Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních, jež se odvozují od příjmů rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte.
Nezaopatřené dítě má měsíční nárok na přídavek na dítě:

a) ve zvýšené výměře - ve výši 0,32 násobku životního minima na osobní potřeby dítěte, jestliže příjem rodiny nepřesáhl 1,1 násobek částky životního minima rodiny,
b) v základní výměře - ve výši 0,28 násobku částky životního minima na osobní potřeby dítěte, jestliže příjem rodiny převyšuje 1,1 násobek částky životního minima rodiny, ale není vyšší než 1,8 násobek životního minima rodiny,
c) ve snížené výměře - ve výši 0,14 násobku částky životního minima na osobní potřeby dítěte, jestliže příjem rodiny převyšuje 1,8 násobek částky životního minima rodiny, ale není vyšší než 3,0 násobek životního minima rodiny.

Rodiny s příjmem vyšším, než je 3,0 násobek částky životního minima rodiny, na přídavek na dítě nemají nárok.

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině:

Výše přídavku na dítě od 1. 10. 2001 v Kč měsíčně
při rozhodném příjmu v násobcích životního minima:

do 1,1 ŽM

od 1,1 do 1,8 ŽM

od 1,8 do 3,0

do 6 let

541

474

237

od 6 do 10 let

605

530

265

 

 

 

od 10 do 15 let

714

625

 313

od 15 do 26 let

784

686

343

 

Úplná rodina (oba rodiče)
s počtem nezaopatřených dětí:

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na přídavek na dítě od 1. 10. 2001:

zvýšená výměra

základní výměra

snížená výměra

jedno do 6 let

10 131

16 578

27 630

dvě 5, 8 let

12 210

19 980

33 300

 

 

 

tři 5, 8, 12 let

15 048

24 624

 41 040

čtyři 5, 8, 12, 16 let

17 743

29 034

48 390

 

Dětem, kterým za květen 2004 náleží výplata přídavku na dítě, se jako kompenzace zmírňující dopady přijatých změn v rámci zákona o dani z přidané hodnoty vyplatí jednorázová dávka ve výši 2 000 Kč na jedno dítě. Příspěvek je poskytnut automaticky, příslušný úřad vyplatí dávku buď v hotovosti nebo na účet (podle rozhodnutí příjemce, které platí pro výplatu přídavku na dítě), současně s přídavkem na dítě za měsíc květen 2004.

Text převzat z webu Ministerstva práce a sociálních věcí: Přídavky na děti

Reklama