Před týdnem jsem byla na preventivním vyšetření očí. Občas používám brýle na čtení, protože když je šero, mám rozmlžené písmo a klasicky si text odtahuji, abych lépe viděla.  Kromě toho nevím, jaký mám nitroční tlak a moje maminka s ním měla dlouhodobé problémy. Také mě oči často pálí a mám je unavené, bolí mne hlava.

Možnost jít na kompletní vyšetření do pražské oční kliniky Duovize jsem tedy uvítala. Vyšetření trvalo skoro 3 hodiny (proces „rozkapání očí“ trvá 40 min, než se oči připraví na další zkoumání a látka v očních kapkách oko na další vyšetření připraví).

oční klinika

Když jsem ale všechna vyšetření absolvovala, přiznám se, že jsem byla nadšená, jak skvěle jde dnes díky moderním přístrojům oko vyšetřit, jaké možné problémy odhalit a s jakým profesionálním přístupem jsem se na klinice setkala.

Po všech vyšetření mi oční lékařka řekla, že i když stárnu, potřebuji vlastně „jen“ brýle na čtení, a to brýle s 1 dioptrií pro vidění na blízko. Také mi řekla, že moje oči málo slzí, že je nutné, abych začala používat  kapky pro hydrataci očí – že mám syndrom suchého oka – ano, to je vysvětlení pálení, řezání a pocitů únavy v očích. Kromě těchto dvou věcí jsem ale v pořádku, do dálky vidím jako rys a tlak v očích je také v pořádku.

oční klinika

Na můj dotaz, jestli na zhoršování zraku kvůli věku (vetchozrakost) má nějaký vliv, zda budu nosit, nebo nebudu nosit brýle, lékařka odpověděla, že tento proces se děje vlivem věku a jeho zhoršování nic než věk neovlivní. To, že budu nosit brýle na čtení či pro drobné práce, jako je šití, stříhání nehtů… bude pro mne komfortem, dobře uvidím, ne že mi brýle vadu zpomalí či odstraní.

oční klinika

Metoda, která vetchozrakost řeší a kterou na oční klinice Duovize mohou pacienti využít, se jmenuje Rain Drop. Díky tomu, že já mám ale jen 1 dioptrii, nejsem vhodných pacientem. Paní doktorka mi řekla, že to můžeme řešit, až mi vetchozrakost ještě postoupí dál, minimálně na 2 dioptrie. 

Pokud již potřebujete brýle na čtení – a to většina z nás po čtyřicítce opravdu potřebuje – máme pro vás zcela nové a bezpečné řešení vašeho problému. Raindrop neboli Dešťová kapka vám může vrátit ostré vidění nablízko. Dešťová kapka je novinkou v léčbě presbyopie. V současné době se jedná o nejmodernější metodu, kterou dnešní oftalmologie nabízí. Více na http://www.duovize.cz/lecba-presbyopie-prelex

Jak často odborníci doporučují chodit na tyto pečlivé preventivní prohlídky? Minimálně 1 za rok, při pocitech problémů i dříve.

Vyšetřovací metody očí, které se používají v Oční klinice Duovize:

  • Autorefraktometr           

Autorefraktometr měří celkové dioptrickou vadu vašeho oka - měří sférické i cylindrické dioptrie, včetně osy cylindru. Přístroj měří vzdálenost zornic obou očí, která je důležitá pro vyměření centrace brýlových skel.

Principem měření je,  že přístroj vyšle světelné paprsky do oka, ty projdou optickým systémem oka a odrazí se zpět. Přístroj změří, kolik dioptrií je zapotřebí k tomu, aby se odražené paprsky soustředily do jednoho bodu. Tím zjistí počet dioptrií, které má vyšetřované oko.

Vyšetření trvá několik vteřin.

Krátce se soustředíte na obrázek uvnitř přístroje. Přístroj automaticky nastaví dioptrie tak, abyste obrázek viděli ostře a změří dioptrie. Postupně změří obě oči.

  • Keratometr

Keratometr měří zakřivení oční rohovky. Měření se provádí ve dvou na sebe kolmých rovinách zaostřením odrazu světelných obrazců. Tím keratometr  zjistí hodnotu a osu astigmatismu, který je způsoben zploštělým tvarem rohovky.

Vyšetření trvá n několik vteřin, pacient sleduje fixační obrázek a přístroj automaticky provede měření.

  • Aplanační tonometrie

AT měří  nitrooční tlak neboli tlak tekutiny uvnitř oka. Měření se provádí ke zjištění dzeleným záagnózy zkalem. Nitrooční tlak se měří v milimetrech rtuti

Před měřením se oko znecitliví anestetickými kapkami. Principem měření  je, že světelný kužel  oploští jemně oční rohovku tak, aby vyvinul stejně vysoký tlak, jaký je v oku. Na stupnici se odečte počet torrů. Orientačně normální hodnota je do 21 torrů.

