leap-fb.jpg

Přestupný rok nastává každé čtyři roky, aby pomohl synchronizovat kalendářní rok se slunečním (tropickým) rokem. Ten je totiž dlouhý celých 365,24219 dní, a proto dochází k odchylce, kdy je potřeba každé čtyři roky dohnat jeden ztracený den.
 
Trocha historie
Přestupný rok – jak jej známe v dnešní podobě – byl zaveden již ve starověkém Egyptě a o zhruba 200 let později ho v roce 46 př.n.l. zavedl Julius Caesar. Římský panovník přestupný rok jednoduše zaokrouhlil na 365,25 a únoru přidal každé čtyři roky jeden den navíc. Caesarův „Juliánský kalendář“ pomohl vyrovnat rozdíly, ale měl jeden malý problém, špatnými počty začal vznikat roční přebytek zhruba 11 minut. Tato drobná nesrovnalost měla za následek, že Juliánský kalendář se posunul o jeden den každých 128 let, a v 16. století byl najednou rok delší o celých deset dní, než zabere Zemi oběh kolem Slunce.

Aby se tato nesrovnalost vyřešila, zavedl papež Řehoř XIII. v roce 1582 revidovaný „Gregoriánský kalendář“. Pro kompenzaci této nesrovnalosti je přestupný rok vynechán třikrát během každých čtyř set let. Nultý rok na začátku každého století nemůže být přestupným rokem, pokud není dělitelný 400. Takže 1700, 1800 a 1900 nebyly přestupné roky, ale 1600, 2000 a 2400 přestupné jsou. Papežův aktualizovaný kalendář platí dodnes, avšak stále není dokonalý. Odborníci upozorňují, že zbývající nesrovnalosti bude třeba vyřešit přibližně za 10 000 let.

2020.jpgFoto: Shutterstock

Zapomenuté tradice
Jako ke každému významnému dni v kalendáři se i k přestupnému 29. únoru vážou nejrůznější tradice a nesou se hlavně ve znamení obrácení tradičních rolí. Třeba podle prastaré tradice, která pochází z Britských ostrovů, je to jediný den, kdy mohou ženy požádat o ruku svého partnera. Nutno dodat, že se jedná o tradici velmi populární a v roce 2010 byla na tyto motivy natočena i romantická komedie s vypovídajícím názvem – Přestupný rok.
 
Za další z tradic nemusíme chodit nikam daleko, protože se týká České republiky. Věděly jste, že v některých regionech bývá ještě dnes zvykem, že na přestupný rok na Velikonoce chodí koledovat ženy? Třeba na Dačicku. I v tomto případě platí výměna rolí, a tak dívky jednou za čtyři roky mohou chlapce náležitě „vyplatit.“ Tato tradice, která se dříve dodržovala celkem hojně, měla všude drobné odchylky, ať už jde o podobu i název pro pomlázku nebo den, kdy dívky chodí koledovat.
 

Zdroj: Dodo

Reklama