Každý by jistě potvrdil, že zdraví je to nejcennější, co máme, a je třeba o něj náležitě pečovat a udržovat se v dobré kondici. Ne vždy je to ale jednoduché. Čas měří všem stejně, nikdo z nás nemládne a s přibývajícími roky se dostavují bohužel i zdravotní neduhy. Když zdraví neslouží tak, jak by mělo, a člověk je vlivem nemoci, pooperačního stavu nebo vlivem stáří nucen trávit celé dny na lůžku, objevuje se přidružené nebezpečí v podobě zápalu plic.
ockovani.jpg
Zdroj fotografie: Shutterstock

Co způsobuje zápal plic a jak moc je závažný?
Zápal plic neboli pneumonie může pro seniory a pacienty upoutané na lůžko znamenat vážné riziko. Patří mezi jednu z hlavních příčin úmrtí u starších osob. Toto zánětlivé onemocnění plic může mít bakteriálního původce, mohou ho způsobovat viry, méně často pak i další mikroorganismy. Mezi nejčastějšími vyvolavateli zápalu plic je bakterie Streptococcus pneumoniae, častěji známá jako pneumokok. Dlouhodobé upoutání na lůžko je samo o sobě velice psychicky náročné. Fakt, že s sebou omezená hybnost nese i další zdravotní komplikace, situaci dále zhoršuje. Zápal plic patří právě ke komplikacím nejzávažnějším. Jak a proč k němu u pacientů upoutaným na lůžku dochází?

Příčiny onemocnění
Osoby upoutané na lůžko setrvávají dlouhou dobu ve stejné poloze a dochází tak u nich k hromadění tekutin, které se v dýchacích cestách přirozeně vyskytují. Často trpí také podvýživou či nedostatečnou výživou, objevují se u nich infekce, záněty močových cest nebo chudokrevnost. Souvislost těchto faktorů se zápalem plic byla potvrzena v nedávno provedené studii. Pokud hovoříme o lidech ve vyšším věku, přidávají se i další důvody. Obecně jsou senioři křehčí, hůře se vyrovnávají se změnami a stresujícími situacemi. Mnohdy trpí rovněž dalšími přidruženými onemocněními, které je oslabují. U starších osob nastává častěji hromadění hlenu v plicích. Oslabené svalstvo jim neumožňuje dostatečnou schopnost vykašlávání. Příčinou hromadění hlenů může být i mělčí dýchání související s užíváním sedativ nebo léků na spaní. Zápal plic se může objevit i u osob, které se zotavují po operacích. Jejich organismus je oslaben snahou zhojit rány. Tento fakt tak může usnadnit infektům proniknutí do těla a propuknutí zápalu plic. Ležící pacienti se zpravidla nakazí bakteriemi přítomnými v organismu. Při oslabení dochází k propuknutí nemoci.  Nakazit se je možné i od člověka s pneumokokovou infekcí nebo od bacilonosiče.

Prevence je lepší než léčba
Velkým problémem léčby zápalu plic se stává odolnost bakterií na antibiotika. Vzhledem k méně nápadným příznakům u starších osob může být účinný lék nasazen příliš pozdě. Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi, včetně pneumokokového zápalu plic, lze snížit očkováním, které je navíc pro seniory starší 65 let hrazené zdravotní pojišťovnou.
 

Reklama