Bouřka dokáže být krásná a nebezpečná zároveň. Zvláště když vás zastihne v přírodě. O tom, jak se v takovém případě zachovat a jaké mýty ohledně zasažení bleskem jsou v nás zakořeněny, jsem si povídala s Nicole Zaoralovou, tiskovou mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR.

Předpokládám, že je asi lepší raději se do přírody nevydávat, pokud hrozí, že bude bouřka.
Během bouřky nevycházejme zbytečně ven a raději si neplánujme výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíme venku, doporučujeme se před bouřkou urychleně schovat. 

zaoralovaJaká místa jsou pro zásah bleskem nejrizikovější?
K nejrizikovějším místům, kde nás může zasáhnout blesk je otevřený terén, vyvýšená místa, osamělé stromy, skalní převisy, železné konstrukce (např. sloupy elektrického vedení). Velké nebezpečí hrozí i při koupání.

Je pravda, že blesk uhodí vždy do nejvyššího bodu?
Nemusí tomu být vždy tak, takže je dobré se mít za bouřky na pozoru, ať jsme kdekoliv.

Co když nás bouřka zastihne v lese, případně na louce? Co bychom měli dělat?
V hustém lese pro nás bouřka není nebezpečná, důležité je neschovávat se pod osamělými stromy. To platí i na louce. Zde, pokud není možnost bezpečně vyhledat úkryt, ještě než se bouřka přiblíží, je nejbezpečnějším řešením přečkat bouřku v přírodě v podřepu s nohama a rukama u sebe. Není vhodné si lehat na zem nebo stát příliš rozkročený.

Co když jedeme na kole či na koni?
Pokud se pohybujeme přímo v bouřce, tak je určitě dobré vzdálit se od kovového jízdního kola nebo sesednout z koně. V přírodě se můžeme bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu, úzkém údolí nebo v příkopu.

Jak blízko musí bouřka být, abychom se měli začít obávat úderu blesku?
Pomocí zvuku hromu se dá i přibližně určit vzdálenost blesku od místa pozorovatele. Rychlost zvuku ve volné atmosféře činí přibližně 340 m/s. Zvuk hromu urazí tedy zhruba 1 kilometr přibližně za 3 sekundy. Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).

Měli bychom se při bouřce zbavit všech kovových předmětů?
Za bouřky venku pokud možno nepřenášejme kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky.

Lze vůbec přežít zásah bleskem?
Ano, ale záleží na zdravotní stavu postiženého a dalších okolnostech události.

Jak ošetřit člověka, kterého zasáhne blesk?
První pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.

Blesk je silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře. Úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze země. Takový výboj o několika desítkách tisíc ampér a teplotě tisíců stupňů Celsia může nejen způsobit požár, ale zapříčinit i značné škody na elektrických přístrojích nebo dokonce zranit, nebo usmrtit lidi.

Jaké jsou nejčastější mýty, co se úderu blesku týče, které mezi lidmi kolují?
Mýty jsou nejrůznější a na některé otázky se stále názory různí i mezi odborníky. Za hasiče bych upozornila na jeden důležitý fakt, který je možný podložit i statisticky. Lidé se často domnívají, že když se ukryjí v jakékoliv budově, jsou v bezpečí. Pokud se ale jedná o budovu, kde není hromosvod, nebo hůř, je poškozený, hrozí zde velké riziko nejen úderu blesku, ale i následného požáru. Například v loňském roce bylo celkem 119 požárů způsobených bleskem. Nejvíc (101) jich bylo v přírodním prostředí. 14 pak bylo v domech bez hromosvodu a tyto požáry si vyžádaly 7 zraněných. Lidé také často zapomínají na to, že po úderu blesku je potřeba nechat hromosvod zkontrolovat revizním technikem.

Druhý z mýtů, který bych ráda zmínila je ten, že nám hrozí riziko úderu blesku v autě (ať už jedoucím nebo stojícím). Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.

Když jsme doma, je třeba zavřít okna?
Během bouřky se raději zdržujme na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů a zásuvek. Nezapomeňme zavřít okna a odpojit od elektrické sítě veškeré spotřebiče, které nemusí být nutně v provozu. To znamená odpojit anténní přípojku od televize, telefonní linku od modemu počítače, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení. Řešením může být moderní zařízení sloužící k ochraně proti pulsnímu přepětí – tzv. přepěťová ochrana, která chrání nejen proti výbojům blesku, ale obecně proti jakýmkoliv prudkým výkyvům napětí v elektrické síti.

Je ještě něco, na co bychom měli během bouřky myslet?
Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť a silný vítr, obojí je nutné zohlednit při našich prázdninových aktivitách, při budování tábořiště nebo plánované procházce do přírody. Před bouřkou je potřeba upevnit volně ležící předměty kolem domu nebo na balkonech, jako je zahradní nábytek, volné kusy plechu, pletiva apod., aby při silném větru nehrozily odlétnutím a někoho nezranily nebo nenapáchaly větší škody na majetku.

Čtěte také:

Reklama