Karcinom prsní žlázy je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Stojí na prvním místě v seznamu úmrtí pacientek ve věku 35 až 50 let. Přitom pečlivá prevence by jich mohla zhruba třetinu zachránit.
V čem spočívá?

Lékaři doporučují především zdravou stravu, tedy jíst v malých dávkách a častěji, nepřejídat se na noc a jídelníček sestavovat co nejpestřeji s vysokým obsahem zeleniny a ovoce. Vitaminy, minerály a vláknina totiž chrání před rakovinou obecně – nezastupitelnou roli mají mezi nimi však antioxidanty (betakaroten, vitamin E, C a selen), které ochraňují buňky před volnými radikály.

Velmi důležitý je také pohyb.
Američtí vědci tvrdí, že pouhé dvě hodiny cvičení týdně stačí na určitou ochranu proti rakovině prsu.
Důležitou složkou prevence je samovyšetřování.
Měly by ho pravidelně, vždy několik dnů po skončení menstruace, provádět všechny ženy nad 25 let. Stačí jednou za měsíc.
Ženy by také neměly zanedbávat mamografická vyšetření. V ČR už existuje preventivní screeningový program garantovaný ministerstvem zdravotnictví. Jsou do něj zařazeny ženy mezi 45 a 69 lety věku. Každá z nich má právo jednou za dva roky na mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění. Podmínkou je doporučení praktického lékaře nebo gynekologa. Přestože této možnosti využilo zatím odhadem jen 30 procent žen tohoto věku, první zkušenosti jsou pozitivní. Ukazuje se, že roste počet záchytů malých nádorů, které umožňují včasnou a efektivní léčbu. Podmínkou však je, aby ženy chodily na mamografické vyšetření opakovaně v ročních až dvouletých intervalech, a to na stále stejné pracoviště. Spolehlivost totiž zvyšuje možnost porovnání starších a nových snímků.

Jednoznačný přínos mamografického screeningu potvrdila i velká studie ve Švédsku. Výzkum na 210 000 ženách jasně prokázal, že včasné objevení nádoru díky screeningu přineslo 28 procentní snížení úmrtnosti na rakovinu prsu, a to již u žen od 40 let věku. Výsledky byly zveřejněny v dubnu tohoto roku v prestižním časopise Lancet.

Kam na mamograf?

Mamografická pracoviště v ČR jsou většinou vybavena nejmodernějšími přístroji, které jsou k dispozici. Za příznivých okolností dokážou odhalit nádor velký jen několik milimetrů. Samozřejmě, že spolehlivost není stoprocentní, proto se v některých případech kombinuje mamografické vyšetření s ultrazvukovým.

K vyšetření by každá žena měla volit pracoviště s příslušnou akreditací ministerstva zdravotnictví (seznam najdete např. na adrese http://www.crs.cz/mapy/mapaakred.php), jen tady má totiž jistotu, že vyšetření bude kvalitní.
Hodnocení snímků totiž vyžaduje zkušenost lékařů, kteří snímky hodností i laborantek, které je vytváří.

Vyšetření bez bolesti a rizika

Na mamografické vyšetření může opravdu každá žena. Kvalitní laborantka musí být schopna vyšetřit malé i velké prsy. Žádná žena se nemusí škodlivých účinků rentgenových paprsků bát – dávky záření jsou velmi nízké a v žádném případě nemohou vyvolat rakovinu.

Jak tedy vypadá vyšetření?
Prs je přitlačen na podložku plastovou deskou, která rozprostře prsní tkáň tak, aby bylo možné získat co nejlepší mamografický snímek celého prsu. Moderní přístroje jsou však velmi šetrné, sevření prsu může být nepříjemné, ale nikoli bolestivé.
Mamograf dokáže poměrně přesně zobrazit stav ženského prsu. Jen lékař, který se problematikou podrobně zabývá (radiodiagnostik – mamolog), je schopen odhalit malý nádor od jiných změn. Zjednodušeně je možné říci, že tuková tkáň je na snímku šedavá, žláza a uzliny bílé a vápenné usazeniny vypadají jako prachová zrnka.

Prvními příznaky zhoubnosti nádoru často bývají drobné uloženiny kalcia nepravidelného tvaru – ty se na ultrazvuku neznázorní, na mamografu však ano. Proto je ultrazvuk jen doplňující metodou, která mamografii v prevenci nemůže nahradit.

 

Znovu opravdovou ženou

Desetitisíce matek, manželek a babiček zažívají rok co rok podobnou situaci: z nevinné bulky v prsu, které nepřikládaly žádnou váhu se vyklube zhoubná nemoc.
Přijde dlouhá, psychicky vyčerpávající a složitá léčba. Ta vždy obsahuje odstranění nádoru, často i s částí postiženého prsu, případně odstranění neboli ablaci celého prsu.

