Cestování přináší mnoho příjemného, nové a nezapomenutelné zážitky, řadu nových poznání, zkušeností a často i nové přátele. Vedle příjemného však mohou nastat i věci nepříjemné, na kterých se podstatnou měrou podílí dlouhá doba trávená v dopravním prostředku. Ať se již jedná o autobus, osobní vůz, vlak nebo letadlo, trávíme mnoho hodin v sedu, v úzkém prostoru, bez možnosti volně pohybovat dolními končetinami. A zde vzniká onen syndrom ekonomické třídy – Economy class syndrom.

Co syndrom způsobuje

Jedním ze stěžejních problémů je, že žíly v tomto případě nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět k srdci a z toho důsledku se v nich hromadí krev. A právě tyto situace mohou vést ke vzniku problému, který se nazývá cestovní trombóza.

San

Vedle omezeného prostoru ke vzniku tohoto problému často přispívá také omezený příjem tekutin, který způsobuje zahuštění krve a tím zvýšení krevní srážlivosti. Rovněž konzumace kávy nebo alkoholických nápojů tento efekt ještě znásobuje. Při cestování letadlem působí na organismus také nižší obsah kyslíku a nízká vlhkost vzduchu v letadle, což vede k rozšíření cév a tím ke zpomalení toku krve.

Uvedené obtíže a řada dalších se v poslední době souhrnně označují jako „Economy Class Syndroms“. Vyšší riziko mají cestující, kteří trpí křečovými žilami, dále obézní lidé a osoby po prodělané trombóze žil po či nedávném chirurgickém zákroku. V neposlední řadě všichni s poruchou krevní srážlivosti a také ženy v těhotenství nebo užívající antikoncepci či hormonální léčbu.

Jak můžete při dlouhém cestování předcházet vzniku trombózy?

  • Sanpřijímejte po dobu cesty dostatečné množství tekutin, nejvhodnější jsou neslazené nealkoholické nápoje, minerální vody a čaj, omezte také kávu a alkoholické nápoje
  • cestujte v pohodlném, volném oblečení
  • pravidelně cvičte s končetinami, pokud to dopravní prostředek umožní, vstaňte a projděte se

Vhodným prostředkem je cvičení se Sanctbandem-Loop během dlouhého letu, jízdy vozem či vlakem. Cvičení vám pomůže snížit pocit únavy, strnulosti, těžkých nohou a také zmenší pravděpodobnost pomalejšího oběhu krevního. Uvedená cvičení jsou velmi jednoduchá, nevyžadují žádný zácvik a navíc Sanctband-Loop nezatíží vaše zavazadlo a můžete jej mít kdykoliv a kdekoliv „po ruce“.

Cviky, které pomáhají předejít trombóze

Cvik č. 1

Loop

Provlékněte levou nohu okem Loop, otočte ji a provlékněte pravou nohu, obě nohy stojí na podlaze v lehkém roznožení tak, že Loop je v lehkém tahu. Proti odporu Loop přitahujte směrem k hlavě a poté položte do výchozí polohy střídavě pravou a levou špičku nohy. Po celou dobu cviku jsou obě paty na zemi.

Cvik č. 2

Loop

Při stejném provléknutí Loop jako v prvním cviku přitahujte střídavě pravé a levé koleno směrem k hlavě do takové výše, jak vám to prostor a odpor Loop dovolí.

Cvik č. 3

Loop

Při stejném provléknutí Loop jako u cviku 1 a 2 posuňte Loop na stehna, poté proti odporu vzdalujte kolena od sebe a poté je vracejte do původní pozice.

Cvik č. 4

Loop

Vložte jednu nohu do Loop, kterou přidržujete oběma rukama a proti jejímu odporu natahujte celou dolní končetinu tolik, kolik vám prostor dovolí, poté ohněte dolní končetinu tak, že přitahujete koleno směrem k hlavě v takovém rozsahu, jak vám rovněž prostor dovolí.

Cvik č. 5

Loop

Vzpažte obě horní končetiny a natáhněte Loop na obě ruce, proti odporu Loop provádějte pohyby pažemi od sebe a k sobě a poté pohybujte pravou paží vpřed a současně levou vzad a poté obráceně. Pohyby několikrát opakujte do všech směrů.

Cvik č. 6

Loop

Provlékněte Loop kolem pravé a levé ruky při ohnutých loktech, mezi pravou a levou rukou je Loop v lehkém natažení, ohýbejte ruce v zápěstí proti odporu Loop do všech směrů.

Cvik č. 7

Loop

Po uvedených šesti cvicích se posaďte vzpřímeně, opřete celá chodidla o podlahu, protáhněte do výšky celý trup a krční páteř, opřete se plně zády do sedadla, uvolněte šíji a ramena, kterými můžete několikrát zakroužit směrem vpřed a poté vzad.

A nyní si již vychutnejte cestu a po uplynutí cca 1–2 hodin opět zopakujte všechny uvedené cviky, z nichž každý opakujte 20–30x. Přejeme vám příjemnou cestu do vaší cílové destinace – Eureko.cz, výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.

Loop

Reklama