Roku 1869 publikoval Mendělejev poprvé „svůj“ periodický zákon a periodickou tabulku prvků.

V tabulce vynechal místa pro prvky, o kterých předpověděl, že budou objeveny později.

Mendělejev, který kromě chemie psal i články o fyzice, ekonomii či o původu ropy, zveřejnil 6. března 1869 v časopise Ruské chemické společnosti práci Vztah vlastností prvků k atomovým hmotnostem o periodickém zákonu chemických prvků.

Periodická tabulka prvků je uspořádáním všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucího protonového čísla a seskupené podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.

Geniálnost Mendělejevova uspořádání prvků, které je projevem pochopení přirozeného vztahu mezi prvky, potvrdilo studium rentgenových spekter a kvantová mechanika.

Chemikovi pomohl pasiáns
Legenda tvrdí, že chemikovi pomohla tehdy velmi rozšířená karetní hra pasiáns. Vyrobil si kartičky s názvy a vlastnostmi chemických prvků a pokoušel se je nějak logicky seřadit.

Řešení údajně objevil, když u něj propukla chřipka a tóny Schumannova kvintetu E-dur mu splynuly s chemickými prvky. V hudbě se tóny podobné zvukové kvality opakují v oktávách a Mendělejev dovodil, že se budou opakovat i kvality prvků.

Z pravidelně se opakujících vlastností prvků pak vyvodil tzv. periodický zákon.

Rok po oznámení objevu předložil tento rodilý Sibiřan tabulku přesnější, doplněnou o další prvky. Ve své tabulce navíc ponechal mnoho volných míst pro ještě neobjevené prvky.

V roce 1870 předpověděl existenci prvků ekaaluminia (gallium), ekaboru (skandium) a ekasilicia (germanium), což přijala odborná veřejnost se značnou skepsí. Když však byly tyto prvky později skutečně objeveny, dosáhl Mendělejev světového uznání.

Dvakrát ženatý náruživý kuřák a piják čaje Mendělejev zemřel na infarkt v Petrohradě 2. února 1907, šest dní před svými 73. narozeninami.

Reklama