Která z vás má řidičák vydaný mezi lety 1994-2000, má na krku předsevzetí, které musí chtě nechtě z moci úřední splnit. Do konce roku si ho vyměnit za nový - schválený EU. Ostatní se však neradujte, další vlna se rozhoupe příští rok a bude trvat až do roku 2013, kdy bude mít evropský řidičák už každý.

j

Výměna může trvat až 20 dnů, takže určitě nečekejte až na letošní prosinec.

Kde?

Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky. V Praze je to například Magistrát hl.m. Prahy. ví

Co musím mít s sebou?

Platný průkaz totožnosti, průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, vyplněnou žádost, kterou obdržíte na místě a řidičák, který jdete vyměnit.

Kdy mně bude vydán nový ŘP?

Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, případně do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.

Za kolik?

Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Všechno, včetně míst výměny po celé republice a případného rezervačního systému najdete na stránkách Minsterstva dopravy www.mdcr.cz

Týká se vás letošní výměna?

Reklama