Naši jedinou stavbu moderní architektury zapsanou na Seznamu památek Světového kulturního dědictví UNESCO určitě netřeba představovat. Byly o ní popsány tuny papíru, stala se inspirací pro román. Zaslouženou pozornost budí zejména po své unikátní památkové obnově dokončené v roce 2012, která vile vrátila podobu ze třicátých let.

Zajímavá není ale jen stavba. Pestré jsou i životní osudy jejích obyvatel, zejména paní domu Grety Tugendhatové (1903 – 1970), vzdělané a uměnímilovné ženy, s jejímž jménem je vila spojována nejvíce. Narodila se v Brně do bohaté židovské rodiny textilního magnáta Alfreda Löw-Beera. S rodiči a dvěma bratry nejdříve bydlela ve Svitávce, kde žila velká část rozvětvené rodiny a kde se nacházela i podstatná část rodinné firmy. Tady nechal její otec postavit tzv. Malou Löw-Beerovu vilu, zajímavou secesní stavbu.

Malá Löw-Beerova vilaV této vile ve Svitávce žila Greta s rodiči do roku 1913, i když i potom široké příbuzenstvo ve Svitávce navštěvovala

Když bylo Gretě deset let, přestěhovala se rodina do Brna do krásné, jen deset let staré secesní vily na Sadové ulici, jak se tehdy nazývala dnešní ulice Drobného. Vilu koupil její otec po smrti továrníka Fuhrmanna od jeho dědiců. Nachází se v atraktivní lokalitě téměř v centru Brna blízko Lužáneckého parku a její součástí byla obrovská parcela sahající až k dnešní Černopolní ulici.

GretaTady prožila Greta další šťastná léta. Zajímala se o umění, učila se jazyky. Ve Vídni začala studovat národohospodářství. Jak vzpomínala nejmladší dcera Tugendhatových, kunsthistorička Daniela Hammer - Tugendhat žijící dnes ve Vídni, byla její maminka do Fritze Tugendhata zamilovaná už vlastně od dětství. Jenže ten se „k ničemu neměl“, a tak se mezitím v devatenácti letech vdala za německého průmyslníka Hanse Weisse ze Zaháně, když předtím přerušila svá studia ve Vídni. Odstěhovala se za ním do Německa, kde se začala zajímat o moderní architekturu. Nepříliš šťastné manželství se po šesti letech strávených převážně v Berlíně rozpadlo.

Vila Löw-Beer

Löw-Beerova vila je dnes nádherně zrestaurovaná. Velkou část parcely, která k ní patřila, dostala Greta darem. Mezi zahradami nebyl plot, takže například v zimě měly Tugendhatovy děti k sáňkování bezpečný kopec, který končil u vily jejich prarodičů

A zde vlastně začíná příběh vily Tugendhat. Greta Weissová se i se čtyřletou dcerkou Hannou vrací do Brna. Tady se setkala se svou dávnou láskou. Fritz Tugendhat byl o osm let starší, také on pocházel z bohaté židovské rodiny, která se Löw-Beerovými dobře znala. Tugendhatovi obchodovali s textilem. Na přání rodičů se stal Fritz obchodníkem, i když toužil studovat medicínu. Svatba Grety s Fritzem se konala v Berlíně, ale novomanželé se rozhodli usadit v Brně. Nedaleko vily Gretiných rodičů, na stejné ulici Sadové, si pronajímají byt. Zatím.

A tehdy dostává Greta od rodičů velkorysý dar – pozemek na stavbu rodinné vily! Byl horní částí oné obrovské parcely, kterou Alfred Löw-Beer získal koupí Fuhrmannovy vily. Fantastická poloha, jižní svah, úžasný výhled na Brno – co víc si mohla přát?

