61e684919013fcl.jpg
Foto: Shutterstock

Pacientů reprodukčních klinik každý rok přibývá. Za neplodný je považován pár, kterému se ani po roce pravidelného pohlavního styku (2x týdně i častěji) nedaří počít. „Máme dvě možnosti, jak se na neplodnost dívat. Jeden pohled hledá anatomické nedostatky, které zabraňují v početí, což bývá pohled lékaře a řešení nabízejí kliniky umělého oplodnění. Z hlediska fyzioterapie ale může početí bránit i tzv. funkční porucha. To znamená, že reprodukční orgány nejsou poškozené a většina testů to potvrzuje (spermiogram, dobrá průchodnost vaječníků), přesto je jejich funkce narušená. Problém je obvykle jinde v těle. Často nacházíme například blokádu žeber nebo páteře, která působí na zvýšené svalové napětí v oblasti pánevního dna, křížokyčelních svalů, břišních svalů, bederní páteře a pánve. Tato svalově vazivová dysbalance ovlivňuje prokrvení vnitřních orgánů, včetně těch reprodukčních, což může u obou pohlaví vyústit až v neplodnost,“ vysvětuje Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Neschopnost počít se podle reprodukčních klinik týká stejnou měrou žen i mužů. Ve 20 procentech případů jde o problémy obou partnerů. Častou příčinu funkční sterility vidí fyzioterapeuté ve špatném postavení pánve a nízké koordinaci svalů bránice, pánevního dna, svalů podél páteře a břišních svalů. „Velmi často se u žen setkáváme s křečemi v oblasti pánevního dna, které mohou reflexně tahem vláken celou pánev rotovat a působit na svalové napětí v pánvi. Dalším projevem funkční sterility žen mohou být i oslabené hýžďové svaly – jejich práci pak přebírají svaly v průběhu páteře a tím se přetěžují. To může vést až k funkčním blokádám, nejčastěji v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře, krční páteře a někdy i v oblasti kostrče. Četné blokády v páteři zapříčiňují bolesti hlavy, na které si pacientky velmi často stěžují. Stejně obvyklý je u žen i mužů špatný dechový stereotyp a nastavení nitrobřišního tlaku,“ vyjmenovává fyzioterapeutka.

Na funkční poruchu dokáže přijít vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut na základě podrobné anamnézy a kompletního kineziologického rozboru. „Funkční porucha může být příčinou neplodnosti jak u mužů, tak u žen. Fyzioterapeut vyšetří funkční stav pohybového aparátu pacienta pohledem a pohmatem, případně použije ultrazvuk, který ukáže přesný stav měkkých tkání. Najde odchylky, které by mohly mít na situaci v pánvi vliv. Zpravidla sleduje držení těla, zda není předsunuté, kdy těžiště jakoby padá před tělo. Takový stoj je velmi namáhavý, protože zapojuje vazy v pánvi. Dále je důležité prohlédnout páteř a hrudník, zda nejsou zablokovaná žebra. To lze posoudit podle dýchání, kdy blokáda zabraňuje žebrům se během dýchání lehce zvedat a klesat,“ uvádí Bílková. 

Mnoho žen bývá rozčarovaných, že se jim nedaří otěhotnět, a stres z nenaplněné snahy o miminko dál zhoršuje napětí v pohybovém aparátu. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přitom zdravá žena do 35 let otěhotní v průměru po šesti měsících snažení. V každém menstruačním cyklu je šance na oplození zhruba 16 procent. Takže ani po delší době není důvod k panice. „V případě funkčních poruch má moderní fyzioterapie mnoho možností, jak tyto dysfunkce opravit. Cílíme na oblasti pánve, hrudní, bederní i krční páteře a hrudníku jako celku. Pro správné nastavení dechového stereotypu a funkce hrudníku je potřeba uvolnit měkké tkáně v hrudní oblasti na úrovni kůže, podkoží i svalů,“ popisuje fyzioterapeutka.

Nedílnou součástí terapie je aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, a tím nastavení správné funkce bránice a dechového vzorce. „Během aktivace těchto svalů dochází k napřímení páteře, stabilizaci celého trupu a správné koordinaci hlubokých a povrchovějších svalů. Mobilizačními technikami dosáhneme harmonizace napětí svalů, uvolnění blokády, a to i v oblasti pánevního dna a kloubů mezi kostí křížovou a pánví. Pro velmi rychlý účinek pak využíváme rázovou vlnu, která dokáže proniknout hluboko do měkkých tkání, kde okamžitě nastartuje samoopravné procesy, aktivuje metabolismus buněk, zvýší prokrvení a následně rychle uvolní ošetřované tkáně. Její aplikace je mimo jiné velmi účinná také při léčbě erektilních dysfunkcí,“ dodává. 

Zdroje: Iva Bílková, FYZIOklinika