Po příběhu o Váze Anetě, který jsem vám nabídla jako útržek z knihy o „Dětských znameních“, kterou patrně v létě míním oblažit lidstvo, je tu ještě jeden plánovaný. Dítě Štír.

stir

Tak jako je Váha citlivá na pocit harmonie, jak je její duše křehká, tak je Štír nemilosrdný, když ublížíte jemu, či někomu, koho má rád. A je jedno, jestli se událost stala před mnoha lety. Štír nezapomíná…

Tady je příběh Marka. Nevím, jaký příhodnější model bych do knihy zahrnula než tento...


Když jsem poznala Marka, bylo mu právě necelých pět let. Jeho oči měly barvu hořké čokolády a jeho pohled zaváděl člověka někam daleko, do krajiny podobající se mlhavému ránu kdesi v na Irském venkově. Bylo to introvertní, ale velice inteligentní dítě.

Vedle jeho maminky, kterou jsem měla moc ráda, měl Marek také tatínka. Markova maminka byla poštovní doručovatelkou. Tatínek alkoholikem.

Stávalo se pomalu každý třetí den, že Markova maminka volala policii, případně s Markem pozdě večer odjížděla k rodičům. Markův otec byl agresívní, nepřátelský a nepříjemný člověk i za střízliva, natožpak, pokud měl pár promile.

Moje dcera Pavlína věnovala jednou Markovi štěně. Netuším, kde ho vzala, ale byla jsem dost ráda, že ho nevěnovala mě. Už tak jsme měli doma pomalu ZOO. Byl to malý podvraťáček, ale nesmírně milý a přítulný. Pro Marka to byl přítel, kamarád i někdo, komu mohl povídat všechno, co ho trápilo. Neviděli jsme ho od té doby jinak než v doprovodu toho psíka. Pojmenoval ho Bob.

Bylo to jednoho červencového odpoledne. Děti si chodívaly hrát k požární nádrži, blízko místní nálevny. Dělaly to, přestože tam nesměly. Byl tam ten den také Marek s Bobem, moje dcera a spousta jiných dětí. Hráli si s Markem i s Bobem.

Asi kolem půl sedmé večer, když už se děti pomalu sbíraly k domovu, vyšel ze dveří hostince také Markův otec.

Tehdy bylo Markovi zhruba jedenáct.

„Co tady děláš, ty pitomečku,“ oslovil syna.

Neodpověděl. Zavrhl konverzaci se svým otcem již na začátku roku po té, co jeho maminku zbil do fialova.

Opilého muže patrně rozlítilo, že mu syn neodpovídá.

Přišel k němu a zcela bez logiky a se slovy „Umíš plavat, ty bestie?“ vzal do ruky Boba a mrštil s ním do nádrže.

Marek se nerozmýšlel a skočil za ním. Problém byl v tom, že neuměl plavat. Strany nádrže byly kachlíčkované a zkosené. Markův otec se podle vyprávění dětí otočil a klidně odešel.

Dopadlo to dobře, Marka vytáhli cizí lidé, které přivolaly děti. Byl by se kvůli svému čtyřnohému příteli utopil. Horší to bylo pro Boba. Při snaze vydrápat se ven mu zapadla nožka do výpusti a on si ji v panice ošklivě polámal. Nešla zachránit.

Od té chvíle a od svých tří let měl tedy Bob jen tři nohy a Marek o zážitku málokdy mluvil. Plavat se nikdy nenaučil. Přesto se stal potápěčem.

Tady by mohl příběh skončit, ale nekončí.

Markova maminka se s jeho otcem rozvedla krátce po tomto incidentu.

Uplynulo dlouhých deset let.

Bob byl už poměrně starý pes, ale stále vitální. Marek v té době očekával narození svého prvního dítěte.

Otec Marka skončil v domě s pečovatelskou službou napřed v Litoměřicích a později se, nevíme jak, dostal do Prahy zase blízko našeho bydliště. Byl na invalidním vozíku a rodinu příliš nenavštěvoval.

Dost mě proto překvapilo, když jsem zahlédla Marka s Bobem, jak tlačí před sebou svého otce směrem k Okrouhlíku. Říkala jsem si, asi se mu dosti nemocného otce, se kterým se dlouhé roky opravdu důsledně nestýkal, zželelo.

I nezželelo. A něco vám povím, nemám mu to, co následně udělal, za zlé.

Otce Marek zavezl k betonovému domku, bývalé strojovně. Zajel s ním za ni.

„Vidíš tady tu nádrž? Pamatuješ si na níidobře?“ otázal se otce, když ho dovezl až k zábradlí. Nádrž už v té době nebyla vůbec používaná, byla vypuštěná a osiřelá. Blízko byl jen výzkumný ústav, ten den opuštěný. Byla neděle odpoledne.

Marek vzal Bobovo vodítko a spodek vozíku svého otce uvázal pevně k železné konstrukci nádrže. Vozík otočil čelem ke špinavému dnu. Na to odešel. Prostě odjel s Bobem za svou manželkou domů.

Markova otce našli až v pondělí, dlouho po obědě, když zaměstnanci výzkumného ústavu odcházeli z  polední pauzy. Tedy po téměř 20 hodinách. Byl podchlazený, dehydrovaný a odvezla ho sanitka.

Co vím, že otec podal na Marka trestní oznámení jako na neznámého pachatale. Myslím, že se to nedořešilo nikdy... tedy, pro Marka zřejmě ano.

Nedávný pohřeb svého otce zařizoval a platil jen Marek se svou rodinou.

I to je Štír.


Související články

Štír. Sex a pomsta

Šéf a podřízený Štír

Reklama