Chcete se koupat venku, ale obáváte se znečištěné vody? Pokud ano, sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví, které dělá pravidelnou analýzu 200 venkovních vodních ploch. Jednoduché piktogramy vás na nekvalitní vodu upozorní!

outside

Jak nám sdělila zástupkyně hlavního hygienika doktorka Viera Šedivá: „Při koupání na vodních plochách ve volné přírodě je nutno si uvědomit, že vždy existují určitá zdravotní rizika.“ Proč? Kvalita vody ve volné přírodě je velmi „zranitelná“ a je vždy závislá na celé řadě faktorů: počasí, množství srážek, povětrnostních podmínkách, počtu koupajících se, ukázněnosti možných znečišťovatelů a dalších... „Pomineme-li úrazy, které si návštěvník zaviní většinou vlastní neopatrností, jde nejčastěji o riziko nákazy některou z infekčních nemocí,“ upozorňuje Šedivá a dodává: „dále je nebezpečná expozice škodlivým látkám, které produkují sinice nebo vznik cerkáriové dermatitidy.“

Infekce

Původcem infekčních onemocnění jsou všudypřítomné bakterie a viry, které nelze z prostředí vyštípat. „Většina těchto infekcí jsou banální žaludeční a střevní onemocnění, onemocnění uší, nosu, hrtanu a kůže,“ říká Šedivá. Ty jsou způsobeny zvýšeným mikrobiologickým znečištěním vody. „Jsou nalézány zvýšené hodnoty koliformních bakterií, Escherichia coli, salmonel a řady dalších bakterií nebo virů. Mohou se však vyskytnou i průjmová onemocnění s vážným průběhem, které bývají způsobeny enteropatogenní Escherichia coli O157,“ upozorňuje hygienička.

Sinice

„Řada druhů sinic produkuje látky, které mohou způsobit zdravotní obtíže, včetně vážných otrav, vysvětluje doktorka Šedivá. Masový výskyt sinic tvořících vodní květy se objevuje během letních měsíců a začátkem podzimu především v nádržích bohatých na živiny, zejména na fosfor. Sinice jsou známé produkcí širokého spektra biologicky aktivních látek, ale i tvorbou škodlivých látek tak zvaných cyanotoxinů. Nadměrný výskyt sinic způsobuje především alergie. „U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma, vypočítává Šedivá. Zvýšenou pozornost by z tohoto pohledu měli výskytu sinic věnovat především alergici. Avšak, jak již výše zmíněno, mohou sinice také produkovat různé toxiny. „Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody (až 1 - 2 dl) a s ní i přítomné sinice (a také toxiny, které jsou v nich obsaženy).“

„Pokud se sinice vyskytují v takovém množství, že netvoří vodní květ, není pravděpodobné, že po jednom vykoupání vznikne vážné onemocnění. Pokud se však ve vodě objeví masivní výskyt sinic, tvořící vodní květ je voda ke koupání ze zdravotního hlediska nevhodná a na takto postižených lokalitách je vyhlašován zákaz koupání,“ upozorňuje Šedivá.

Jednoduchý test na sinice

K rozpoznání může posloužit jednoduchý test: láhev se zúženým hrdlem (lze použít třeba průhledné lahve od balených vod) naplníme zcela vodou a necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru „sekaného jehličí nebo zelené krupice“ (a voda přitom zůstane čirá), jedná se z největší pravděpodobností o sinice. Jestliže zůstane voda zakalena rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy.

Ještě jednodušším testem je vstupovat do vody opatrně (aby se nezvířily usazeniny ze dna) a pozorovat, zda se okolo nohou ve vodě nevznášejí drobné zelené částečky. Když ano, jedná se pravděpodobně o sinice.

Cerkáriová dermatitida

V některých oblastech, kde je zvýšený výskyt vodních plžů a vodních ptáků (především kachen) se můžeme setkat s výskytem tak zvané cerkáriové dermatitidy. Jde o kožní onemocnění, které se projevuje nepříjemným svěděním kůže. „Tak zvané cerkárie, které se v určitém vývojovém stadiu uvolňují z měkkýše do vody, se snaží najít vodního ptáka (nejčastěji kachnu), kde dokončují svůj vývoj. Pokud narazí cerkárie na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže, v níž většinou zahynou. Vyvolávají však zánětlivou reakci na kůži, tvorbu makul (skvrn), papul (puchýřů) a erytému (zarudnutí kůže),“ vysvětluje Šedivá.

Informace o kvalitě vody ke koupání najdete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz. Zde jsou nejdůležitější informace o této problematice uloženy na následujícím odkaze: Koupání v přírodě.

Jak poznat nezávadné venkovní koupání?

Stoprocentní jistotu asi člověk nemá nikdy. Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s hygienickými stanicemi však pravidelně sleduje na 200 venkovních vodních ploch. Na základě vyhodnocení výsledků je pak kvalita vody zařazena do jedné z pěti jakostních kategorií a označena příslušným symbolem...

vodaVoda vhodná ke koupání: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

vodaVoda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

vodaZhoršená jakost vody: mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

vodaVoda nevhodná ke koupání: - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v § 5 odst. 3 vyhlášky (tj. děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).

vodaVoda nebezpečná ke koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Čtěte také...

Reklama