Blíží se léto a mnozí z nás přemýšlí o dovolené. Ptáte se, jak se na ni správně připravit a na co nezapomenout, abyste si ji bezpečně a naplno užili? Zaměřte se na prevenci zdravotních rizik i psychickou přípravu a začněte včas. Získáte tak nejen klid při balení, ale také čas na konzultaci v centru cestovní medicíny.

Vhodné je vyřešit otázku očkování. Bez povinného očkování vás do vybraných zemí nepustí a díky doporučenému očkování můžete předejít nepříjemným zdravotním komplikacím. Nejběžnější cestovatelské očkování proti žloutenkám typu A a B je ideální absolvovat nejméně šest týdnů před odjezdem. Očkování proti oběma typům žloutenky lze navíc provést s výhodou za pomoci kombinované vakcíny, která se očkuje třemi dávkami (druhá dávka se podává za jeden měsíc, třetí dávka za šest měsíců od první).
Spolu se zdravotní prevencí se zkuste soustředit i na své potřeby a přání. Víte, s kým chcete letos dovolenou strávit a co by na ní určitě nemělo chybět? Jednoduché rady psycholožky vám pomohou si vaše volné chvíle opravdu vychutnat.

dovolená

  • 1) Neudělejte si z dovolené další úkol na seznamu

Již při plánování je dobré řídit se pravidlem, že dovolená není jen dalším úkolem na seznamu, který musíte splnit. Nezapomeňte na to, že dovolená je něco, co si sám sobě „dovolujete, povolujete nebo umožňujete“. Buďte jejími pány, nikoli ona vaším pánem.

  • 2) Naplánujte si změnu aktivit oproti každodennímu životu

Typ dovolené volte tak, aby vám umožnila změnit druh aktivit, které děláte denně. Dovolená by měla přinášet něco jiného oproti každodennímu zaměstnání a běžným povinnostem, přestože vás tyto aktivity mohou naplňovat.

  • 3) Odpovězte si na otázku s kým, kde a jak chcete dovolenou trávit

Do plánování typu své dovolené musíte zahrnout také s kým, kde a jak ji chcete trávit. Důležité je znát svá přání, potřeby a požadavky a podle nich volit styl vysněné dovolené. Minimálně jednou za rok si dopřejte alespoň 14denní volno.

  • 4) Myslete na zdravotní prevenci a vybavte se potřebnými dokumenty

Připravte se na to, že čím dál pojedete, tím delší přípravu podstoupíte. Pomineme-li nezbytné vybavení formálními dokumenty a náležitostmi, je nutné se seznámit s tamním prostředím, s místními zvyklostmi a kulturou. Důležité je nepodcenit přípravu i po stránce zdravotní - výbavu léky a náležitým, mnohdy nezbytným, očkováním. Poctivou přípravou předejdete mnoha možným komplikacím během dovolené.

  • 5) Připravte si seznam věcí k zabalení

Pro balení bez stresu si přibližně 14 dní před odjezdem udělejte seznam. Nejlépe se vám bude vytvářet, když si přestavíte jednotlivé situace na dovolené a sebe v nich, třeba i s tím, jaký kousek z šatníku byste v tu chvíli měli rádi na sobě, co je pro danou chvíli nutné, vhodné a příjemné.

Kde hledat další informace?

Nová webová stránka www.bezpecnadovolena.cz nabízí přehledná doporučení týkající se ochrany zdraví při cestování po celém světě. Naleznete zde také informace o tom, kde se můžete nechat naočkovat a kdy před odjezdem očkování zahájit, abyste si dovolenou bezpečně užili. Web dále poskytuje adresy českých ambasád a důležitá telefonní čísla pro volání na policii, hasiče a zdravotní záchrannou službu pro všechny země světa.

Vakcína Twinrix pro prevenci virových hepatitid A a B je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před aplikací vakcíny si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Zeptejte se svého lékaře na možnost ochrany proti žloutence typu A a B.

Reklama