Od svého založení v roce 2013 tým lékařů Kukátka ošetřil více než 15 tisíc malých pacientů. Aktuálně se Kukátko přestěhovalo do nových prostor na Praze 4. Dětem a jejich doprovodu poskytne kromě zvýšené kapacity, většího komfortu při čekání i samotných vyšetřeních i rozšířenou nabídku služeb – nově bude k dispozici vyšetření dětským neurologem.
blobid0.png

Dvakrát větší prostory Kukátka na adrese Budějovická 778/3a, Praha 4, Pankrác, nabídnou malým pacientům více místa pro hraní, rodičům pak samostatnou oční optiku a možnost nechat se vyšetřit v sesterské oční klinice pro dospělé, DuoVizi, která sídlí hned vedle. „Přístup odborného týmu lékařů a sester či ortoptistek a optometristů je výjimečný. Tým odborníků úzce kooperuje, a to přináší malým pacientům pocit pestrosti a pohodového prostředí. Děti zde nejsou brány jako rodná čísla, ale je k nim přistupováno individuálně, řeší se konkrétní příběh každého malého pacienta” shrnuje jeho přednosti Ing. Magda Pravdová, ředitelka Dětského očního centra Kukátko.
5c9392cdb58bbobrazek.png

Dítě v centru zájmu
Výběr vhodného pracoviště, v němž mají podstupovat pravidelná vyšetření a následnou léčbu, je pro děti i jejich rodiče velmi důležitý. Kukátko poskytuje prostředí, které děti neděsí a zároveň dává volný průchod jejich hravosti. „Kukátko je zdravotnické zařízení plně přizpůsobené péči o dětské pacienty. Dítě je v centru našeho zájmu a snažíme se vždy postupovat tak, aby vyšetření pro něj nebylo zátěží. I miminka se u nás mohou kdekoli batolit, všude se proto chodí v bačkorách nebo bosky, máme k dispozici spoustu hraček, všude jsou obrázky a nenosí se u nás bílé pláště,” uvádí MUDr. Gabriela Pilková, vedoucí lékařka Dětského očního centra Kukátko. 
5c939315b233aobrazek.png

Dětské oční centrum Kukátko se stará o děti od narození do přibližně patnácti let. Už maminky s miminky mohou přijít na screening katarakty (pokud nerodily v porodnici) nebo kvůli problémům se slznými kanálky. Kukátko má v péči i nedonošené děti, které jsou sledovány pro retinopatii nedonošených. Děti od půl roku do tří let přicházejí na preventivní screening, který lze následně v případě potřeby rozšířit o komplexní vyšetření. Pro starší děti pak zařízení zajišťuje vyšetření včetně rozboru spolupráce očí a následných ortoptických a pleoptických cvičení.
5c9392f5ec980obrazek.png

Hlavní specializací Kukátka je diagnostika a léčba dětských očních vad jako je šilhání a tupozrakost, které je nutné podchytit včas a lze je úspěšně léčit jen do 7-8 let věku dítěte. Rodiče starších dětí a malých sportovců oceňují i odbornou aplikaci kontaktních čoček a důsledné vedení léčby touto u dětí ne zcela obvyklou pomůckou.

Nově jsme do nabídky služeb zařadili i vyšetření dětským neurologem, na které jsou standardně dlouhé čekací lhůty. Neurologická péče u nás sice není hrazena ze zdravotního pojištění, ale věříme, že si najde své pacienty,” říká ředitelka centra.
5c9393f7686d9obrazek.png

Dětské oční centrum Kukátko

Dětské oční centrum Kukátko je specializované moderní pracoviště, které nyní nově sídlí na adrese Budějovická 778/3a, Praha 4 – Pankrác, ve 2. patře.

Během jeho pětileté existence bylo v Kukátku ošetřeno téměř 15 tisíc dětí, z toho 15% tvoří děti cizinců.

Léčba očních vad v Kukátku je řešena hravou formou, děti se hned po vstupu do centra octnou na pirátské lodi a čeká je spousta her, u kterých procvičují svůj zrak.

Více informací na www.detskeoci.cz.

Reklama