O nemoci s názvem schizofrenie už jste asi slyšely. Patří mezi psychotická onemocnění (psychózy) a projevuje se tím, že nemocný člověk má rozdělené myšlení, může mít tedy halucinace či bludy. Schizofrenií trpí asi 1 % populace a nejčastěji se projevuje mezi 15. a 35. rokem života.

Schizofrenie je opravdu závažná nemoc, která ovlivňuje nejen pacienta, ale i jeho okolí. Schizofrenici se musí pravidelně léčit, jinak se nemoc zhoršuje a vrací. I na toto jsme se zeptali doc. MUDr. Lucie Bankovské Motlové, Ph.D., z 3. LF UK a Psychiatrického centra Praha.

schizofrenie

Záleží na tom, v jakém věku schizofrenie propukne?

Zpravidla platí, že čím dříve začne, tím horší má prognózu.

Jsou lehčí a těžší formy této nemoci? Jak se to pozná?

Ano, jsou. Poznat to lze podle intenzity příznaků a doby trvání.

Jaké jsou možnosti léčby schizofrenie?

Hlavní je užívání léků - antipsychotik, ať již v podobě tablet, či injekční formou. Dále psychoedukace, psychosociální rehabilitace, či psychoterapie.

Musí brát všichni pacienti léky? Víme, že existují prášky a injekce. Můžete nám popsat jejich výhody a nevýhody?

Ano, léky musí užívat všichni pacienti. V případě tablet patří mezi hlavní výhody fakt, že je k dispozici více preparátů (v injekční formě jsou jen některé), je u nich snadnější úprava dávky, rychlejší reakce při výskytu nežádoucích účinků. Na druhé straně nevýhodou a jedním z častých problémů v léčbě je to, pokud pacient ztratí náhled a léky přestane polykat.

V případě injekcí, které jsou podávané do svalu jednou za 14 dní či za měsíc je tedy hlavní výhodou jistota, že pacient má lék v těle, vstřebávání je stabilní, není závislé na jídle, proto je zajištěna stálá „hladina“. Je zajištěn pravidelný kontakt s lékařem (pacient se musí k aplikaci dostavit), odpadá „sledování“ příbuznými „Už sis vzal léky?“, což někdy pacienty obtěžuje. Nevýhodou přesto zůstává, že není injekční podoba k dispozici u všech preparátů, někteří pacienti se injekcí obávají a v případě výskytu nežádoucích účinků to trvá déle, než se lék z těla vyplaví.

Co je na léčbě léky zásadní? Aby je pacienti brali pravidelně? Nebo se mohou vysadit?

Pravidelné užívání je zásadní. Po první atace nemoci se léky užívají rok až dva, po dvou atakách 5 let, po 3 atakách neomezeně dlouho.

Co se týká psychoterapie, pro koho je vhodná?

Psychoterapie je vhodná pro všechny pacienty.

Jaké druhy psychoterapie existují? Mohou ji absolvovat také blízcí pacientů?

Do psychoterapie můžeme zařadit psychoedukaci, což je nácvik sociálních dovedností a dále kognitivně-behaviorální psychoterapii. Rodina a blízcí pacientů mohou absolvovat rodinnou psychoedukaci či jinou formu rodinné psychoterapie.

Jak dlouho trvá léčba této nemoci? Je vůbec možné ji úplně vyléčit?

Doba užívání léků je případ od případu jiná. Obecně lze říci, že schizofrenii umíme léčit, ale je otázka, zda vyléčit.

Musí být pacienti při této nemoci v nemocnici, případně jak dlouho? Nebo se dá léčit doma?

V akutní fázi je vhodná hospitalizace 2 - 6 týdnů, poté se léčí optimálně v denním stacionáři, kam pacienti denně docházejí z domova alespoň po dobu 2 měsíců.

Pozná na sobě pacient, že se nemoc zhoršuje nebo vrací? A může nějak ovlivnit, aby znovu nepropukla?

Pacient to může poznat, relaps se ohlašuje časnými varovnými příznaky. Jaké tyto varovné signály jsou, se pacient naučí v psychoedukačním programu, a také se to učí jeho blízcí. Pro pacienty platí doporučení užívat léky, neužívat drogy, nestresovat se a pěstovat zdravý životní styl a vstoupit do programu ITAREPS.

Abyste si o této nemoci udělaly představu, můžete si pustit krátký animovaný film, který najdete na této stránce: http://www.schizophrenia24x7.cz/meet-mark. Více najdete na http://www.schizophrenia24x7.cz.

Vyšlo v našem magazínu:

Reklama