Tím to ale nekončí. Součástí je i příslib tatínka, že celou stavbu zafinancuje! Záměrem bylo pověřit vypracováním návrhu vily tehdy známého a úspěšného brněnského architekta Ernsta Wiesnera, ostatně měli ho v záloze. Nakonec to však na celé čáře vyhrál Ludwig Mies van der Rohe. Jeho stavby znala a obdivovala Greta už v Berlíně. Původně si představovala něco menšího – jen pět ložnic, jídelnu a větší obytnou místnost. Takové bylo její přání. Architekt ale dostal nejen volnou ruku a plnou důvěru, ale hlavně zcela neomezený rozpočet. Za pouhé tři měsíce vyprojektoval plány velkolepé vily a brněnská stavitelská firma Artura a Mořice Eislerových ji za čtrnáct měsíců postavila. Továrník Löw-Beer se skutečně „prohnul“! Dceřina vila ho přišla na pět milionů!

Motto

Greta chce dům veskrze moderní, ostatně jaký vztah měla ona i její manžel ke zdobné secesi, tu jasně z panelu vidíme...

Tugendhatovi se do vily stěhují po dokončení interiérů a kolaudaci v prosinci 1930, to už je na světě syn Ernest. Nastávají nejkrásnější léta mladé rodiny. Vše se zdá být zalito sluncem. V roce 1933 se narodí druhý syn Herbert.

Tehdy se však již v Evropě odehrávají velké politické změny. Greta se začíná angažovat v Lize za lidská práva a jako členka představenstva pomáhá uprchlíkům z Německa. Ve vile pořádá každoročně bridgeový turnaj pro 80 – 100 lidí. Jeho výtěžek jde na konto Ligy. Naposledy se turnaj koná v roce 1937. To už mají Tugendhatovi díky svým kontaktům v Německu informace, co by je jako Židy mohlo čekat. Plánují emigraci. Tím končí šťastná léta strávená ve vile.

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat - foto Wikipedia

V květnu 1938 odjíždí Greta s oběma synky do Švýcarska. Nejstarší dcera Hanna se nejdříve vypravila za svým vlastním otcem do Británie, po krátké době se ale připojuje k rodině do Švýcarska. Ve vile zůstává Fritz Tugendhat, který spolu s guvernantkou ještě připravuje k transportu osobní věci a některé kusy nábytku. V létě 1938 ale odjíždí z Brna i on. Naštěstí. Část rodiny Löw-Beerových, zejména Gretin otec, nebezpečí podcenila a pak už bylo pozdě…

Ani ve Švýcarsku se Tugendhatovi necítí bezpečni. Původně plánovali pokračovat do USA, ale tam už uprchlíky nepřijímali. Proto se v lednu 1941 stěhují do Venezuely, kde si v Caracasu vybudují menší továrnu na vlněné sukno. Zde také přijdou na svět dvě nejmladší děti – v roce 1942 dcera Ruth a o čtyři roky později Daniela.

V Caracasu se rodině až tak nedařilo a navíc se jim stýskalo po Evropě. V roce 1950 se tedy vracejí do Švýcarska. Po osmi letech tu ale umírá na rakovinu Fritz Tugendhat, aniž se do brněnské vily kdy podíval. Gretě se to podařilo v roce 1967 a potom ještě jednou v doprovodu mladší dcery Daniely o dva roky později. Tehdy tu měla v lednu 1969 v Domě umění přednášku v češtině, kde s dojetím vzpomínala na vilu i spolupráci s architektem Ludwigem Miesem van der Rohe. Kromě rodné němčiny totiž hovořila dalšími pěti jazyky – anglicky, francouzsky, italsky, španělsky a také česky.

Další plány této vzdělané ženy orientující ve filozofii, dějinách umění, hudbě i literatuře překazila smrt. Když se 10. prosince 1970 vracela obtěžkána dárky z vánočních nákupů, srazilo ji auto. Následkům zranění podlehla…

Foto: Jiří Lády – dobové fotografie jsou z panelů Vily Löw-Beer

 

I o těchto zajímavých ženách jste si mohli přečíst:

Reklama