64fee54bb97bbobrazek.png

Co je to přepracování?
Za přepracování se označuje stav, kdy je na jednotlivce kladena nepřiměřená pracovní zátěž, se kterou se nedokáže vypořádat. Hranice přitom může být pro každého jiná. Dlouhodobé vyčerpání a stres vedou k celkové nespokojenosti, ztrátě motivace k práci a řadě dalších zdravotních komplikací v čele se srdečními chorobami.

Příznaky přepracování

 • Únava;
 • poruchy spánku;
 • stres a úzkosti;
 • zrychlené bušení srdce;
 • problémy s dýcháním;
 • bolesti hlavy, krku a zad;
 • zažívací obtíže;
 • nesoustředěnost.

Jak poznám, že jsem workoholik?
Podobně negativní dopad na zdraví má workoholismus. Workoholik je člověk, který je v podstatě na práci závislý. Podřizuje jí vše ostatní včetně soukromého života. Důvodem může být pozitivní zapálení pro práci a chuť něco dokázat, ale také vysoká míra zodpovědnosti na dané pozici a tlak okolí. I v tomto případě dochází ke zdravotním problémům:

 • psychická i fyzická únava,
 • vyčerpání,
 • stres,
 • podrážděnost,
 • izolace od okolí a narušení vztahů s rodinou a přáteli.

Ne každý nadměrně pracující jedinec propadá workoholismu nebo může být diagnostikován jako workoholik. Pokud nadměrně pracující jedinec dostává a vnímá pozitivní odezvu na přínos své práce (osobní úspěch, naplnění osobního poslání, veřejné ocenění, pozitivní odezva okolí a rodiny…), tak mu poškození zdraví z přepracování zpravidla nehrozí.

64fee55d6cddcobrazek.png
Foto: Unsplash.com

Příznaky workoholismu

 • podřizování všeho ostatního práci;
 • výčitky, neklid, zažívací obtíže v době volna;
 • psychická či fyzická únava;
 • přepracování.

Jak se s přepracováním či workoholismem vypořádat?
V případě přepracování je stěžejní si sesumírovat, zda se jedná o dočasný nebo trvalý stav, a stanovit si priority. Pokud jde o dlouhodobý problém, je nezbytné hledat řešení. Někdy postačí přerozdělení práce, jindy může být cestou úplná změna profesního zařazení. Konzultace s psychologem umožní urovnat si myšlenky a najít možnosti. Léčba workoholismu je mnohem složitější. Jde o závislost v pravém smyslu slova vyžadující důslednou psychoterapii a zejména ochotu pacienta se závislostí bojovat.

Obrátit se můžete také na odborníky z kliniky EUC.

Zdroj: www.euc.cz
64fee56ae31e2obrazek.png

Reklama