V Praze, 9.6.2006,  tisková zpráva:

Gender Studies, o.p.s.: Prezident republiky vetoval návrh zákona o náhradním výživném.
Na tuto skutečnost nejvíce doplatí děti.

Zákon o náhradním výživném měl být v první řadě nástrojem, jak dětem - a s nimi i pečujícím rodičům - zajistit důstojný život i po rozpadu rodiny. To se však díky včerejšímu vetu prezidenta nestane. Pan prezident argumentuje tím, že by takto byla převedena odpovědnost z rodičů na stát, resp. na daňové poplatníky.

To je sice pravda, ale neopominutelnou skutečností je, že stát má zároveň k dispozici mnohem efektivnější nástroje k vymáhání dlužných alimentů na neplatícím rodiči, než o jakých se kdy může zdát tomu, kdo zůstal v péči o dítě osamocený.

Navíc je třeba vzít v úvahu, že péče o děti je v České republice výrazně spojována se ženami a toto je bráno jako významný argument i v rozvodovém řízení. Následky z neplacení výživného tedy nesou vedle dětí ve valné většině ženy. Ve svých argumentech prezident také opomíjí fakt, že ženy mají  v průměru o 18 % nižší platy než muži. Bez výživného od otce dětí je pro ně tedy velice náročné udržet životní standard dětí, na který jsou zvyklé a to neuvažujeme jen o hmotných záležitostech, ale i o sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivitách.

V České republice - více než kdekoli jinde - také platí další negativum: vymáhání alimentů prostřednictvím soudů je časově, psychicky a v důsledku i velmi finančně náročná záležitost.

V případě, že by roli vymahatele převzal stát, dokázal by, že si rodičů vychovávajících děti, opravdu váží a že i řešení situací, v nichž se rodič a dítě octli, vnímá jako jeden z aspektů své rodinné politiky.

Otázkou zůstává, zda by návrh zákona o náhradním výživném byl smeten pod stůl i v případě, že by onou ohroženou skupinou nebyly ženy a děti, ale převážně muži…

Za Gender Studies, o.p.s.
Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s. a  projektový tým Půl na půl, Gender Studies, o.p.s.

O projektu „Půl na půl“
V letech 2005-2008 je Gender Studies, o. p. s., koordinující organizací dvou společných projektů Půl na půl v rámci programu EU EQUAL, kterých se účastní významné vzdělávací a výzkumné instituce a neziskové organizace. Projekty si kladou za cíl vyrovnávání nerovností na trhu práce. Jeden z projektů se zaměřuje na oblast hl. města Prahy a druhý na Královéhradecký, Liberecký a Jihomoravský kraj. V rámci projektu probíhají informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity.

Konkrétní výstupy projektů
Právní poradna pro osoby znevýhodněné na trhu práce
Informační centra v regionech
Manuál pro právníky a právničky zacházející s právním pojetím diskriminace
Manuál pro personalisty
Výzkum pro zaměstnavatele zkoumající výhodnost a efektivitu zaměstnávání žen
Výzkumy a studie o postavení diskriminovaných skupin, o chování personalistů, apod.
Mediální kampaň
Internetová stránka shrnující všechny informace

Cíl projektu „Půl na půl“
Cílem projektu Půl na půl aneb rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky v regionálních i mezinárodních souvislostech.

Primární cílové skupiny projektu (skupiny nejvíce ohrožené diskriminací na trhu práce):

ženy 24-35 let (matky a potenciální matky)
ženy +50
muži na rodičovské dovolené
Projekt chce konkrétními projekty oslovit i zaměstnavatele, HR management - personalisty, právníky, zákonodárce, úřady práce i širokou veřejnost tak, aby se situace ohrožených skupin změnila k lepšímu a aby se do povědomí celé společnosti dostala idea rovnosti příležitostí bez ohledu na rodové role.

O Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s tematikou rodů. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.  

Více informací
www.rovneprilezitosti.cz, www.feminismus.cz, www.genderstudies.cz, http://www.equalcr.cz

Kontaktní osoby:         Linda Sokačová, Gender Studies, projektová koordinátorka, tel.: 777615889

                                     Eva Fialová, právnička projektu Půl na půl, tel.: 774 913 350 

                                     Kateřina Dušková, Gender Studies, public affairs, tel.: 774 910 944

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Právní poradna proti diskriminaci na základě pohlaví
Každé úterý od 9:00 do 11:00 a každý pátek od 16:30 do 18:30 hodin je při pražské organizaci Gender Studies o.p.s. v provozu bezplatná telefonická právní poradna „Půl na půl“ pro rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce na telefonním čísle 224 913 350 nebo na mobilním čísle 774 913 350.  Své otázky mohou zájemkyně a zájemci zasílat k právnické konzultaci v průběhu celého týdne na e-mailovou adresu: pravo@genderstudies.cz nebo mohou využít online právní poradnu na webových stránkách www.rovneprilezitosti.cz. Na vaše dotazy odpovídají naše speciálně vyškolené právničky.

Regionální informační centra pro rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce v Praze, Brně, Liberci a Trutnově:

Gender Studies, o.p.s.
Otevřeno úterý až pátek: 12-18 hod 

Gorazdova 20, Praha 2, tel. +420 224 915 666
library@genderstudies.cz
http://www.genderstudies.cz

 
Informační bod v Knihovně Jiřího Mahena Brno
Otevřeno v úterý a ve čtvrtek: 15:30-18 hod

Kobližná 4, Brno, tel.: +420 603 367 495

typltova@kjm.cz

http://www.kjm.cz

NESEHNUTÍ Brno
Otevřeno v pondělí: 10-12 hod
Údolní 44, Brno, tel.: +420 543 245 342
zenskaprava@seznam.cz
http://zenskaprava.ecn.cz

Infocentrum v Krajské vědecké knihovně Liberece
Otevřeno v úterý a ve čtvrtek: 15:30-18 hod
Rumjancevova 1362/1, Liberec, tel.: +420 482 412 136
holcakova@kvkli.cz
http://www.kvkli.cz

Most k životu o.p.s. – Trutnov
Otevřeno v úterý 9:30-12 hod a ve čtvrtek 15:30-18 hod
Šikmá 300, Trutnov 3, tel.: +420 499 841 998

most.k.zivotu@volny.cz
http://www.mostkzivotu.cz

Právní poradna a informační centra jsou součástí projektu EU EQUAL „Půl na půl“, který koordinuje pražské Gender Studies, o.p.s. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Reklama