Kvůli závažnosti invazivních pneumokokových onemocnění zařadila Národní imunizační komise v lednu 2010 očkování kojenců proti pneumokokům mezi vakcíny hrazené zdravotními pojišťovnami. V České republice tak vznikla nová kategorie nepovinného, ale hrazeného očkování, která nechává volbu, zda očkovat či nikoliv na rodičích. Přestože je vakcinace proti pneumokokům nepovinná, je o ni velký zájem a podle dostupných dat od zdravotních pojišťoven za rok 2011 se pro ni rozhodne 70–90 % rodičů. Aplikaci provádí praktický lékař pro děti a dorost, první dávka se aplikuje zpravidla v devátém týdnu věku dítěte společně s hexavakcínou. Rodiče mohou volit ze dvou dostupných vakcín.

vakcína

Možnosti ochrany proti pneumokokům

Existují dva druhy pneumokokových vakcín – polysacharidové a vývojově mladší konjugované. Pouze konjugované vakcíny lze použít u dětí do dvou let věku, protože dětský imunitní systém neumí polysacharidové vakcíny zpracovat. Konjugované očkovací látky jsou dostupné teprve od roku 2006, před tímto datem tedy nebylo možno nejohroženější věkovou kategorii chránit. 

Pneumokoková vakcína Synflorix chrání proti deseti nejčastějším a nejzávažnějším sérotypům, kterými jsou malé děti v České republice ohroženy. Očkovací látka je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a rodiče za ni nemusí nic doplácet. Moderní, účinná vakcína Synflorix s dobrým bezpečnostním profilem si získává důvěru pediatrů po celém světě, která stojí na třech pilířích.

Potvrzená výborná účinnost v klinických studiích

Klinické studie představují jediný validní způsob, jak vyhodnotit fungování vakcíny před její registrací nebo před zavedením systému plošného očkování. Studie probíhá za přísně stanovených a kontrolovaných podmínek, její provedení je časově a finančně velmi náročné. Výsledky slouží jako jeden z podkladů pro registraci vakcíny. Studie ale mohou probíhat i po registraci k potvrzení její účinnosti, tak tomu bylo např. u vakcíny Synflorix ve studii FinIP.

Studie FinIP s vakcínou Synflorix

FinIP je jediná studie pneumokokové vakcíny nové generace v Evropě, která potvrdila účinnost očkovací látky proti pneumokokům v plošném měřítku. V Evropě neexistují jiná stejně průkazná data o účinnosti pneumokokové vakcíny nové generace. Studie ve Finsku se v letech 2009 až 2012 účastnilo 47 000 dětí. Výsledky byly velmi příznivé. Před jejím zahájením se proti pneumokokům v zemi téměř neočkovalo. Sledování ročního výskytu invazivních pneumokokových onemocnění však zaznamenalo pokles výskytu nemoci u dětí v ročnících, které byly v rámci studie očkovány. Výborné výsledky studie FinIP potvrzují správnost zavedení plošného očkování proti pneumokokům vakcínou Synflorix, které vedlo k dalšímu snížení výskytu invazivních pneumokokových onemocnění v nejmladších a nejohroženějších věkových kategoriích.

Výborné výsledky studie FinIP spolu se zkušeností s používáním vakcíny Synflorix  jsou důležité pro všechny evropské pediatry, kteří doporučují svým dětem očkování Synflorixem.

Přesvědčivá účinnost v reálných podmínkách

Sledování výskytu onemocnění po zavedení plošné vakcinace je další možností, jak nepřímo hodnotit efekt očkování.  Přirozeně by mělo dojít ke snížení výskytu nemoci, proti které vakcína chrání.

Epidemiologická situace a dopady očkování proti pneumokokům v ČR

Vysoká proočkovanost vedla v posledních 3 letech k jednoznačnému poklesu výskytu invazivních pneumokokových onemocnění v nejmladších věkových kategoriích. Česká republika má velmi dobrý systém sledování výskytu těchto infekcí rozdělený podle věku. Díky systému lze velmi dobře a detailně hodnotit dopad vakcinačního programu proti pneumokokům. Počet případů u nejohroženější kategorie do 1 roku věku se nyní pohybuje v jednotkách případů. 

Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína Synflorix je dětem plně hrazena zdravotními pojišťovnami, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce. Před použitím konzultujte vhodné užití vakcíny s praktickým lékařem pro děti a dorost či lékárníkem a pečlivě si prostudujte příbalovou informaci, kterou naleznete na www.gskkompendium.cz.

Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Reklama na humánní léčivý přípravek

CZ/SYN/0004/13

Reklama