Na přelomu května a června uskutečnila Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE mezi čtenářkami (a nezapomeňme na čtenáře) Ženy-in anketu na téma vztah k prevenci. Celkem se sešlo téměř 600 odpovědí. A výsledky? Dokazují, že dokud nás nic nebolí, lékařům se raději vyhneme. I přesto, že si uvědomujeme, jak je prevence pro naše zdraví důležitá.

doktor

Na preventivní prohlídky k lékaři chodí pravidelně 62 % lidí. Jaký úhel pohledu je ale správný? Je dobře, že přes 60 % lidí prevenci nepodceňuje? Nebo je špatné, že téměř 40 % lidí prevenci zanedbává, i když ji považuje za přínosnou 9 lidí z 10. A důvod, proč prevenci nevěnujeme patřičnou pozornost? Každý si sáhněme do vlastního svědomí, kde možná najdeme stejné důvody, jako se objevily u čtenářek Ženy-in.  V polovině případů se jedná o absenci zdravotních potíží a ve čtvrtině o nedostatek času. Ale právě to je jeden z hlavních důvodů, proč je prevence důležitá. Umožňuje odhalit případné onemocnění ještě dřív, než nás začne „bolet“. A trendem poslední doby v oblasti preventivních programů například právě u ZP METAL-ALIANCE je prevence s využitím genetiky. Podstatou je, že díky genetickému vyšetření se zjistí, jestli máte vrozené sklony ke vzniku určitého onemocnění, a pokud ano, lze včasným ovlivněním životního stylu této nemoci úplně zamezit nebo ho alespoň co nejvíce oddálit. Takže čekat, až vás začne něco bolet, je s dnešními možnostmi prevence jen výmluva.

Mnohem více zarážející je skutečnost, že každý třetí se někdy vyhýbal návštěvě lékaře, i když už věděl, že má zdravotní problém, který je potřeba řešit. A že bychom se prevenci vyhýbali z neznalosti? To opravdu ne. 70 % lidí má dobrý přehled o tom, jak často je na preventivní prohlídku nárok, a také vědí, kdy přesně tuto prohlídku absolvovali naposledy.

Další anketní otázka se možná zdála trochu zvláštní - může mít vliv na to, jestli se k lékaři vydáte, zda jde o lékaře či lékařku? Když jde o zdraví, měly by jít takové úvahy stranou, ale pravdou je, že pro celou ¼ lidí je podstatné, jestli na ně za dveřmi ordinace čeká v lékařském plášti muž či žena.

V závěru ankety se objevila otázka, zda je nabídka prevence v ČR dostatečná. Pro 60 % lidí ano. Nezapomeňme, že nabídku prevence doplňují také právě zdravotní pojišťovny, pro které je prevence a výchova k prevenci jedním z pilířů jejich činnosti. A jak ji pojmou, už záleží na nich. ZP METAL-ALIANCE například za lidmi vysílá kamion vybavený lékařskými ordinacemi, který nabízí prevenci kožních znamének a zeleného či šedého zákalu očí.

Reklama