V zažívacím traktu člověka žije 10 biliónů bakterií, což je 10x více, než je všech buněk lidského těla. Střevní mikroflóra tvoří 1-2 kg střevního obsahu, skládá se z 400-500 bakteriálních druhů a její celková metabolická aktivita odpovídá metabolickému výkonu jater. Nejvíce bakterií osidluje tlusté střevo. V něm se bakterie významně podílejí především na trávících procesech, ale mají i zásadní význam při ovlivnění imunitního systému a ochranné bariérové funkce střeva i při výživě střevní sliznice.

 

Až do okamžiku porodu je plod sterilní, poté začíná bakteriální kolonizace organismu, která je tvořena v době kojení převážně aerobní (na kyslíku závislou) florou a s přechodem na normální stravu začíná převládat flora anaerobní (vyžadující prostředí bez kyslíku). Hlavními zástupci střevních bakterií jsou Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus, Fusobacterium, Bifidobacterium, Escherichia aj.

 

Přirozený rovnovážný stav střevní mikroflóry může být narušen různými zevními faktory. Mezi nejvýznamnější patří především antibiotika, dále nejrůznější toxiny, záření či chemoterapie zhoubných nádorů. Změny ve složení střevní mikroflóry mohou nastat po různých operačních zákrocích na trávicím traktu, při některých zúženích trávicí trubice či při výskytu výchlipek tzv. divertiklů. Také dlouhodobý stres, některé poruchy imunity, ale i nevhodná skladba potravy nebo nitrožilně podávaná tzv. parenterální výživa významně zasahují do složení střevní mikroflóry.

 

Skladbu střevního mikroprostředí je možno příznivě ovlivnit tzv. synbiotiky. K nim řadíme jednak probiotika - mikroorganizmy lidského původu s prokazatelně příznivým vlivem na lidské zdraví, a jednak prebiotika - složky potravy, které nejsou tráveny enzymatickým systémem trávicího traktu (polysacharidy, oligofruktany - vláknina).

 

K probiotikům patří velká řada bakteriálních kmenů - např. Escherichia coli Nissle 1917, Lactobacillus rhamnosus, reuteri, Saccharomyces boulardii.

Probiotika jsou dostupná:

-          ve formě uznaných léčiv  (Mutaflor, Colinfant New Born, Lacidofil, Santax S) s prokázaným pozitivním vlivem na lidské zdraví

-           ve formě dietetických doplňků či potravin (kysané mléčné výrobky), u kterých  je doložena nezávadnost a pozitivní účinky lze předpokládat.

 

Probiotika se podílejí na eliminaci choroboplodných bakterií v trávicím traktu, na eliminaci toxinů, mutagenů a karcinogenů, na stimulaci obranyschopnosti organizmu, na tvorbě výživových látek pro střevní buňky, snižují propustnost střevní stěny. Jejich příznivé působení bylo dokázáno u infekčních průjmů - především způsobených rotaviry. Podání probiotik snížilo nutnost hospitalizace a zkrátilo délku trvání průjmu. Dále je jejich léčebný efekt doložen u poantibiotických průjmů, u průjmů cestovatelů, funkčních střevních poruch (dráždivý tračník), zánětlivých střevních onemocnění (Crohnova choroba, ulcerozní kolitida).

 

Z výše uvedeného vyplývá, jak komplexní vliv střevní mikroflóra má na fungování celého lidského organizmu (především ovlivnění imunitního systému), i na  správnou funkci trávicího traktu. Vychýlení rovnovážného stavu v mikrobiálním složení střeva se projeví vznikem různých zažívacích potíží od lehkého pocitu břišního dyskomfortu až po výrazné projevy,  především v podobě průjmu.

 

Průjem je časté vyprazdňování řídké stolice, nebo více než 3 řídké stolice za den. Podle délky trvání se dělí na akutní (do 4 týdnů) a chronický. Většina akutních průjmů, alespoň v našich podmínkách odeznívá spontánně do 2-3 dnů. Vzniká nejčastěji ze zevních příčin a bývá infekční povahy. K této formě průjmu se řadí tzv. cestovatelský průjem, který zná téměř každý z cest zvláště do teplého a exotického zahraničí. Při cestách  do Asie a Afriky je postiženo 50-75 % cestovatelů, v Severní Americe či Skandinávii pak pouze 7 %.

 

Při vzniku cestovatelského průjmu působí kromě vlastního infekčního vyvolavatele i oslabení organizmu cestovním stresem, nedostatkem spánku, změnou denního režimu, nezvyklým jídlem a celkovou změnou prostředí. Pokud člověka postihne průjmové onemocnění, měl by podniknout některá opatření, a to i bez nutnosti návštěvy lékaře. Především je třeba výrazně zvýšit příjem tekutin a minerálů alespoň na 4 litry za den. Je možné pít sladký čaj, minerální vody, iontové nápoje, ovocné šťávy jako vhodný zdroj draslíku, slané polévky atd. Můžeme připravit i vhodný rehydratační roztok z 8 lžiček cukru,

1 lžičky soli, šťávy ze 2 pomerančů či grapefruitů a 1 litru převařené vody.

 

Kromě doplnění tekutin se při průjmu podávají symptomatické léky, které tlumí projevy průjmu. Vhodným léčivem je loperamid, který je společně s látkou zvanou simetikon obsažen v preparátu Imodium Plus.

Loperamid:

-          tlumí propulzní peristaltiku střev (pohyblivost střeva vedoucí k posunu a promíchání střevního obsahu),

-          snižuje vylučování tekutiny do střeva a zvyšuje napětí řitního svěrače.

Simetikon je nevstřebatelná inertní látka, která zvyšuje povrchové napětí kapaliny a usnadňuje odchod plynu ze střeva.

 

Po podání Imodia Plus tedy dochází ke snížení počtu a objemu stolic, utlumení urgentního nutkání na stolici, snížení plynatosti a odstranění břišního dyskomfortu. Další předností je, že uvedené účinky nastupují bezprostředně po podání léčiva, které je navíc dodáváno v příjemné formě žvýkacích tablet.

Další léčba komplikovaně probíhajícího průjmu patří již do rukou lékaře.

 

Na závěr malé shrnutí prevence a samoléčby průjmu:

 

Při cestách do rizikových oblastí se doporučuje konzumovat pouze balenou vodu (a to i k čištění zubů či mytí potravin), neužívat led do nápojů, nekonzumovat zmrzlinu a tepelně nedostatečně opracované potraviny, ovoce a zeleninu pečlivě mýt a nejlépe oloupat, nekupovat potraviny na ulici, vyhnout se povrchovým vodám a kontaktu se zvířaty.

           

            Při akutním průjmu:

1.       dostatek tekutin

2.       strava podle individuální tolerance s omezením tuků a dráždivých jídel

3.       užívání symptomatických léků tlumicích projevy průjmu

4.       podávání probiotik

 

MUDr. Petr Mareček, Medicentrum s.r.o., Beroun

 

 

Více informací najdete na WWW.PRUJEMPLUS.CZ.

 

 

Reklama