Máte doma předškoláka? Pak jistě víte, že již zítra školy otevřou dveře budoucím prvňáčkům. Zápisy do prvních tříd potrvají do začátku února, dítě se jimi přihlašuje k povinné školní docházce v příštím školním roce a zároveň se prověřují schopnosti dítěte a jeho způsobilost pro školní docházku. Jak zápisy probíhají a co by měly děti umět?

Povinná školní docházka letos začíná pro všechny děti, které do konce srpna dosáhnou věku šesti let. Je ale možné požádat odklad. Aby byl odklad uznán, musí o něj rodiče zažádat v doporučeném dopise řediteli školy a přiložit doporučení od pediatra a z pedagogicko-psychologické poradny.

Dnes již mnoho základních škol nabízí určité zaměření. Děti mohou navštěvovat kromě klasických základních škol například i umělecké či sportovní základní školy, to je výhodou především větších měst. Pokud se rodiče nerozhodnou jinak, půjde malý předškolák k zápisu do školy, v jejímž obvodu má trvalé bydliště.

Co musí umět?

Než se vydáte s předškolákem k zápisu, měl by již umět poznávat základní barvy a geometrické tvary, poznat domácí zvířata, kreslit a počítat. Je dobré vzít s sebou výkresy dítěte z domova. Ty poslouží v případě, že by dítě nechtělo před učitelem ve škole kreslit. Často se požaduje, aby předškolák uměl zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku.  Musí také umět udržet pozornost, děti bývají také pověřeni jednoduchým úkolem, například poskládat jednoduché puzzle (třeba jen 12 dílků).

Jak zápis probíhá?

Rodiče musí u zápisu předložit občanský průkaz a rodný list dítěte. U zápisu bývají dva učitelé, z nichž jeden vysvětluje rodičům úřední záležitosti, zatímco druhý se věnuje dítěti. Nenásilnou formou se snaží zjistit rozsah jeho znalostí a komunikační schopnosti (bydliště, adresa, jména rodičů apod.) Další výše zmíněné úkoly probíhají často formou hry.

Jak děti na školu připravit?

Mnoho rodičů učí budoucí prvňáčky číst a psát ještě před nástupem do školy. Učitelé to ale nedoporučují. Děti by se potom mohly ve škole nudit. Rodiče by měli zaměřit pozornost především na zvládání samoobslužných úkonů. Dítě by se mělo umět obsloužit na toaletě a v koupelně, umět se samo obléknout, zavázat si tkaničky apod. S tím jde ruku v ruce samostatnost, kterou můžete netrénovat třeba v autobuse – dítě si samo koupí jízdenky.

Učte ho komunikovat. A to nejen s vámi, ale také s ostatními lidmi. Hodně si s ním hrajte a povídejte si, čtěte mu pohádky nebo chtějte, aby je samo převyprávělo. Procvičujte jemnou motoriku, která bude při psaní velice důležitá. Nejlépe ji procvičíte ručními pracemi (stříhání papíru, navlékání korálků) nebo kreslením. Nenásilnou formou můžete s předškolákem procvičovat jeho dosavadní znalosti.

Budoucí prvňáček by měl být již zvyklý pobývat v dětském kolektivu. Dostatečnou průpravu ve všem, co bude dítě k nástupu do první třídy potřebovat, by mu měla dát nejen rodina, ale i mateřská škola.

Máte doma předškoláka? Jak se s dětmi připravujete na školní docházku?