Zatímco ještě v prosinci roku 2021 vrcholily všechny přípravy, aby mohl slavnostní galavečer proběhnout 31. 1. 2022, Akademie již jednala o odložení akce na dobu neurčitou. Hlavním argumentem byla další nedávná vlna onemocnění covid-19.

grammy-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Cena Grammy (anglicky Grammy Award) je každoroční ocenění udělované Národní akademií hudebního umění a věd ve Spojených státech amerických za výjimečné úspěchy v hudebním průmyslu. Původně se nazývalo Gramophone Awards. Ocenění je udělováno od roku 1958, v současnosti ve sto deseti kategoriích napříč hudebními žánry. Právem proto patří mezi nejvýznamnější hudební ocenění na světě. Je považováno za hudební ekvivalent cen Academy Awards (Oscar).

Na slavnostním večeru udělování cen Grammy vystupují přední umělci. Grammy Award má svůj původ v 50. letech 20. století. Tvůrci se rozhodli vytvořit ceny, které se budou udělovat v jednotlivých odvětvích: Oscar a Emmy (filmy) a Grammy (hudba). To byl začátek Národní akademie hudebního umění a věd. Po vytvoření ceny se přemýšlelo nad tím, jak cenu nazvat: jeden z potenciálních názvů byl Eddie Award, k ocenění tvůrce fonografu Thomase Edisona. Nakonec se rozhodlo pro použití jména tvůrce gramofonů Emile Berlinera. První cena byla předána 4. května 1959 a z toho se následně vyvinula každoroční záležitost.

Akademie hudebního umění předběžně určila nový termín konání na duben či květen tohoto roku. To ovšem může komplikovat velmi nabitý program ve Staples Center v Los Angeles, kde se udělování cen pravidelně koná. Aréna je až do konce dubna totiž zcela obsazena nejen koncerty, ale také baseballovými zápasy. Pokud by tedy akademie trvala na dodržení termínu, bylo by nezbytné najít nové místo konání. V kuloárech se hovoří například o Las Vegas.

Události Týdne Grammy, jako je koncert Osobnosti roku na počest Joni Mitchell, se pravděpodobně přesunou na týden před novým datem, spolu s dalšími akcemi pořádanými současně s Grammy.

Zdroj: Wikipedie, Wariety
 

Reklama