelných odborných konzultací v pražských specializovaných centrech. Kromě pediatra a dětského obezitologa, MUDr. Zlatka Marinova, bude o dítě pečovat také výživový specialista a pohybový instruktor. Ti pomohou celkově zlepšit životního styl dítěte i celé rodiny. Průběh reality show bude zaznamenáván formou fotografií a videí na stránkách www.ZijZdrave.cz.

obezita dětí

Jak se přihlásit?

Do reality show se mohou hlásit rodiny s minimálně jedním dítětem ve věku do 15 let, které trpí obtížemi s váhou. Rodina musí být členem Klubu ŽijZdravě. Alespoň jeden z jejích členů musí být v době konání reality show pojištěný u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Registrace probíhá na emailové adrese info@zijzdrave.cz, na kterou rodiny musí zaslat motivační dopis a svoji fotografii nejpozději do konce 31. 7. 2012. Výběr jedné vhodné rodiny bude proveden odbornou porotou vedenou MUDr. Zlatko Marinovem. Informace o výsledcích výběru budou uveřejněny na webu www.ZijZdrave.cz. Vlastní reality show odstartuje v září a bude ukončena v listopadu.

Proč se zúčastnit?

  • Děti dědí stravovací a pohybové návyky svých rodičů – tedy i sklony k obezitě.
  • Účastníci získají podporu odborníků na obezitologii, výživu a pohyb.
  • Podpora členů rodiny je základním předpokladem úspěchu dětí.
  • Dlouhodobý program zdravého životního stylu umožní dětem dosáhnout trvalých výsledků.

 

Reklama