Rozvod není nikdy jednoduchá záležitost. Kromě toho, že má obrovský vliv na naši psychiku, mohou se přidat i problémy týkající se financí. Mnozí z nás si ani neuvědomují, že kromě dělení majetku a úspor dochází i k dělení společných dluhů.

money

Jak vypadá vypořádání manželů při rozvodu, pokud mají společné dluhy a úspory, se dočtete v následujícím článku.

Protože není otázka financí při rozvodu jednoduchá záležitost, přibrali jsme si na pomoc odborníka, JUDr. Ing. Jána Lučana, Ph.D., ředitele právního oddělení ČSOB, který nám na otázky odpověděl.

Spořicí účet  - společné úspory

Pokud má manželský pár založený spořicí účet, který je psaný pouze na jednoho z nich, jak se v tomto případě postupuje? Jsou tyto peníze po jeho zrušení děleny napůl, stejně jako majetek nabytý během manželství?

V případě, že je majitelem účtu jeden z manželů, vzniká mu v rámci smluvního vztahu k účtu pohledávka za bankou ve výši aktuálního zůstatku na účtu. V případě rozvodu a zrušení účtu jedním z manželů se tedy prostředky vyplacené bankou majiteli účtu mohou dělit na půl v rámci vypořádání mezi manželi (bývalými manželi). Jsou dvě možnosti, jak se může rozvádějící pár majetkově vypořádat. První je, že se dohodnou mezi sebou, že účet bude zrušen a vyplacené peníze si mezi sebou rozdělí. Druhá varianta je, že se rozcházející dvojice dohodne a ten, na koho je účet u peněžního ústavu veden, vyplatí partnera. Je jedno, zda to bude třeba v rámci vypořádání jiných movitých či nemovitých statků. Jednoduše řečeno, partneři např. sepíší smlouvu, ve které bude uvedeno, že například žena si vezme prostředky  ze spořicího í účtu a muž zase prostředky jiné z jiného účtu v bance (hodnota musí být srovnatelná).   

Movitý majetek - úvěry

Rodina užívá vozidlo, které je napsáno na jednoho z manželů. Pokud si ho vzali na úvěr, který má sjednanou určitou dobu splácení a při předčasném splacení by se platily poplatky, jak se to řeší při rozvodu?

Zde je klíčová otázka, zda byl úvěr sjednán již v době manželství. Pokud ano, tak je jako nejjednodušší řešení, aby si jeden z partnerů vůz ponechal a převzal úvěr, pokud to banka umožní. Zároveň musí druhého vyplatit, což může být problém, zdaleka ne všichni v tomto složitém období mívají dostatek peněz. V případě, že se manželé nedohodnou, pak nemají moc na výběr a vozidlo by měli prodat, což je samozřejmě v případě úvěru složitější, ale ne nemožné. Auto ovšem ztratí dost na ceně.

Mnohem horší situace by nastala, kdyby byl vůz pořízen jedním z dvojice před vstupem do manželství, ale po sňatku by se úvěr platil ze společných peněz. Pak by přišlo na řadu složité dokazování, kolik kdo zaplatil apod. Vůz by nejpravděpodobněji zůstal u původního vlastníka a druhý partner by se jen těžko domáhal „spravedlnosti“.

Jaká situace nastane u auta při doplacení úvěru? Je toto auto majetkem toho, na kterého je napsáno? Může s ním nakládat dle svého uvážení, například ho prodat?

Při doplacení úvěru je situace podstatně jednodušší. Auto je také součástí společného jmění, takže oba manželé na něho mají rovnocenná práva. Je ovšem pravda, že v technickém průkazu vozu je napsán jako vlastník vždy jen jeden z partnerů. To ovšem neznamená, že by vůz mohl jednoduše prodat a peníze si ponechat, aniž by se to druhý dozvěděl. Při prodeji je obvykle potřeba souhlasu obou manželů. Bohužel ne všechny autobazary toto respektují a požadují. 

Nemovitost - hypotéka

Předpokládejme, že mají manželé hypotéku na dům, která je napsaná na oba manžele. Jaké jsou varianty řešení, když dojde na rozvod a jeden z páru dům opouští?

Možností, co v případě rozvodu udělat s domem, na který mají manželé hypotéku, se nabízí několik. Pokud chce v domě jeden z partnerů zůstat, pak by se jevilo jako nejjednodušší toho druhého vyplatit. Ovšem zde mohou být problémem finance, jelikož kromě odstupného bude muset ten, co chce v domě zůstat, utáhnout také splátky hypotéky. Vyrovnání by navíc mělo vycházet z aktuální hodnoty nemovitosti a může se stát, že tato suma bude vyšší než ta, na jakou si pár bral před časem úvěr.

Problémem může být také to, že banka nemusí souhlasit s tím, že hypotéku převezme pouze jeden z partnerů, protože nebude mít dostatečně velký příjem. To se dá vyřešit tím, že by k hypotéce přistoupil nový spoludlužník (např. rodiče, nový partner).

Pokud výše uvedené možnosti nejsou reálné, pak nezbývá nic jiného než nemovitost prodat. A to s hypotékou, nebo ji mohou manželé doplatit a následně dům prodat. To je o něco výhodnější než se chtít zbavit nemovitosti zatížené úvěrem. Ovšem ani to není v dnešní době velký problém. 

Může nastat ale složitější situace, kdy je hypotéka psaná na jednoho z manželů, který chce dům opustit a zbavit se tohoto dluhu. Jaké jsou možnosti?

V takovém případě se bude nejdříve zkoumat, zda si hypotéku a nemovitost pořídil před manželstvím. Pokud to bylo až v jeho průběhu, tak v podstatě nezáleží na tom, zda je hypotéka jen na jednoho z páru, či na oba. Pokud ten, na něhož je psaná, chce dům opustit, pak nastává jednání s bankou o převzetí úvěru druhým partnerem. Ten musí toho, co odchází, vyplatit a splnit podmínky pro převzetí úvěru, resp. získat dalšího spoludlužníka do úvěrového vztahu. V podstatě je to stejné jako u prvního případu.

Reklama