Tyto výkony patří do rukou chirurgů a rozsah chirurgického zákroku je vždy konzultován s onkology. Ti také po léčbě chirurgické přebírají péči o pacientku do svých rukou.

Mnoho žen se však domnívá, že chirurgické odstranění prsu nebo jeho části je záležitostí definitivní a vůbec neví, že existuje i možnost - po skončení onkologické léčby - chirurgické rekonstrukce postiženého prsu.
Ta je záležitostí plastických chirurgů. Jestliže se po roce či dvou od skončení léčby cítí pacientka dobře, nejeví známky recidivy či metastáz, může se na plastické chirurgy obrátit.

Rekonstrukce prsu patří k velmi složitým operacím, ale výsledek stojí za to. Nikdo nikdy nemusí poznat, že nemoc vzala kus krásného ženství.

Rekonstrukce prsu se provádí podle rozsahu předchozího chirurgického výkonu. Vždy se při ní vychází z velikosti a tvaru původního prsu: při malých deformitách (když stačilo odstranit jen část a prs je jen o trochu menší) se přizpůsobí zdravý prs - zmenší se. Větší zásah vyžaduje vyplnění prázdného prsu silikonovým implantátem po totální ablaci, kdy se provádí celková rekonstrukce prsu.

Celkovou rekonstrukci je možné dělat několika způsoby.
Plastičtí chirurgové vyjmou pacientce část svalu i s kůží ze zad a přesunou ho na hrudník. Někdy tento „nový prs“ ještě doplní silikonovým implantátem, aby se co nejvíce přizpůsobil tvarem a velikostí vedlejšímu prsu.
Někdy se podobným způsobem, na cévní stopce, přesunuje na hrudník část tkáně břicha. Nejnovější metodou je mikrochirurgický přenos volného tkáňového celku. Z břicha pacientky se odebere tkáň (kůže s podkožím a částí svalstva) na cévní stopce. Na hrudníku se připraví příjmové arterie a žíly a tyto cévy se pod mikroskopem spojí. Takto přenesený lalok pak chirurgové vymodelují do patřičného tvaru a nový prs je prakticky hotov.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní tkáň, organismus pacientky nový prs dobře přijme. V poslední etapě rekonstrukce „dostává“ pacientka nový dvorec i bradavku.
Prs už sice nikdy není stejně citlivý jako původní, ale „být ženou“ znamená návrat psychické a často i fyzické pohodě.

Rekonstrukční operace prsu patří do komplexní léčby nádorů prsu a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

 

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu o.p.s.

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.
Jejím cílem je: vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu, zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Jednou z aktivit aliance je Projekt MAMMA, jehož cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence nádorových onemocnění a přesvědčit ji, že rakovina je vyléčitelná, pokud je včas diagnostikována.

  

AVON Pochod proti rakovině prsu

 

AVON Pochod proti rakovině prsu se stal už tradicí. Loňský ročník vynesl 1 028 360 Kč, které byly věnovány na Linku pomoci 800 180 880, Alianci českých organizací a žen s rakovinou prsu a na klinický test léku pro dvě nemocné ženy.

 

Letošní třetí ročník odstartuje 14. června ve 12 hodin z Václavského náměstí v Praze. Vstupenkou je růžové tričko se stužkou, které si každý může koupit za 200 Kč už dva týdny před konáním Pochodu na Václavském náměstí.

Trasa Pochodu povede přes centrum Prahy na Petřín. Tady vypukne ve 14. hodin kulturní odpoledne. Účastníci Pochodu se mohou těšit na Jiřího Korna, Josefa Laufera, Marcelu Březinovou, Bohuše Matuše, účinkující z muzikálu Pomáda a další.
Pro milovníky napětí tu budou i adrenalinové atrakce.
Samozřejmě nebude chybět ani tombola, v níž je hlavní cenou zájezd v hodnotě 40 000 korun!

Každý účastník dostane v cíli taštičku s dárkem od pořadatele a s něčím dobrým „na zub“ od partnerů.
Malé účastníky Pochodu budou po cestě na Petřín doprovázet tři velcí medvědi. V cíli je pak čeká zábavný program a také např. trampolína, kolotoč, nafukovací hrad či kouzelník.

 

Stejně jako v minulých ročnících se i letos bude předávat výtěžek z konta AVON proti rakovině prsu. Vybrané prostředky budou rozděleny: Alianci českých organizací

             
Reklama