ne.jpg
Foto: Shutterstock

Jen za první čtyři měsíce letošního roku řešili dopravní policisté téměř 30 tisíc nehod. To ale není ani zdaleka součet všech kolizí, k nimž v daném období na silnicích došlo. Lehčí havárie totiž mohou vyřešit řidiči sami. Víte, v jakém případě nemusíte na příjezd hlídky čekat, a za jakých okolností ji přivolat bez otálení?

  • Autonehoda skončila poraněním, nebo dokonce smrtí některé z osob? Policii rozhodně přivolejte.
  • Bez strážců zákona se neobejdete ani v případě, že po nehodě nebudete schopni obnovit plynulost provozu na dané komunikaci.
  • Policie musí k případu vyjet i tehdy, když na místě došlo ke škodě na majetku třetí osoby. Třeba jste při nehodě poškodila zaparkované vozidlo, narazila do domu, poškodila veřejné osvětlení, zbourala „Pražákovi sloupek“ a podobně.  
  • Vyřešení situace policejní hlídkou je nezbytné i při poškození pozemní komunikace, její součásti nebo zařízení. Jednoduše řešeno – narazila jste do například do svodidel nebo zbourala dopravní značku. To samé pravidlo platí při poškození obecně prospěšného zařízení, jakým je třeba to na železničním přejezdu. A volat linku 158 máte povinnost i při poškození životního prostředí, například únikem provozních kapalin.
  • Ne vždy se řidiči shodnou, kdo dopravní nehodu zavinil. Pak vám nezbyde nic jiného, než nechat rozhodnout policisty.
  • Máte podezření, že je druhý řidič pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek? Na nic nečekejte a volejte.

Kdy policii volat nemusíte?

V případě, že se nedošlo k žádné situaci popsané výše, a škoda na jednom vozidle včetně přepravovaných věcí nepřesáhla hodnotu 100 tisíc korun (škody se nesčítají). To se ale laikovi odhaduje velmi těžko. Pokud se oprava vozu vyšplhá mnohem výše, může s tím mít pak pojišťovna při pojistném plnění problém.

Bohužel se někdy stává i to, že si viník své doznání v záznamu o nehodě rozmyslí, a bude své údajné pochybení rozporovat. A to už vůbec nemluvíme o situaci, kdy si účastníci na místě slíbí, že spolu nehodu formálně vyřeší dodatečně. Naproti tomu je policií sepsaný protokol o nehodě sázkou na jistotu. I když si na její příjezd možná počkáte.

Pokud už se rozhodnete pro vyřešení nehody bez asistence policie, pak si vše důkladně zdokumentujte. Foťte zblízka i zdálky, pořiďte videozáznam. Ve formuláři pak nevynechte popis místa vzniku nehody, čas, příčiny, průběh a následky, identifikaci účastníků a vozidel.

„Tento záznam musí účastníci nehody podepsat a předat pojistiteli, který by měl plnit pojistné - tedy pojišťovně viníka dopravní nehody. Záznam může mít volnou formu, formulář zákon přímo nepředepisuje, přesto doporučujeme tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který je dobře vozit vždy ve vozidle s sebou,“ radí policisté z Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. 

Zdroj informací: Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje, Policejní prezidium České republiky

Čtěte také: