Podle astrologů jsou některá data doslova prokletá. Katastrofy a nešťastné události se v nich přímo hromadí. Jiným dnům stačí jediná špatná událost na dlouhá staletí. Samozřejmě také záleží na tom, z jakého hlediska katastrofy vnímáme – co je pro jednoho tragédie, pro jiného může být nedůležitou událostí, nebo dokonce šťastným momentem. Těch katastrof, které se udály ve dnech 11 až 12. srpna, je však požehnaně.

Do posledního muže
Jednou z nejstarších zaznamenaných katastrof, které se odehrály 11. srpna, je porážka Helénů v čele s králem Leonidasem v bitvě u Thermopyl roku 480 př. Kr. Peršané, vedení Xerxem I., měli více než stonásobnou přesilu. Přesto se sedm tisíc Leonidasových bojovníků drželo v úzké soutěsce, ba dokonce uštědřili Nesmrtelným porážku a přinutili je ustoupit. Pak však muž jménem Efialt zradil a provedl Peršany tajnou stezkou Helénům do zad. Když Leonidas pochopil, že nezvítězí, poslal většinu své armády pryč. Sám, s pouhými třemi stovkami Sparťanů a sedmi stovkami Thespijských, zadržoval perské šiky. Padl i se svými muži.

Nešťastné datum
11. srpna je nešťastným datem v židovských dějinách. Roku 586 př. Kr. byl Jeruzalém dobyt Babylóňany a Šalamounův Chrám, později zvaný První chrám, byl zničen. O téměř šest století později, roku 70 po Kr., se naděje Židů na samostatnost opět zhroutily. Titus a jeho legie dobyli Jeruzalém, 11. srpna nechal budoucí císař vypálit a zničit druhý jeruzalémský Chrám. Přesto se Židé ještě úplně nevzdali. Celé další čtyři roky marně vzdorovali v pevnostech na pobřeží Mrtvého moře. Poslední padla Masada, a stala se tak symbolem židovského boje o nezávislost.

Hromadná poprava
I 12. srpna je den, který má své desítky mrtvých. V bojích o aragonskou pevnost Oranto bylo muslimskými útočníky zajato 800 křesťanů. Odmítli konvertovat k islámu, a tak byli 12. srpna roku 1480 všichni popraveni. O rok později byli osmanští Turci poraženi, ale Oranto bylo zničeno. Na mučedníky se v Itálii, na jejímž území se trosky pevnosti dnes nachází, stále vzpomíná.

Národní katastrofa
Katastrofa spíše kulturní postihla 12. srpna i Čechy. Roku 1881 vyhořelo pouhé dva měsíce po slavnostním otevření Národní divadlo. Zničena byla kupole, hlediště i nádherná opona od Františka Ženíška. Přesto se čeští vlastenci nevzdali a uspořádali celonárodní sbírku. Jen o málo více než dva roky po této katastrofě bylo divadlo opět otevřeno - stejně jako poprvé slavnostním uvedením Smetanovy Libuše.

Ledový hrob
Psal se rok 2000 a studené válce už odzvonilo. Její pohrobci však přežívali. 12. srpna se jeden z nich, ruská atomová ponorka K-141 Kursk, potopil v Barentsově moři. Zásluhou neuvěřitelně odolné konstrukce ponorky nedošlo po výbuchu torpéd k poškození reaktorů. 23 mužů první část katastrofy přežilo. „Je příliš velká tma na psaní, ale pokusím se o to. Zdá se, že nejsou žádné šance, 10–20 %. Doufejme, že aspoň toto bude někdo číst. Zde je seznam osob z druhé sekce, kteří jsou teď v devítce a pokusí se odsud dostat. Pozdravy všem, není třeba zoufat," napsal jeden z nich, kapitán-poručík Dmitrij Romanovič Kolesnikov. Šance nevyšla. Všech 118 mužů posádky nakonec zahynulo.

Další oběti

  • Zločiny stalinismu jsou už dnes nepopiratelné. K jednomu z nich došlo v noci z 12. na 13. srpna roku 1952. 13 židovských básníků, spisovatelů a umělců bylo popraveno v podzemí Lubjanky v Moskvě v noci, které se dodnes říká Noc zavražděných básníků"...
  • 12. srpna roku 1985 narazil let japonských aerolinií číslo 123  do hory Ogura v prefektuře Gumna. Boeing 747 se roztříštil na kusy. Zemřelo 520 lidí, jen čtyři zázračně přežili.
  • 11 a 12. srpen nebyly šťastnými daty ani pro mnohé jednotlivce. 12. srpna roku 30 př. Kr. spáchala po porážce svých a Antoniových vojsk v bitvě u Actia sebevraždu Kleopatra. Roku 1948, také 12. srpna, se pod nešťastnou hvězdou narodil Jana Palach.

Katastrof, které se udály ve dnech 11. a 12. srpna, bychom mohli vypsat mnohem více. Dny kolem poloviny znamení Lva nebývají obvykle příliš šťastné," tvrdí astrolog ing. Hajný. Lev s sebou přináší násilí a agresi, ale také odvahu k velkým činům."

Jaký byl víkend pro Vás? Šťastný nebo nešťastný? Podařil se Vám nějaký velký čin? Nebo jsou pro Vás tyto srpnové dny také katastrofické? Víte o dalších katastrofách, které se v nich udály?

Reklama