Hlavním tématem letošního ročníku je Právo dítěte i matky na kojení. Právo dítěte na kojení je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte, která u nás vstoupila v platnost v roce 1991. Podle Sbírky zákonů č.104/1991, článku č. 24 má dítě právo na dosažení nejvyšší možné kvality zdraví, a tedy i na mateřské mléko, které je na základě současných vědeckých poznatků pro dítě tou nejlepší přirozenou výživou. Matka a dítě mají pak právo na odpovídající péči před porodem i po porodu včetně podmínek, které usnadňují kojení. Jednou z důležitých zásad přispívajících ke správnému „nastartování“ kojení je přiložení dítěte k prsu do 30 minut po porodu ještě na porodním sále. Ideální také je, pokud může být matka s dítětem v porodnici na jednom pokoji (rooming-in). Pro úspěšné kojení je rovněž důležitá technika kojení, se kterou by měla být matka seznámena prostřednictvím kvalifikovaných zdravotníků.
Světový den kojení bude v České republice podpořen mnoha doprovodnými akcemi. Například na pražském Výstavišti budou mít zájemci o tuto problematiku možnost setkat se a popovídat si se zástupci Laktační ligy (LALI), kteří se této problematice aktivně věnují. Pokud máte zájem dozvědět se více o Světovém týdnu kojení nebo o Laktační lize, podívejte se na internetové stránky o kojení.

Reklama