Podle prezidenta Václava Klause je Lisabonská smlouva v rozporu s českou ústavou.

Prezident tak dnes před Ústavním soudem reagoval na poslední stanovisko vlády z 27. června 2008, které se opírá o „doktrínu materiálního jádra ústavy“ (soustava neměnitelných zásad demokratického státu).

Klaus, který toto stanovisko vlády přednesl ústavním soudcům jako novou okolnost pro rozhodnutí o Lisabonské smlouvě, s názorem vlády nesouhlasí a při použití stejné doktríny má přesně opačný názor.

 

Klaus před ústavními soudci opět zopakoval své obavy, že Lisabonská smlouva, bude-li přijata, změní mezinárodní postavení České republiky a může omezit její svrchovanost. Smlouva by mohla Evropskou unii posunout blíže k federativnímu státu. Klaus se na závěr přiklonil k názoru, že by plénum Ústavního soudu mělo smlouvu zhodnotit jako rozpornou s českým ústavním pořádkem.

 

 

Klaus kritizuje zejména rozpor smlouvy s článkem 9 české ústavy. „Jeho narušením by byl porušen princip České republiky jako svrchovaného státu a České republiky jako státu se svrchovaností lidu,“ uvedl prezident po dnešním jednání.

Lisabonská smlouva podle něj vede k porušení těchto ústavních principů, a proto doufá, že tuto skutečnost ústavní soudci při svém rozhodování vezmou v úvahu.

 

Klaus během své závěrečné řeči řekl, že dnešní jednání soudu je pro něj deprimující: „Čekal jsem, že dojde na nějakou vzájemnou komunikaci, a ne že jediné formulace, které od Ústavního soudu uslyšíme, bude: Vstaňte, soud přichází a Vstaňte, soud odchází. Myslím, že řada z nás očekávala, že se tu bude dít i něco jiného.“

 

Při odchodu z dnešního jednání nicméně uvedl, že pokud by Ústavní soud rozhodl o souladu smlouvy s českým ústavním pořádkem a schválil by ji i parlament, nebude její ratifikaci blokovat.

 

 

Prezident Klaus mimo jiné řekl: „Pokud by se ale opravdu všichni shodli, že Lisabonská smlouva je takové zlaté ořechové pro Evropu, že být musí a že je jedna jediná osoba, která by ji mohla zablokovat svým podpisem český prezident – tak to já neudělám.“

 

Ústavní soud zrekapituloval stav věci, poté vyslechl připomínky zástupců senátu. Dále hovořili předseda sněmovny Miloslav Vlček a vicepremiér Alexandr Vondra. Soudci nakonec odročili jednání o souladu Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem na zítřek, protože se musí poradit.

 

Ústavní soudci mohou verdiktem o Lisabonské smlouvě ovlivnit celou evropskou politiku.

 

Lisabonskou smlouvu dosud schválily všechny členské státy EU kromě Irska a Česka.

Reklama