Poštovní muzeum sídlí ve Vávrově doměPražské Poštovní muzeum v Revoluční ulici dnes slaví 90. výročí svého založení. Jeho sbírky, z nichž se část nachází ve Vyšším Brodě, čítají na milion předmětů.

Návštěvník v nich může obdivovat nejen první nalepovací poštovní známku světa – Penny Black, ale i unikátní modré Merkury – první novinové poštovní známky světa z roku 1851.

 

Poštovní muzeum původně sídlilo v pražském Karolinu a v roce 1933 se přestěhovalo do bývalého kláštera benediktinek na Smíchově, kde expozici vévodilo první československé letadlo dopravující poštu. V roce 1976 byla otevřena pobočka v bývalém opatství cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.

 

V roce 1988 se pražská část přestěhovala na současnou adresu v ulici Nové mlýny do Vávrova domu. Pozoruhodný je i interiér budovy, který je od poloviny 19. století vyzdoben nástěnnými malbami od romantického krajináře Josefa Navrátila.

 

První známka samostetného ČeskoslovenskaPoštovní muzeum nabízí dvě stálé expozice – známkové tvorby Československa, České republiky a některých dalších zemí a v pobočce ve Vyšším Brodě pak dokumenty z historie poštovnictví od roku 1526 do současnosti.

Ve Vyšším Brodě jsou k vidění mimo jiné i sbírky poštovních kočárů a poštovních schránek.

 

Ve stejný den, kdy vzniklo muzeum, byla natištěna i první československá známka. Na ní byly Hradčany, odvěký symbol české státnosti, a za nimi slunce národní svobody. Autorem motivu Hradčan v lunetě se stal secesní malíř Alfons Mucha.

Známka byla vytvořena v tiskárně České grafické unie v Praze metodou knihtisku. Její hodnota se pohybuje v řádech milionů korun.

Reklama