Vážené přítelkyně, milé dámy,

sešly jsme se tu dnes proto, abych vás seznámila se zajímavým životem čeledě savců. Při svých každodenních přírodovědeckých studiích jsem narazila na citelnou mezeru – totiž dosti rozšířenou podtřídu savců zvanou manžel.
K přednášce jsem použila podklady počínaje stvořením pramanžela Adama, přes Darwinovu teorii až po internetový časopis Žena-in. Doplnila jsem vlastními poznatky.

Z čeho se vyvinul manžel?

Tento druh savců s poměrně dost značnou mozkovou činností se vyvinul z muže, ve většině případů ze ZAMILOVANÉHO muže.
Zamilovanost způsobí určité narušení mozkové a nervové činnosti (tady by podali přesnější informace biochemici), která je pouze přechodného rázu a zcela vymizí při proměně muže v manžela.

Co je přechodná fáze?

Milé dámy, v době zamilovanosti se muž vyznačuje kupováním květin, klenotů, kosmetiky, leteckých zájezdů k moři, ale hlavně dlouhými pohledy, odborně řazenými pod „zbožňující“, a rovněž zvýšenou dávkou roztomilosti. Později mlčenlivý muž v této době hýří vtipem a je to rozmilý mluvka. Tento poslední jev je podobný zpěvu kosa na jaře.

Jak se z tohoto muže stane manžel?

Ve svatební den se zakuklí (což je u savců jediný případ) převážně do černého kokonu, tzv. svatebního kvádra, vypraví ze sebe hrdinné ANO – a přeměna je hotová.
Potom  ještě následuje přechodné období, kdy se ze zamilovaného muže stává skutečný manžel. Na to má vliv návrat narušené nervové a mozkové činnosti na normální frekvenci. Sice ještě semtam koupí květinu, ale obvykle tehdy, když jde vrátit zálohové láhve. Květiny  ovšem přinese v igelitce s radou „hoď si to do vázy“. Buďme vděčné i za tuto fázi, bude hůř. Později už přinese jen přečtené noviny nebo lahvové pivo. To ovšem pro sebe.

Jaké má zvyky průměrný exemplář manžela ?

Ráno se diví, že může být káva tak horká, když spěchá. Evidentně má malé fyzikální znalosti, neboť i průměrná dívka ví, že voda se vaří při 100°C, ať už někdo spěchá či ne. Po ránu tedy bývá JEDOVATÝ a není radno se ho dotýkat. Potom odjíždí do práce, vozem, přeci se nebude spoléhat na krtka: „... ostatně ty stejně běháš po městě“.
Do práce odcházeli mužové odjakživa, předpokládáme tedy, že manžel s normálně vyvinutými mozkovými závity, o tom nebude mluvit. Pravý opak je pravdou – považuje to za hrdinství a má mu za to být prokazována úcta. Ovšem zde je, milé dámy, třeba podotknout, že za stejnou práci nosí domu více peněz, neboť se infiltroval do všech důležitých orgánů, které o výši platu rozhodují.

Nemá dostatečně vyvinutou pozorovací schopnost, jinak by postřehl, že:
* udělat snídani, dětem svačinu, vypravit do školy, odvést do školky, starat se o mimino, přivést ze školky, nakoupit, uvařit, nakojit, uklidit, dohlédnout na úkoly, jít na písek, udělat večeři, vykoupat děti – další doplňte samy - je také práce, a že tedy PRACUJEME I MY.

Z práce přichází tento druh savce pozdě a tvrdí, že měl poradu nebo pracovní schůzku. A to i v případě, že byl na squashi nebo na pivu. Z toho vyplývá, že tento druh nemá žádnou fan- tazii, která je dána jen tvorům biologicky výše organizovaným.

Jaká je odolnost manžela proti nemocem?

Podle mých dlouhodobých pozorování – nic moc. Ačkoliv se tento druh rád honosí silnou kostrou a pevnými svaly, i naprostá banalita, jako rýma, ho tak deprimuje, že se shání po životní pojistce a zjišťuje, kde je nejbližší krematorium.
Odolnější exemplář nemyslí sice hned na smrt, ale ulehne, pije teplý coldrex, obalí se papírovými kapesníky a sténá.
Po týdnu postel opustí a odebere se do práce. V domácnosti je ovšem kvůli rekonvalescenci použitelný až tak za 14 dní.

Skýtá manžel nějaký užitek?

Milé dámy, pokud je již ochočený a budete ho pilně cvičit, může být  použitelný k nenáročné práci – pověšení záclon, utření prachu na skříni, kam nedosáhneme, naladění televizoru,  k ohřátí pokrmu v mikrovlnce, či k naplnění myčky.
Může se osvědčit i při nákupu, ovšem pouze součástek k automobilu, výběru vína či křupek k televizi. Pouze dvou až tří věcí, jelikož více si jich nezapamatuje a papírek by ho natolik ponížil, že by vůbec neodešel.
Některé exempláře jsou ovšem odbojné povahy, odmítají tyto jednoduché úkony provádět, a tak tento druh manžela bohužel neskýtá užitek žádný.

Proč se tedy vůbec chovem manžela zabýváme?

Milé dámy, z výše uvedeného je jasně patrné, že manžela nechováme pro jeho užitkovost, která je minimální, ani pro obveselení - tam lépe poslouží papoušek, kočka či pes – neboť to neposkytuje už vůbec žádné.
Není ani pomocníkem v naší práci, ale naopak nám práci jen přidělává. Proč se tedy vlastně snažíme v domácnosti alespoň jednoho manžela mít?
To je, milé dámy a přítelkyně, naprosto jednoduché a jasné, a musíme si to sebekriticky přiznat

PROTOŽE HO MILUJEME.