Úporná bolest při menstruaci, bolavý podbřišek a další problémy. To jsou nejčastější projevy nepříjemného gynekologického onemocnění, endometriózy. Ale nemusíte trpět. Současná moderní medicína vám dokáže pomoci.
 
Slovo endometrióza je odvozeno od latinského endometrium – výstelka dutiny děložní. Endometrióza je onemocnění, při kterém se částečky endometria nacházejí mimo dutinu děložní. Lokalizace těchto částeček nemusí být omezena jen na oblast pánve ženy, ale může se vyskytovat kromě srdečního svalu a sleziny prakticky kdekoli.

Onemocnění se projevuje nejčastěji bolestivou menstruací, dlouhodobými bolestmi v podbřišku, bolestmi při pohlavním styku a někdy i přítomností krve v moči. Nezřídka je endometrióza i příčinou neplodnosti ženy.

Jde o nejčastější gynekologickou nemoc žen v reprodukčním věku: endometrióza postihuje 20–50 % neplodných žen a zhruba polovinu žen trpících takzvanou pánevní bolestí.

Jak endometrióza vzniká?
Současná medicína stále nemá přesnou odpověď na otázku, jak nemoc vzniká. Základní podmínkou tohoto onemocnění je přítomnost menstruace. Podle tzv. implantační teorie může za výskyt endometriózy „zpětná menstruace“. Za normálních okolností se hormonálně změněná děložní sliznice (endometrium) odplavuje z dělohy pochvou a nastává menstruace. Částečky sliznice jsou však vyplaveny vejcovody i do břišní dutiny. Zde pak může dojít k jejich „zahnízdění“ (implantaci) a stejný hormonální proces, jaký probíhá na děložní sliznici, pak probíhá i na implantovaných částečkách sliznice v dutině břišní a v pánvi.

Tuto teorii podporuje zjištění, že endometriózou trpí zejména ženy, které menstruují v krátkých intervalech za sebou, mají menstruaci silnou a delší než sedm dní. Navíc byl zjištěn častější výskyt endometriózy u dívek s omezenou anebo žádnou možností odtoku menstruační krve.

Dalším možným vysvětlením vzniku endometriózy je přeměna (metaplasie) některých buněk v břišní dutině na buňky podobající se endometriu. Tato teorie předpokládá, že k této přeměně dojde po opakovaných zánětech v malé pánvi ženy nebo jako reakce na vyšší hladiny ženských pohlavních hormonů – estrogenů.

Podle další teorie – tzv. imunologické – žena trpící endometriózou má sníženou buněčnou imunitu, anebo že má v těle přítomny protilátky proti endometriu. Dalo by se tedy zjednodušeně říci, že obranný systém ženy nereaguje na výskyt ložisek vyplavené sliznice mimo dělohu, a tím usnadňuje jejich zahnízdění (implantaci) nebo přeměnu (metaplasii).

V každém případě se na vzniku endometriózy podílí hned několik faktorů – faktor genetický (vyskytuje se u 80 % dvojčat), imunologický a hormonální.

Kde všude se ložiska mohou usadit?
Nejčastěji se děložní výstelka objevuje na pobřišnici, na vaječnících, v přepážce mezi pochvou a konečníkem, případně uvnitř děložní svaloviny. Dokonce byly popsány případy, kdy se částečky děložní výstelky usadily v oku. Endometrium usazené kdekoliv v těle pravidelně – v závislosti na menstruaci – krvácí.

Jak se endometrióza projevuje?
Příznaky onemocnění se liší podle umístění ložisek, jejich velikosti i stadia onemocnění.
Nejčastějším příznakem je bolest. Bolestivá menstruace provází 50–90 % žen, které trpí endometriózou. 25–50 % žen s uvádí bolest při pohlavním styku a 30–50 % pacientek bolest v pánvi. Příčin vyvolávajících bolesti může být několik v přímé souvislosti s druhem endometriózy (místem, kde se ložiska zahnízdila).

Jak lze endometriózu rozpoznat?
Bolest, která zavede ženu ke gynekologovi, ji provází dlouhodobě, postupně se zhoršuje a nemá příznaky náhlého zánětu. V ambulantním zařízení je možnost rozpoznání endometriózy omezena jen na gynekologické vyšetření. K potvrzení existujícího podezření je nutné operační vyšetření. Nejsnáze lze endometriózu diagnostikovat laparoskopií.

Jak se tato metoda liší od jiných?
Laparoskopie je endoskopická metoda, která umožňuje vyšetřit břišní dutinu pomocí optického přístroje. Vyšetření ženě přináší minimální zátěž a výsledek umožňuje zjistit příčiny bolestí. Laparoskopie se provádí v celkové narkóze, a proto je před zákrokem nutné vyšetření u praktického lékaře. Ten zhodnotí celkový zdravotní stav pacientky. S předoperačním interním vyšetřením se žena dostaví na laparoskopické pracoviště, kde si zajistí termín: operační výkon se zpravidla provádí po ukončení menstruace.

Léčba endometriózy
Léčebný postup je individuální, neboť se posuzuje odděleně léčba endometriózy v souvislosti s neplodností a také s ohledem na pánevní bolesti. Cílem chirurgické léčby, která může být provedena rovněž laparoskopicky, tedy minimálně invazivní metodou, je odstranit co největší množství endometriózních ložisek a rozrušit zjištěné srůsty v břišní dutině. Úspěšnost chirurgického postupu závisí nejen na rozměrech ložisek, ale i na místě, kde jsou uložena. Nevýhodou je především možný vznik srůstu v místě operačního zásahu a dále skutečnost, že léčba nemusí odstranit ložiska mikroskopických rozměrů.

Rozsáhlé operační výkony se provádějí u endometriózy na střevech, močovém měchýři, močovodech a na přepážce mezi pochvou a konečníkem. Vysokou úspěšnost vykazuje druhý způsob léčby: konzervativní (hormonální) postup. Vnímavost k léčbě je velice individuální, bohužel u značného procenta pacientek do jednoho roku po vysazení léčby obtíže recidivují. V tomto směru bývá nejúspěšnější hormonální léčba ložisek endometriózy na pobřišnici.

Trpíte při menstruaci úpornými bolestmi? Víte, co je způsobuje? Navštívila jste kvůli nim gynekologa? Podstoupila byste chirurgický zákrok?

Reklama