omlouvani-seznam.jpg
Zdroj foto: Shutterstock 

Proč se tak často omlouváme?

Jedním z důvodů může být touha po tom být zdvořilý. Někdo se naopak bojí konfliktů a neoprávněnou omluvou se jim snaží předejít. Ovšem nejčastější důvod je ten, že se přehnaně zajímáme o to, jak nás vnímá okolí. Živné prostředí pro tento druh omluvy je zaměstnání. Omluva, která je oprávněná, je projevem empatie na pracovišti. Naopak přehnané omlouvání nám kromě snižování sebevědomí také silně podkopává autoritu. Časem se z něj může dokonce stát zvyk a omlouvat se potom můžeme zkrátka jen proto, že nám na jazyk nepřichází jiná slova.

Ženy se omlouvají častěji než muži 

Podle studie se navíc omlouvají mnohem více ženy nežli muži. Může to být dáno vlivem socializace. Malým děvčatům se vštěpuje uctivost, zdvořilost a píle, klukům zase potřeba odvahy a sebevědomí. Studie dospěla k závěru, že muži se omlouvají mnohem méně, protože méně věcí vyhodnotí jako přestupek, za který se omluva vyžaduje. Fakt, že muži se neomlouvají proto, že by nechtěli, navíc může vést k lepšímu porozumění a zlepšit nejeden vztah.

Jaké formulace tedy můžeme používat, abychom vyjádřili, co potřebujeme, a přitom neuždibovali z našeho sebevědomí?

Až budete příště v práci chtít vyjádřit nějakou myšlenku, předem si nejprve rozmyslete, jak ji formulujete. Vyvarujte se toho prvního, co vám přijde na jazyk – tedy „omlouvám se, ale/že …“

Místo omluvných frází použijte raději:

  • „Děkuji za vaši trpělivost.“
  • „Máte chvilku?“
  • „Bohužel se nemůžu této schůzky zúčastnit.“
  • „Toto je můj osobní pohled.“
  • „Mám jiný názor a rád/a bych se o něj podělil/a.“

omlouvani.jpg
Zdroj foto: Shutterstock 

Vyjádříte svůj názor a stále budete působit zdvořile a uctivě. Omlouvat se za vyslovení nápadů nebo myšlenek není správné a hlavně není třeba. Navíc až přijde čas, kdy se i vy budete chtít za něco oprávněně omluvit, bude vaše omluva působit mnohem upřímněji.

S omluvami tedy neplýtvejte, respektujte opačné pohlaví (oni za to nemůžou, že se omlouvají málo/moc) a v určitý moment svou lítost od srdce vyjádřete.

Zdroj info: forbes.compsychologytoday.cominc.compubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Reklama