6225f31795fd6cl.jpg
Foto: Shutterstock

„Řadu pohybových dovedností by si děti měly osvojit ještě před nástupem do školy. Jedná se o všeobecnou pohybovou průpravu, která zahrnuje trénink obratnosti, rychlosti, jemné i hrubé motoriky, míčové sporty i cviky zaměřené na koordinaci, rovnováhu a prostorovou orientaci. Kromě kotoulu vpřed sem patří například různé druhy skoků (odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skoky přes švihadlo i přes překážky, seskoky z vyšší podložky nebo lavičky na měkkou podložku). Předškoláci by už také měli umět chodit po vyznačené čáře, udržet se v rovnovážné poloze na lavičce či nízké kladině, skákat panáka a házet i chytat míč nebo si s ním kopat,“ říká Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Jak postupovat při výuce kotoulu vpřed
„Před samotnou výukou kotoulu vpřed je potřeba nejprve najít vhodnou podložku. V počátku je nejlepší lehce šikmá plocha, která dítěti pomůže s potřebnou rotací, není to však podmínkou. Výhodou je také měkčí povrch, proto učíme dítě kotoul na žíněnce nebo měkké podložce,“ doporučuje Jan Beran, odborný konzultant profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

1. Začneme průpravným cvikem, tzv. kolébkou. Dítě si lehne na podložku, uchopí obě kolena a současně s bradou je přitáhne k hrudníku. V této poloze provádí houpání vpřed i vzad. „Cvik opakujeme vícekrát, zařazujeme do různých her s dětmi ještě předtím, než je začneme učit kotoul,“ doplňuje Kristýna Přibylová.
2. Samotný nácvik kotoulu probíhá tak, že se dítě postaví s nohama mírně od sebe. Vyzveme jej k zamávání sluníčku – cílem je, aby se vytáhlo do výšky.
3. Následuje položení obou rukou na podložku ve vzdálenosti asi 10 až 20 cm před špičky nohou a pokrčení do podřepu až dřepu. „V této pozici dítě vyzveme, aby se podívalo na své bříško, na pupík. Jednu svou ruku dáme na zátylek dítěte, druhou na jeho zadeček – touto rukou začínáme pohyb překulení, ruka na zátylku hlídá, aby dítě hlavu správně zabalilo, sklonilo ji. Pokud to dítě nedělá správně, lehce přidržíme hlavu za zátylek, aby brada směřovala k hrudníku,“ vysvětluje Jan Beran.
4. Nyní dítě provede odraz nohou a následuje přetáčivý pohyb vpřed. „U mladších dětí, které s nácvikem začínají a neodrazí se dostatečně samy, pomůžeme správnému přetočení právě úchopem za zadeček,“ dodává Kristýna Přibylová.
5. Starší děti již učíme, aby konečná pozice po provedení kotoulu byla do dřepu.

monkeysgym-kotrmelec-websize.jpg
Foto se souhlasem Monkey´s Gym

Pozor na nejčastější chyby!
Dítě chybuje, když…
… si sedá do kleku a nestojí na nohou,
… se neopře o ruce,
… se neodrazí oběma nohama,
… nesbalí hlavu, ale staví se na ni.

Zdroje: Monkey´s Gym, Kristýna Přibylová, Jan Beran

Reklama