Ví se toho o ní málo – tak málo, že dokonce mnozí historici pochybují o její existenci. Pokud však existovala, byla jednou z prvních feministek – shromáždila kolem sebe společenství lidí, kteří očekávali, že patriarchální hierarchie církve bude nahrazena hierarchií matriarchální – že církev povede papežka a kardinálky.

Přemyslovna?
Jmenovala se Vilemína, nebo také Viléma či Blažena – tak se překládalo její latinské jméno Felix. Byla údajně dcerou Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Kolem roku 1262 prý přišla se svým synem do Milána, kde získala podporu a úctu místních cisterciáků. Dokázala totiž uzdravovat řadu nemocí a měla stigmata – krvácející rány Kristovy.

Svatá heretička
Cisterciáci jí dali k dispozici dům, a když roku 1279 (podle jiných teorií 24. srpna roku 1281) zemřela, pohřbili ji ve svém klášteře, nechali jí zřídit oltář, hlásali její ctnosti v kázáních a propagovali její uctívání jako světice. A to navzdory tomu, že mnohé z toho, co učila, čpělo kacířstvím i v tehdejší, mystice nakloněné době.

Ženy jsou blíže Bohu
Vilemína, známá jako Vilemína Česká – tedy Guglielma Boema se totiž údajně prohlásila za inkarnaci Ducha svatého a tvrdila, že má podobu Krista, neboť její život vykazuje stejná stádia jako život Vykupitelův a nese na sobě jeho rány. Její následovníci, guglielmité, pak očekávali brzkou změnu v církvi a nahrazení mužského vedení vedením ženským, které je prý otevřenější vnímání darů Ducha svatého.

Inkviziční proces
Jediné písemné zprávy o Vilemíně se nám zachovaly z inkvizičního procesu z roku 1300. Tehdy byli Vilemínini stoupenci označeni za kacíře, její nejvěrnější následovnice, Mayfreda z rodu Viscontiů, byla spolu s dalšími upálena a spáleno bylo i Vilemínino tělo, uctívané do té doby v klášteře Santa Maria di Chiaravalle, stejně jako záznamy jejího učení.

Vilemínin osud je typickým příkladem nejistoty středověké církve v tom, která žena je světicí a která kacířkou a čarodějkou. Uznávaná svatá, která měla vlastní oltář a kterou chránil tak významný řád, jako byli cisterciáci, kázala nesporně bludy a posléze byla posmrtně upálena jako heretička. Podobných příběhů je plný celý středověk.

Myslíte si, že by v čele církve měly stát ženy? Nebo v čele státu? Jsou ženy lepší „vládkyně“ než muži? Proč ano? Nebo proč ne? Slyšela jste někdy o Vilemíně České?

Reklama