Jedním z velkých témat, které otevřel rok 2012, je možné přepólování země. Nepředstavujte si ale posun či přehození zeměpisného severního a jižního pólu. V tomto případě jde o póly magnetické...

prepolovani

Už jste slyšela o přepólování země? Pravděpodobně ano a pravděpodobně v souvislosti s rokem 2012. Mnoho lidí uvažuje nad možnými scénáři k datu 21. 12. 2012 a jeden z těchto scénářů hovoří o přepólování země. O co se vlastně jedná? K tomu, abychom na tuhle otázku mohli rozumě odpovědět, je nejdříve nutné, vysvětlit si pár pojmů - abychom nemluvili, jak se říká „jeden a o voze a drhej o koze“.

Země má více druhů pólů

Možná vás to překvapí, ale naše planeta má více druhů pólů. Ve škole se učíme o severním a jižním, a tak nás automaticky asi napadne, že přepólování země se bude týkat jich. Není tomu úplně tak.

  • Zemské nebo též geografické póly: Jsou to póly, o kterých se učíme na základní škole. Každý z nich (severní a jižní) je jedním z bodů, kterými prochází pomyslná osa rotace Země. Málokdo už ví, že poloha těchto pólů se mění v rozsahu několika metrů různými směry. Důvod? Nepravidelnost otáčení planety v čase.
  • Kartografické póly: Jsou póly, které si můžete prohlédnout na mapách - je to vlastně znázornění geografických pólů, ale jejich poloha je neměnná, protože z hlediska kartografie je pohyb geografických pólů zanedbatelný. Kartografický pól je pevný bod, ve kterém se protínají všechny poledníky.
  • Magnetické póly: Jsou taktéž severní a jižní a jsou to póly zemského magnetického pole. Neustále se pohybují v závislosti na změnách magnetického pole naší planety - právě u nich hovoříme o přepólování. Jde o póly, ke kterým směřují střelky kompasů. „Zemské magnetické pole není tvořeno nějakým permanentním magnetem, jako je třeba magnet tyčový, který si všichni pamatujeme ze školy. Je to proces dynamický a proto při něm může docházet ke změnám. To, že zemské magnetické pole je bipólové a že je také jen mírně odkloněno od zemské magnetické osy není až tak úplně samozřejmé,“ vysvětluje proměnlivost magnetického pole Pavel Hejda z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
  • Póly nedostupnosti: Jsou geografickým pojmem bez fyzikálních vlastností. Jde o místa, která jsou vzhledem ke své poloze nejnedostupnější na planetě. Máme celkem 4: severní, jižní, pacifický a euroasijský.

A nyní k tomu přepólování

Co to vlastně přepólování je?
Změna polarity značí, že magnetické pole změní směr svého proudění. „K takovým inverzím, tedy změnám polarity, došlo v minulosti mnohokrát; střední časová vzdálenost mezi těmito změnami je dvě stě až tři sta tisíc let,“ vysvětluje Hejda a dodává: „Poslední změna nastala zhruba před sedmi sty tisíci lety. Od té doby má Země póly tak jako dnes.“ To tedy znamená, že z historického hlediska může k přepólování dojít velice brzy.

Co by se konkrétně dělo?
To nikdo přesně neví, ale jak vysvětluje Pavel Hejda: „Údaje, které o tom svědčí, známe z magnetických zápisů, uchovaných v horninách. Nelze přesně určit rychlost, ale bylo by to určitě v řádu tisíců let, než by skutečně došlo ke změně od jedné polarity k opačné.“ Takže se nejspíš nemusíme bát nějaké skokové změny, protože změny v magnetickém poli tady na zemi příliš nepozorujeme a tudíž by byly postupné. Je ale možné, že bychom se v některých oblastech, kde jsme na to nebyli zvyklí, museli začít více chránit před slunečním zářením.

Hrozí zemětřesení a další katastrofy?
Rozhodně ne. Jak již bylo řečeno, změny v magnetickém poli jsou postupné a mohou nanejvýš způsobit změny jeho funkce - z pohledu člověka tedy ochranu před slunečním zářením. Uklidňuje nás i astronom a astrofyzik Jiří Grygar: „Přepólování magnetického pole Země proběhlo v minulosti mnohokrát bez nějakých škodlivých následků pro život. Jistě k tomu bude docházet i v budoucnosti.“ Takže netřeba panikařit, zato pro kosmetické firmy vyrábějící opalovací krémy bude možná přepólování komerční trhák!

Kam dál?

Reklama