P.ŠtěpničkováZačátek nového roku je dobrou příležitostí udělat si pořádek nejen ve věcech, ale i vztazích s lidmi kolem nás. „Máme-li problém na duši, kam samozřejmě patří i nespokojenost nebo nejistota ve vztazích, měli bychom ho řešit. To je stejné jako s nemocí těla. Navíc víme, jak moc jsou tělo a duše propojené, takže s nemocí duše často přichází ruku v ruce i nemoc těla,“ upozorňuje zkušená osobní terapeutka Pavla Štěpničková.

Vztahy s partnerem, rodiči, přáteli... mnohé nás vyčerpávají, namísto přísunu pozitivní energie z nás vysávají zbytky naší emoční síly, točíme se v bludném kruhu a nemáme sílu vykročit ke změně. „Je to o hledání vlastních hranic, vymezení vůči druhým, nalezení seberespektu. Musíme najít úctu k sobě, abychom mohli najít rovnováhu ve vztahu. Zbavte se pocitu viny, pocitu, že nejste dost dobří a vraťte se k sobě samým, k tomu, co je vám blízké. Stane se to, čemu věříme, proto je pro zdravý přístup ke vztahům, komunikaci s lidmi, tak důležité překonat strach a začít věřit v sebe,“ doporučuje Pavla Štěpničková.

K tomuto cíli je možné dojít několika cestami. Pavla Štěpničková při svých terapiích používá metodu vyladění obou mozkových hemisfér. Jedině tak, jak říká, může člověk dosáhnout harmonie. Žijeme ve společnosti zaměřené na informace, analýzu, kontrolu, výkon, více zatěžujeme levou, „racionální“ hemisféru mozku. Jen stěží dokážeme uvolnit emoce, pocity ukryté v pravé hemisféře. Pavla Štěpničková dodává: „Důležité je rozdmýchat představy. Představy nás totiž motivují a inspirují. To, co si představím, může opravdu fungovat. Představa je otevření se neznámému a opuštění strachu. V mé praxi docházíme k vytvoření představy například meditací, která otevírá pravou hemisféru. V ní je uložena kreativita, je to vlastně takové malé dítě v nás, které má ze všeho radost.“

Terapeutickou praxi Pavla Štěpničková provozuje v klidu Kosoře, nedaleko Prahy - Radotína. Klient nejprve absolvuje vstupní konzultaci, dvouhodinová individuální sezení pak následují podle potřeby a možností klienta. První část probíhá jako klasické terapeutické sezení, kdy terapeut sdílí problém klienta, nechává ho zopakovat si sám před sebou, co ho tíží. Druhá část je pak meditační, kdy by klient měl přijít na řešení problému. Může se odehrávat i v přírodě. Při meditaci Pavla Štěpničková používá speciální relaxační techniku pomocí bubnování a zpěvu. Je totiž fyziologicky dokázáno, že pravidelné bubnování velmi dobře působí na lidské tělo a mysl. Dodává člověku sílu, která mu chybí.

Mgr. Pavla Štěpničková

Po studiích Pedagogické fakulty v Ostravě, obor jazyk český, hudební výchova a jazyk německý, se začala intenzivně vzdělávat v oboru psychoterapie. Absolvovala například terapeutický výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, základní sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii ukončený zkouškou z obecné psychoterapie, cyklus seminářů FFSS EUROPE specializovaný na staré spirituální techniky léčby a tříletý nástavbový program šamanských technik ve Švýcarsku vedený Sandrou Ingerman. Má dlouholetou zkušenost s vedením relaxačních jazykových kurzů a seminářů zaměřených na osobnostní růst člověka formou aktivního nalézání jeho tvůrčích schopností. Pavla Štěpničková je aktivní hudebnicí, zpívá, skládá hudbu, hraje na klavír a akordeon, koncertuje.

www.osobniterapeut.cz
http://www.facebook.com/osobniterapeut

Zdroj: TZ

Reklama