  • Fokometr

Na fokometru optometrista změří přesně dioptrickou hodnotu Vašich současných brýlí. Přístroj rozliší i multifokální brýle a změří jejich ohniska. Rozpozná sférické i cylindrické dioptrie ve Vašich brýlích.

  • Pentacam

Měří rohovku oka pěti způsoby. Vytváří podrobné rohovkové mapy s hodnotami, které jseou velmi důležité pro rozhodování, zda pro pacienta je vhodná laserová refrkační operace a která metoda laserového odstranění dioptrií je nejvhodnější.

1) měří  tloušťku rohovky v celé ploše

2) měří povrchní zakřivení rohovky v celé ploše

3) a 4) měří přední a zadní elevaci rohovky

5) prování celkovou analýzu oční rohovky a určuje stupeň rizika výskytu oční choroby Keratokonus, u  výskytu této choroby se nedoporu provádět laserovjeé ošetření sítnice

Měření se provádí analýzou odrazu světelných kruhů na povrchu rohovky a průniku rohovkou. Měření probíhá v temné místrnosti a trvá 10 minut, vyžaduje mírné soustředění a spolupráci pacienta.

  • IOL master

Měří  současně zakřivení oční rohovky, šířku rohovky, délku oka, hloubku přední oční komory a z těchto hodnot vypočítá dioptrickou hodnotu nitrooční čočky před plánovanou operací na čočce. Toto měření se provádí u pacientů s kataraktou (šedým zákalem) a u pacientů, u kterých se plánuje refrakční nitrooční operace k odstranění dioptrické vady - RLE nebo PRELEX.

  • Aberometr neboli wavefront analýza

Měří dioptrický systém oka, dioptrie sférické, cylindrické i tzv. aberace vyšších řádů. Vytvoří detailní dioptrickou a aberometrickou mapu oka. Toto měření je použito jako podklad pro customizovaného laserového ošetření dioptrické oční vady metodou NeoLASIK HD. Jde o tzv. zákrok na míru.

Principem metody je, že aberometr do oka vyšle matici světelných paprsků, které projdou tam a zpět optickým systémem oka. Přístroj odraženou matici vyhodnotí a vytvoří tzv. vlnoplochu korigující dioptrie i aberace vyšších řádů (nerovnosti a nepravidelnosti oka)

  • CRS master

Přístroj, který funguje jako plánovací systém pro laserové refrakční operace, do systému lékař a optometrista zadávají parametry laserového odstranění dioptrií metodou NeoLASIK a NeoLASIK HD. Je propojen s aberometrem, kam se u pacinetů s plánovaným výkonem NeoLASIK HD transtportují aberometrická data pro provedení laserového ošetření šitého na míru.

  • Foroptér

Foroptér je nejmodernější způsob zjištování subjektivní refrakce.  Tento přístroj je používán lékařem nebo optometristou ve spolupráci s pacientem. Pomocí foroptéru se doladí precisně nejlepší dioptrická korekce zraku pro vidění do dálky i do blízka. Pomocí tohoto přístroje se dále zjišťuje vzdálenost zorniček obou očí, dominance oka, snížená kontrastní citlivost , spolupráce obou očí, prostorové vidění a skryté šilhání. Na Oční klinice DuoVize tímto přístrojem vyšetřujeme každého pacienta. Hodnoty dioptrií získané z vyšetření pacienta na foroptéru jsou pak podkladem pro laserové odstranění dioptrické vady metodou NeoLASIK a NeoLASIK HD.  Vyšetření probíhá 15 až 40 minut.

  • OCT – Optická koherentní  tomografie

Vyšetřuje kvalitu sítnice a nervových vláken zrakového nervu. OCT je významnou vyšetřovací metodou ve stanovení diagnózy  glaukomového onemocnění  (zeleného zákalu),U pacientů, kteří již glaukom léčí, zachycuje časná stádia choroby, zjišťuje dostatečnost nebo nedostatečnost léčby a stanovuje vývoj změn v čase. Toto jsou informace nezbytné pro správné léčení glaukomu.

Další významnou oblastí očních chorob, při jejichž diagnostice se uplatňuje vyšetření OCT, je věkem podmíněná  makulární degenerace. Tato choroba postihuje centrum vidění na sítnici a může způsobit praktickou slepotu. OCT určí stádium choroby a zda je již vhodná injekční léčba Avastinem.

U obou chorob, jak u glaukomu, tak u věkem podmíněné makulární degenerace je OCT citlivou metodou, která zachytí včasné patologické změny a může napomoci prevenci těžkého postižení zraku těmito nebezpečnými chorobami.

Principem metody je vysílání koherentního světla do oka, v sítnici dochází k jeho částečnému odrazu v různých vrstvách sítnice. Tyto různé odrazy jsou zpět zachycení přístrojem a je vytvořena pseudobarevný optický řez sítnicí. Na tomto řezu můžeme sledovat snížení kvality a tvarové změny sítnice, které napomohu určit včas diagnózu.

oční klinika

Více na www.duovize.cz a na www.neovize.cz

Reklama