Přes milion knih a dokumentů, často velmi starých a vzácných, padlo za oběť fanatikům a bojům za jimi okupované území. Z Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku zbyly jen trosky. Knihovníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se rozhodli podat pomocnou ruku. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni uspořádali veřejnou sbírku na obnovu možnosti iráckých studentů číst a bádat. Proč a jak do ni přispět nám řekla Naďa Aliová, koordinátorka programů Člověk v Tísni v Iráku.

Jak moc byla knihovna zničena?
Původní budova univerzitní knihovny byla pod nadvládou takzvaného Islámského státu ničena soustavně. Největší škody ale utrpěla až v závěru okupace, kdy byla knihovna takřka úplně zničena probíhajícími boji a bombardováním. Budova sice stále stojí, ale její statika je silně narušena. Vnitřek je kompletně vypálený a bohužel se nedá očekávat, že by se sem knihovna v nejbližší době vrátila.

Knihovna v Mosulu
Zničená knihovna v Mosulu. Zdroj foto: Tatiana Gavyuk

Dochovaly se alespoň nějaké knihy?
Před okupací bylo v knihovně kolem 250 000 knih, milion odborných časopisů a také některé velmi vzácné exempláře. Takřka většina tohoto knihovního fondu ale byla v důsledku konfliktu spálena nebo ztracena. Ze spáleniště se podařilo podle našich informací zachránit jen několik tisíc kusů knih.

Pustí se stát (Irák) do oprav knihovny?
Mosul se bude s následky konfliktu vypořádávat ještě dlouho. Říká se, že jen na základní opravy civilní infrastruktury bude potřeba jedna miliarda dolarů. Irácký stát se finančně vyčerpal nákladnou válkou proti takzvanému Islámskému státu a roky trvající humanitární krizí, kdy se musel postarat o miliony vnitřních uprchlíků a lidí závislých na humanitární pomoci. Při krizi takových rozměrů je zapotřebí prioritizovat, a tudíž si nemyslím, že by stát v nejbližší době zafinancoval zrovna nákladnou opravu univerzitní knihovny. Občas se objeví zpráva, že by peníze na opravu univerzitního areálu mohly poskytnout některé mezinárodní organizace či instituce, ale podle vedení univerzity zatím nebylo nic oficiálně přislíbeno.

Na co konkrétně se v rámci sbírky „Pomozme knihovně“ vybírají peníze?
Vybrané peníze ze sbírky budou použity na obnovu mosulské knihovny, respektive obnovu její funkce. Na opravu původní budovy by bylo potřeba několik milionů dolarů. Vybrané prostředky proto chceme investovat spíše do vybavení náhradního prostoru tak, aby mohla knihovna co nejdříve znovu sloužit studentům i pedagogům. Kromě nejnutnějších rekonstrukčních prací mohou být peníze použity například na nákup a opravy vybavení a nábytku knihovny, na opravy zachráněných knih či nákup knih nových. O konkrétním využití daru si rozhodne s naší pomocí samo vedení univerzity tak, aby to odpovídalo jejich skutečným potřebám a zároveň vybrané částce.

Iniciátoři sbírky
Iniciátoři sbírky Pomozme knihovně, Naďa Aliová je čtvrtá zleva. Zdroj foto: Martin Hundák, UK

Nemůže se stát, že peníze ze sbírky nakonec skončí v rukou někoho jiného?
To je pochopitelná obava, ale stát se to nemůže. Naši kolegové z Člověka a v tísni v Iráku jsou s vedením mosulské univerzity v neustálém kontaktu. Domlouvají se na konkrétním využití peněz a budou to také oni, kteří oficiálně po skončení sbírky dar představitelům univerzity předají a dohlédnou, aby byl použit na předem domluvený účel. 

Koná se sbírka jen v ČR?
Tato konkrétní sbírka se koná jen v ČR, ale na sbírkový účet mohou své příspěvky posílat i lidé ze zahraničí. Ti se o možnosti přispět na obnovu knihovny dozvídají především z článků a videí v angličtině, které jsme v rámci kampaně také vytvořili. V řadě dalších zemí pak probíhají paralelně další iniciativy. Ty se ale většinou zaměřují na sběr knih. Iniciativa „Pomozme knihovně“ je v tomto jiná. Čeští knihovníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří sbírku vyhlásili, totiž vědí, že knihy mohou být v tomto případě spíše „danajským darem“. Pro nás proto v tuto chvíli není primárním cílem doplnění samotných knih, ale především zajištění prostoru, kam je vůbec bude možné umístit.

Spálené knihy
Takto skončily knihy z univerzitní knihovny. Zdroj foto: Tatiana Gavyuk

Je nějaká minimální částka, kterou mohou lidé poslat?
Lidé mohou na sbírku přispět zcela libovolnou částkou, spodní ani horní hranici nemáme. Velkou radost nám udělal i příspěvek 10 korun z ušetřeného kapesného jednoho desetiletého klučiny. V Praze je několik sbírkových pokladniček, nebo lidé mohou přispět převodem na bankovní účet sbírky. Vše je přehledně uvedeno na stránkách www.pomozmeknihovne.cz.

Proč je důležité, aby byla knihovna obnovena?
Ke každé univerzitě patří i knihovna, která vytváří vhodné podmínky ke studiu i vědeckému bádání. Podpora přístupu ke kvalitnímu vzdělání je investicí do budoucnosti obyvatel Iráku a jedním ze základních předpokladů pro zajištění bezpečnosti a společenského rozvoje země. A to je i v našem zájmu.  

Pomozte i vy! Jak na to? Přispět můžete už jen do konce ledna převodem libovolné částky na bankovní účet 51945194/0300 nebo přímo do sbírkových pokladniček. Více na www.pomozmeknihovne.cz.
V rámci sbírky, kterou loni 2. října vyhlásila Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Člověkem v tísni, se doposud podařilo shromáždit 201 567 korun. Cílová částka, kterou by organizátoři rádi získali, je 250 000 korun.

Čtěte také:

Uložit

Uložit

Uložit

Reklama