O tom, že Mayský kalendář, zpracovaný zhruba 2 000 let př. n. l., končí náhle v roce 2012, již víme z mnoha článků a knih. O jejich důmyslném a přesném měření času víme již také mnoho. Co jsem ale nevěděla, je fakt, že se tímto tématem zabývá široká škála nejen záhadologů, astrologů, historiků, matematiků, ale i vědeckých kapacit a celých týmů z celého světa.

Mayové vypracovali na svou dobu neuvěřitelně přesný kalendář až do zmíněného roku, a dokonce přesného data. Pro náš středoevropský čas končí jejich datování přesně 21. 12. 2012 v 11.21 hod. Zajímavé na tom je, že se o tomto datu nezmiňují jako o konci světa, jak nám předkládají mnozí pesimisté, ale jako o konci času. Což si myslím, že není totéž.

 

Co může být konec času?

Laicky – tedy pokud to budu chápat jako fakt – to prostě může být tak zásadní přelom, že se čas začne počítat jinak, nebo znovu. To je ale jen má domněnka. Něco jako před Kristem a po Kristu… Taky je možné, že se nestane vůbec nic. Což je ale zase s ohledem na to, jak přesnou matematikou a astrologickými znalostmi vynikal tento starobylý a záhadný národ, nepravděpodobné.

Mimochodem – rok 2012 předkládají jako přelomový nejen Mayové. Najdete ho i u Tibeťanů, Egypťanů, Cherokeeů, Inků, Maorů, indiánů Hopi a Pueblo, Číňanů…

 

Co tím tedy chtěli říci?

Mayský kalendář obsahoval ještě třináct dalších kalendářů, které obsahovaly 260 částí a 13 měsíců o 28 dnech. Používali současně všech 13 kalendářů. Mapují zde časová údobí v rozpětí přesahujícím 10 milionů let! Jejich vidění času je tedy od našeho velice odlišné a řekla bych, že na „krvelačné barbary", jak o nich někdy mluví historie, i nepochopitelně složité. V tomto směru tedy museli být neuvěřitelně vzdělaní. Vždyť archeologický objev, který byl nedávno učiněn, hovoří o mayských výpočtech sahajících 90 a 400 milionů let do minulosti!

Jejich vidění času se odehrává v cyklech, které se stále opakují. Jednotlivá období se dělí do věků. Podle Mayů teď procházíme věkem 5. slunce. Věk 6. slunce by měl nadejít v již zmíněném datu.

 

Kříž

21.12. 2012 v 11.28 dle mayské matematiky a astrologie, tedy v den našeho slunovratu, vstoupí naše planeta mezi ostatní planety sluneční soustavy do jakéhosi kříže, který bude okem viditelný. Zajímavé je, že o kříži z planet, který má být pro lidstvo významný, se dočteme i v Bibli, starých Čínských textech, u Sumerů, Aztéků, v severské mytologii i u indiánů kmene Hopi.

 

A aby toho nebylo málo...

Již zhruba před dvaceti lety byla za planetou Pluto objevena planeta. Sumerové ji objevili už dávno před námi, nazvali ji „narušitel“ a s jejím přiblížením spojovali mnoho neblahých jevů. My, Číňané, Mayové, mezopotamské kultury a Egypťané ji nazývají Nibiru. Má elipsovitou oběžnou dráhu a přibližuje se zhruba každých plus mínus 3 600 let. A pozor – NASA o ní velice dobře ví, protože teleskopem je již viditelná (viz obrázek)

 

Může být Nibiru součástí zmiňovaného kříže?

Může její přibližování mít co do činění s naším „globálním oteplením“? Mimochodem, na planetě Pluto, kterou právě oblétá, už způsobila pěknou paseku. Dokonce ji lehce vychýlila z osy. V této souvislosti mě jen napadlo, že Antarktida byla původně zelený, přívětivý kontinent, a ledem se musela pokrýt velice náhle, když zde byl objeven v ledu zakonzervovaný  mamut, který měl v žaludku natrávenou trávu. A dinosauři taky vyhynuli náhle… A určitě bychom takový podobností našli i víc.

 

Teď úplně jednoduše

 - S naší planetou se něco děje – říkejme tomu tedy prozatím globální oteplení. Řekněme, že za to tedy může člověk a jeho nešetrné nakládání s přírodou a jejími zdroji,

-  celé živočišné druhy jsou před vyhynutím a některé už nejsou,

-  zvyšují se hladiny moří,

-  někteří ptáci migrují úplně jinak,

-  někteří již nemigrují,

-  u nás se vyskytli jedovatí pavouci a supi, kteří tu nemají vlastně co dělat,

-  mění se geomagnetické pole Země,

-  mění se klima.

A teď zůstává otázkou – je to všechno jen vinou GO, nebo je na mayském cyklickém střídání a proroctví něco pravdy? Věděli víc než my a my jim jen nerozumíme, nebo se nám něco tají? Jaký vývoj to tedy vezme a co je konec času?

Nechci tímto článkem nikoho děsit. Jen přemýšlím a dávám věci do souvislostí jako naprostý laik. Totéž ale dělají vědci. Proč? Jestli se máme na něco připravit, proč to nevíme?

Nakonec – ono to je už jen čtyři roky, takže u toho pravděpodobně budeme.

 

Umíte si například představit zdánlivou banalitu  – vlivem náhlé změny geomagnetického pole by zkolabovaly veškeré elektronické sítě. (Za rohem mám ústav metafyziky, tak jsem na to zeptala.)

Napadlo mě, že vzhledem k tomu, že tato společnost visí svou funkčností na počítačích, byli bychom rázem na úrovni středověku. To by byl konec času jako vyšitý. :)

 

Nemíním se zahrabávat pod zem jako nyní skupina Rusů. Jen doufám, že nám vlády případný průšvih laskavě oznámí, abych si zavčasu pořídila osla a kravku, neb auto by mi zřejmě bylo rázem na pytel a obchody by byly vyrabovány dílem okamžiku. :)

Reklama