Hodiny angličtiny jsou dnes již sice ve školách samozřejmostí, učení založené na čtení, psaní a memorování ovšem děti většinou nemotivuje k tomu, aby si k angličtině vytvořily pěkný vztah. „Učitelé na základních a středních školách zpravidla nemají možnost věnovat se žákům individuálně. Pokud se navíc dětem učitelé často střídají, na děti jsou kladeny neustále jiné požadavky nebo mají každý rok jiný typ učebnic, z výuky se rázem vytrácí kontinuita a může to negativně ovlivnit jak prospěch, tak další motivaci ke studiu,“ soudí Mgr. Barbora Tošenovská, metodička a dlouholetá lektorka programu Helen Doron English.

Doučování už jen „hasí“ problémy

Pokud má dítě ve škole problém s konkrétním učivem, soukromé doučování se může jevit jako vhodná forma rychlé pomoci. „Dítě si však doučování obvykle spojí s negativní emocí – s pocitem, že v něčem není dostatečně dobré,“ upozorňuje metodička. S doplňkovou výukou angličtiny je proto ideální začít ještě předtím, než konkrétní problém ve škole nastane.

Angličtina může být tím nejoblíbenějším kroužkem

Program pro výuku angličtiny Helen Doron English nabízí kurzy vedené zážitkovou a hravou formou, na které se vaše dítě bude doopravdy těšit. Díky znalostem nabytým v kurzu pak bez problémů zvládne učivo ve škole, což ho bude přirozeně motivovat k dalšímu studiu angličtiny, bez které se v dnešním světě jen stěží obejde.

\dfsafdc

„Pokud zvolíme tu správnou metodu výuky, je každé dítě schopné naučit se angličtinu nebo jakýkoliv jiný jazyk s lehkostí a radostí. Musí si však k němu najít přirozenou cestu prostřednictvím příjemných zážitků,“ říká Barbora Tošenovská a doporučuje, abyste se ještě před zápisem společně s dítětem zúčastnili ukázkové hodiny, během které obdržíte veškeré potřebné informace o náplni kurzu a budete si moci na vlastní oči prověřit pedagogické kompetence lektora.

Škola angličtiny Helen Doron English

Ve vzdělávacích centrech Helen Doron English, kde se společně s rodiči učí anglicky miminka již od tří měsíců věku, se vyučuje právě takovou zážitkovou metodou. Metoda Helen Doron je celosvětově uznávaná a škála kurzů, které nabízí, je určena dětem v jakémkoliv věku – od batolat až po teenagery. Metoda sama je postavena na přirozené schopnosti dítěte zcela bez námahy absorbovat mluvené slovo ze svého okolí. Děti se pomocí zábavných aktivit naučí anglicky se stejnou lehkostí a radostí, s jakou se učí mateřský jazyk.

\safsdsd

Výhody výuky s metodou Helen Doron

  • Jedinečná přirozená metoda výuky jazyka – již více než 30 let se vyučuje v mnoha zemích světa
  • Zážitková forma výuky – podporuje kreativitu a rozvoj osobnosti dítěte
  • Individuální přístup – výuka probíhá ve skupinkách s maximálním počtem 8 dětí
  • Návazné kurzy– pokryjí věk dítěte od 3 měsíců do 19 let
  • Originální odborně zpracované materiály – šité na míru konkrétnímu věku dítěte
  • Kvalifikovaní učitelé – neustále se vzdělávají a svou práci milují
  • 90 poboček v ČR – možnost ukázkové hodiny zdarma v každé z nich

Více informací o možnostech zápisu a kontaktech na pobočky na www.helendoron.cz.

yasfs

Reklama